Heemsteeds Nieuwsblad: 10-11-2016 Bloemenregen in Groenendaalse Bos


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Bloemenregen in Groenendaalse Bos HEEMSTEDE – Na regen komt zonne- Groepjes kinderen planten verspreid schijn. En na het planten van bollen de bollen (Foto: pr). krijg je bloemen. Op een buiige vrij- dagmorgen in het Groenendaalse Bos men te creëren op plaatsen in het trotseerden zestig leerlingen van de bos waar eerder overtallige esdoorn Valkenburgschool de regen. Uitge- boompjes werden gerooid. Daar- rust met elk een eigen plantschepje mee ontstonden er in het bos open werkten zij samen met de vrijwilli- plekken met licht dat de bollen de gersgroep Heemstede 19.000 biolo- kans geeft te gaan bloeien en zich gisch geteelde bollen in de grond. te verspreiden. De eerste groep bollen staat langs In het voorjaar mag men nu ver- de Sparrenlaan. In het voorjaar zul- spreid rond de Lindekom groepjes len ze al vanaf het pad goed te zien bloeiende bollen verwachten zoals zijn voor iedereen die hier aan een sneeuwroem, ster- en boshyacint. wandeling begint. Een volgende De geplante bollen vullen de in het groep bollen zal wat dieper in het bos al aanwezige stinzenplanten hondenvrije deel van het bos wor- aan, denk aan sneeuwklokje, wilde den geplant, maar altijd zo dat wan- hyacint en voorjaarshelmbloem. delaars er in het voorbij gaan volop Deze bollenplantactie is een eer- van kunnen genieten. ste stap van een uitgebreider pro- Het belang van een handje mee- gramma waarbij er meer van deze helpen werd door de leerlingen verwilderende stinzenplanten door enthousiast gedemonstreerd. In gemeente en vrijwilligers zullen krap twee uur tijd waren alle 19.000 worden geplant. Doel is een divers bolletjes geplant. . bloeiend voorjaarstapijt van bloe- 10-11-( 6

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.