Heemsteeds Nieuwsblad: 22-9-2016: Eik ( weer ) in zicht


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2016 Eik (weer) in zicht HEEMSTEDE – Waar gebeurd. Komt een De vrij gezette eik aan de rand van het vrouw door het bos aangelopen. Je Groenendaalse bos (Foto: pr). vraagt: “Ziet u daar die eik?’. Ant- woord: ‘Welke eik?’. ‘Die eik daar bij derd vijftig jaar. Ruim ouder dan het hek. Hij staat er tweehonderd vijf- de aanplant van het huidige, mar- tig jaar’. ‘Werkelijk?, zegt de vrouw, ik kante bos. kom hier dagelijks mijn hond uitlaten, Misschien ooit aangeplant bij een maar nooit eerder een eik gezien’. verdwaald boerderijtje op de toen nog open zandgronden? Wie het Dat is wat je nu krijgt als de onder- weet mag het zeggen.Documenta- groei van niet eens meer zo heel tie ontbreekt. Feit is dat het aanzien jonge esdoorns het zicht op andere van het bos wordt bepaald door het bomen in het bos benemen. De onderhoud dat je er in pleegt. Dat vrijwilligersgroep Meermond was, is geen sinecure in een gebied van zoals vaker dit jaar, afgelopen vrij- 90 hectare groot. De twee boswach- dag naar het Groenendaalse Bos ters laten zich daarom in hun werk getrokken om er met de boswach- geregeld bijstaan door een kudde ters het probleem van de oprukken- schapen of een groep vrijwilligers. de esdoorns in het bos te bestrijden. De vrijwilligers doen hun werk net Bij de parkeerplaats achter Land- als de schapen met grote gretig- goed Groenendaal markeert bij het heid, zodat aan het einde van de hek een eeuwenoude eik de toe dag de oude eik zich weer in volle gang tot het bos. Na een worsteling glorie aan het publiek kan tonen. door het omringende groen meet Nu weer goed te zien, in Groenen- men met elkaar een omtrek van daal: de oude eik. Kom kijken of 510 centimeter. Een vergelijking bezoek het aanstaande oogstfeest met op de parkeerplaats liggende op Meermond van vrijdagmiddag gezaagde stammen brengt ons tot 23 september. een geschatte leeftijd van tweehon-

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.