Heemsteedse Courant: 9-11-2016: Voorjaarstapijt door leerlingen aangeplante in wandelbos


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Voorjaarstapijt door leerlingen aangeplant in wandelbos gallab – Na regen HEEMSTEDE komt zonneschijn. En na het planten van bollen verschijnen er bloemen. Op een buiige vrijdagmorgen in het Groenendaalse Bos trotseerden 60 leerlingen van de Valkenburgschool regengod Pluvius. Uitgerust met een schepje stopten zij met vrijwilligers van MeerGroen 19.000 biolo- gisch geteelde bollen in de grond. In het voorjaar kunnen verspreid rond de lindekom Leerlingen kweken groene vingers. Foto: pr. groepjes bloeiende bollen opschieten zoals sneeuwroem, open plekken ontstond licht Het belang van een handje ster- en boshyacint. Ze vullen dat de bollen de kans geeft te meehelpen werd door de daarmee stinzenplanten aan gaan bloeien en zich te ver- leerlingen enthousiast gede- zoals aan sneeuwklokje, wilde spreiden. monstreerd. In krap twee uur hyacint en voorjaarshelm- De eerste aanwas staat langs tijd waren alle 19.000 bolletjes bloem. de Sparrenlaan. In het voor- geplant. Deze actie is een eerste stap jaar is het waarschijnlijk al Ook geïnspireerd? Hulp is van een uitgebreider program- vanaf het pad goed te zien welkom; een pakket bollen ma waarbij met gemeente en voor iedereen die hier aan een ligt al klaar voor verspreiding. vrijwilligers het aantal verwil- wandeling begint, met of Geïnteresseerden kunnen zich derende stinzenplanten wordt zonder hond. aanmelden bij Eric Jagtman, uitgebreid. Het doel is een Een volgende groep wordt wat coördinator van de vrijwilli- divers bloeiend voorjaarstapijt dieper in het hondenvrije deel gersgroep, tel. 06-4380 3837. van bloemen te creëren op van het bos geplant, maar De natuurliefhebbers zijn plaatsen in het bos waar eer- altijd zo dat wandelaars er in vrijdag actief in afwisselend der overtollige esdoorn boom- het voorbijgaan volop van park Meermond en het Groe- pjes werden gerooid. Op deze kunnen genieten. nendaalse Bos.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.