Van winter naar zomer programma

Na de hectische weken rond NLdoet en met het klimaat bos, was er deze week weer wat meer rust om het oude ritme op te pakken. Wat wel verschillend was, dat het winterprogramma, wat vooral bestaat uit boompjes trekken en zagen duidelijk voorbij was. Let wel, er zijn nog meer dan genoeg boompjes, maar de kruiden die onder controle gebracht dienen te worden, dringen zich steeds nadrukkelijker op. Op maandag in het Wandelbos deden we daar de eerste ronde om de reuzenberenklauw uit te roeien en om zoveel mogelijk kleefkruid te verzamelen.Dat leverde tussen de bedrijven bijna 50 grote keverorchissen op van 5 standplaatsen, waarvan 1 tot dusver onbekende, Daardoor gemotiveerde checkte ik de keverorchissenin het Haarlemmermeerse bos en die waren van 80 in 2014 naar ruim 200 toegenomen, ondanks het feit ze ze ernstig gemangeld werden door de wielen van vele te veel mountain bikes.. Kleefkruid gecombineerd met zevenblad en fluitenkruid, armbloemig look en daslook waren de doelwitten in De Heimanshof en op Meermond was het ook kleefkruid en de uitbundig groeiende berenklauwen.

Op Meermond werden we vergezeld van een hele school die koningsdag vierde en een ploeg van Oracle die ter gelegenheid van de Dag van de Aarde een dag kwam meehelpen.

Het dieptepunt van de week was ongetwijfeld het feit da een haastige schilder de MEERGroen aanhanger en auto vrijwel total loss reed, en het hoogtepunt was het enthousiasme van de kinderen en ouders die meededen aan de opening van het Struintuin seizoen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.