Haarlems Dagblad:Haarlem en omgeving: 9-9-2016: Vrijwilligers aan zet in Meermond


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Vrijwilligers aan zet in Meermond Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl ‘Het park is een parel aan het Spaarne ten.” Heemstede * Park Meermond heeft een metamorfose ondergaan sinds de Stichting Meergroen het beheer drie jaar geleden heeft overgeno- men. De welig groeiende bramen- struiken en wilgen zijn terugge- hun bureau vandaan krijgen en de snoeid, er is een fruitboomgaard natuur laten ervaren. Binnenkort aangelegd en er is een ‘heksenpad gaat we met honderd man van de door het moerasgedeelte gekomen. KLM vijftienhonderd bomen plan- De stichting doet dat met de hulp van tien tot vijftien vrijwilligers die Bij het onderhoud wordt er bewust iedere week een ochtend aan het voor gekozen om het gesnoeide werk gaan. Daarmee neemt de stich- groen op het park Meermond een ting de gemeente een veel werk uit nieuwe functie te geven. „We ge- handen, want die heeft het geld niet bruiken de wilgentakken om voor voor intensief en ecologisch groe- kinderen een labyrint te bouwen en nonderhoud. Vandaar dat woensdag de afgezaagde takken worden weer bij de ondertekening van een over- gebruikt om hutten mee te bou- eenkomst tussen de gemeente en de wen”, zegt Eric Jagtman die voor stichting wethouder Heleen Hooij Meergroen de vrijwilligers coördi- lovende woorden tekort kwam om neert in het park. Ook boompjes die het werk van de natuurvrienden te het andere groen dreigden te over- prijzen. „Heemstede waardeert jul- woekeren krijgen nadat ze zijn uit- lie tomeloze inzet. Park Meermond gegraven een nieuwe bestemming. is een groene parel aan het Spaarne.” „Op Boomfeestdagen houden wij In de overeenkomst is de samenwer- een Boomweggeefdag, waarbij we king geregeld en is ook een bijdrage een nieuwe tuin of een nieuw bos opgenomen voor het werk dat de zoeken voor de bomen die elders te vrijwilligers doen. veel waren.” Het gaat directeur Franke van der Het park heeft in de afgelopen drie jaar een facelift gehad. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Meergroen komt voort uit de Hei- Laan van Meergroen niet om die ver- manshof in Hoofddorp, maar de goeding. „We hebben 35 projecten mensen te stimuleren en betrekken Hij wil jong en oud meer leren over de kosten zo laag mogelijk te hou- stichting heeft inmiddels twee pro- lopen en daarvan krijgen er we voor bij ecologisch natuurbeheer.” de natuur en de zorg daarvoor. „Het den en terwijl wij de biodiversiteitjecten in Heemstede. Buiten het vier, nu dus vijf een beetje geld. We Van der Laan wil niet alleen een verschil tussen economisch en eco- willen stimuleren.” Dat doet de Park Meermond houdt de stichting doen dit omdat we vinden dat het goed onderhouden park waar men- logisch natuurbeheer is dat het er bij stichting niet alleen met vrijwilli- in overleg met de boswachter het moet gebeuren en we hopen zo meer sen van de natuur kunnen genieten. economisch natuurbeheer om gaat gers. „We willen ook mensen achter park van Groenendaal bij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.