Super week en 5 jarig bestaan

Elke dag werk je hard om gewenste ontwikkelingen op gang te brengen en te houden. En dan af en toe zijn er van die weken dat veel voor werk opeens ′uitkristalliseerd′.Deze week was zo′n week.

De week begon met een oogstfeest/barbecue op hetTudor park. Leuk om de hele tuin club daar weer een bezig te zien. Zondag met de Struinkids op het stand garnalen en vissen gevangen met ene groot kor net.

Maandag business as usual met werk in het Wandelbos: we schieten lekker op (vorig jaar op deze tijd in de nieuwe jaarcyclus 0.5 ha bos op orde, nu al 2 ha)

Dinsdag was na het Park 2020 werk de MEERgroen bestuursvergadering waar we het 5 jarig bestaan mee vierden. Op die vergadering trad een van de adviseurs als nieuw bestuurslid toe en kon er gemeld worden dat de gemeente Haarlemmermeer van plan is 3 nieuwe projecten met ons aan te gaan.

Woensdag vierden we met de gemeente Heemstede het 3-jarig bestaan van de werkgroep Heemstede met het ondertekenen van het eerste beheer contract. En ook hier wordt gewerkt aan nog een aantal ander mogelijkheden. Op vrijdag werd er weer hard gewerkt in Meermond en was het Oogstfeest op Park 2020. De opkomst daar was beter dan het zaaifeest, maar hield nog niet over. Maar wel kwam uit de gesprekken met partners naar voren dat ook hier de mogelijkheden van een nieuw project overwogen wordt.

Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Die konden we tgv ons 5 jarig bestaan wel gebruiken om onze interne organisatie en de beheerorgabnisatie met goede mensen verder te versterken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.