H’meer editie H’lems Dagblad: 6-7-2016: Reuzenberenklauw pracht of plaag?


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
itloms Dogblad, 6.716 Reuzenberenklauw pracht of plaag? Judy Nihof en Richard Walraven Hoofddorp * In Haarlem is de reuzeberenklauw een plaag aan het worden, waarschuwt stadsbioloog Dik Vonk. De Hoofddorpse polder- ecoloog Frank van der Laan ziet geen problemen. „Er wordt een beetje een drama van gemaakt.” Wie met de reuzenberenklauw in aanraking komt, kan onder de pijnlijke blaren komen te zitten. Had Vonk het voor het zeggen, dan werd de reuzenberenklauw uitge- roeid. „De plant is niet alleen ge- vaarlijk voor mensen, maar ook voor de natuur. Hij pikt de plek in van planten die wél nuttig zijn.” Het wordt volgens de gepensio- neerde stadsecoloog ‘steeds erger met de reuzenberenklauw. „Plan- tengroepen zaaien uit en worden elk jaar twee meter groter. We hebben vorige week met de IVN de jaarlijkse waterbeestjes-excursie gedaan in het de Poelbroek in Schalkwijk voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar, maar ik denk niet dat we deze excursie volgend jaar weer doen. Het was heel erg oppas- sen met de reuzenberenklauw. We willen geen risico lopen.” Hoe de plant oprukt is aan de stadsranden te zien. In de Waarder- polder, bij de Veerplas, maar ook in het Poelbroekpark. Rijendik staan de planten daar drie, vier meter hoog. Vonk is voorstander van het rigoureus weghalen van de reuzen- berenklauw, al is dat een kostbare operatie. „Als je van het pad afgaat, moet je niet worden gestraft met blaren. De overheid moet zorgen voor veiligheid.” Polder In Haarlemmermeer wordt de reuzenbereklauw, een plant die van origine niet in Nederland voor- komt, niet als plaag gezien. We hebben hier en daar wel een plekje gehad, maar dat is direct de kop in gedrukt”, zegt Franke van der Een en al reuzenberenklauw langs het Krekelpad in het Poelbroekpark. FOTO JAAP TIMMERS reuzenberenklauw als teken van de huidige tijd. „We willen alle risi- co’s uitsluiten, maar klimmen vervolgens wel naar de toppen van Laan, die weet dat langs de N201 locaties zijn waar de plant voor- komt. Een van de plekken waar de reu- zenberenklauw opkwam, was De Heimanshof, waar hij beheerder is. Een ander was het Wandelbos. „Maar daar is alles onder controle. Je moet op tijd actie ondernemen, maar daar is niet iedereen even sterk in. Je mag de reuzenberen- klauw gewoon laten bloeien, want het is een mooie honingplant, maar je moet hem maaien voordat hij zaden krijgt. De plant maakt veel zaden die bovendien drie jaar kiemkrachtig blijven.” Van der Laan ziet de angst voor de ’Er wordt een de Himalaya of gaan bungeejum- beetje een drama zonnig weer langs de reuzenberen van gemaakt klauw lopen, maar verder is er niets aan de hand.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.