Heemsteedse Courant: 22-6-2016: Heemstede scoort prijs met oude apparaten


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Heemstede scoort prijs met oude apparaten -16 nooit weg, lever in! 22-6- Enkele vrijwilligers en de cheque. Tekst en foto: Carel le Brun. HEEMSTEDE – Dankzij vangen en uitbreiding van ingeleverde oude appara- vruchtenstruiken en fruitbo- ten hebben vrijwilligers van men. “De vernielingen vallen park Meermond en het Ivn mee, maar onlangs is een een cheque ontvangen. kruisbessenstruik gestolen, keurig uitgegraven dat wel. De non-profitorganisatie Het is spannend hoe het gaat WeCycle hield binnen een met het fruit. Het is het eerste bepaalde periode een inzamel- jaar dat er geplukt kan wor- wedstrijd waarbij Heemstede den. De kruisbessenstruiken hoge ogen gooide. Burgers zitten goed vol. Wij hopen dat mochten meedenken over de de mensen het fruit de kans besteding het prijzengeld van geven om te rijpen en dat zij €1.000. er op een bescheiden wijze Marc van Schie (Ivn) gebruikt mee omgaan. ” het bedrag om met vrijwilli- Jagtman presenteert binnen- gers die Groenendaal onder- kort een cultuurhistorische houden een dag langer in pontjesroute. Een wandeling Limburg te verblijven. “Een waarbij de pontjes aan de uitstapje maar tegelijkertijd Belgiëlaan, Theehuis de Cru- ook een een natuurwerkpro- quius en het pontje van Park ject,” zegt Van Schie. Meermond zijn opgenomen. Eric Jagtman is met vrijwilli- Groenvrijwilligers zijn bij gers wekelijks actief op de beide projecten welkom. voormalige vuilstort die nu Aanmelden bij eric.jagt- Park Meermond heet. Hij man@kpnmail.nl of bij Marc besteedt het bedrag aan ver- van Schie: 06-22 5757 48.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.