H’meer editie H’lems Dagblad: 29-6-2016: Schoonheden in Hoofddorp niet gezien


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Hlem, Dogbled. 29616 Schoonheden in Hoofddorp niet gezien Bart Boele Hoofddorp * „Bijna niemand ziet het, maar als je hier even stilstaat is er zoveel moois te zien.” Franke van der Laan laat met gepas- te trots een veld vol orchideeën in de Hoofddorp zien, onder de hoog- spanningsleiding tussen de wijken Overbos en Floriande in. „Limburg heeft de naam van orchideeën, maar hier in Hoofddorp staan veel meer soorten en dan wel honderdduizen- den bij elkaar.” In 2007 en 2008 werden tussen het Haarlemmermeerse Bos en sport- centrum Koning Willem-Alexander twintig stukken grond van in totaal 2,5 hectare ingezaaid met klaprozen en orchideeën. Zes van die vakken zijn onlangs ver- dwenen: aannemers hebben de planten platgegooid met rijplaten om de 38kv-hoogspanningsleiding aan te kunnen leggen. Waarschijn- lijk hadden ze geen idee wat ze de- den toen ze hun apparatuur en ge- reedschappen op een veldje groen uitpakten. „Volledig verwoest”, concludeert Van der Laan, „en of er in de plannen voor de hoogspanningsleiding een optie zit om de schade te herstellen weten we niet. De bloemen zijn nu midden in hun groei verwoest voor- dat ze zaad hebben kunnen maken, dus dat gaat later niet meer vanzelf. Er moet eerst gefreesd en bijgezaaid worden.” Het was zo mooi, al die bloemen. Dat laat Van der Laan, beheerder van heemtuin De Heimanshof in Franke van der Laan. ,,Kijk eens hoeveel er hier staan. Honderden!” Hoofddorp, verderop langs de Iſtocht zien. „Midden in een woon- op de rode lijst van beschermde „Helaas krijgen we weinig hulp”, kleurige moeraswespenorchissen. wijk de zeldzaamste bloemen die je plantensoorten en mag je absoluut zegt Van der Laan. „De wijkraad „Je kunt ze niet tellen, maar ik denk maar kunt bedenken. Dat komt niet plukken. Kijk eens hoeveel er Meer zeldzame heeft in 2007 geholpen. Sindsdien wel achthonderdduizend”, zegt Van door de omstandigheden. Hoog hier staan. Honderden!” moeten we alles zelf doen, terwijl de der Laan. „In elk geval heel erg grondwater, een beetje brak, en ar- Al bijna tien jaar wordt er voor de orchideeën dan wijk er nu toch prachtig bijligt met veel.” .” al die mooie bloemen. We zetten sta- De natuurman heeft flink geïnves- giaires in, een bedrijf uit Amster- teerd in deze fraaie natuur voor Flo- zijn gezaaid. ‘Plaagplanten zoals distels en zu- dam helpt en we steken zelf de han- riande. Zorgen dat er geen maaima- „Moet je kijken wat mooi”, zegt Van ring weghalen, wat aanvankelijk per den uit de mouwen.” chines overheen gaan, bijvoorbeeld. der Laan als hij een paarse rietorchis jaar een berg van dertig kubieke me- Met resultaat. Er zijn langs de „Dat weten ze inmiddels wel bij de plukt. „Maar goed dat er geen poli- ter opleverde maar door het’uitroei- zaad rijp is en gevallen, daarna de IJtocht tienduizend paarse rietor- gemeente. Ik hoop alleen dat er een tie in de buurt is want dan kost het en’ van die soorten nu nog maar één grond rul frezen zodat de kruiden chissen te vinden, honderdduizen- plan komt om de schade te herstel- me 500 euro boete. Deze plant staat kuub. Elk jaar pas hooien als het later weer kunnen kiemen. den gele ratelaars, net als de pastel- len van de zes vernielde vakken.” FOTO BART BOELE van zaden die met kennis van zaken gezorgd door natuurorganisaties . Limburg telt

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.