Klimaatbos planten

10 dagen na de bevestiging dat er 3 ha was gevonden om het eerste deel van het klimaatbos op aan te leggen, konden we deze week aan de gang.Op die 3 ha tussen de A4, de Geniedijk en de Aalsmeerderweg mochten 30.000 boompjes en stuiken komen:1 per m2. De helft daarvan kwam uit de stelling 2.0 kwekerij en bestond uit ′klimaatadaptieve′soorten en de ander helft kwam uit door Meergroen verzamelde exemplaren.Van de 12000 exemplaren die er op 15 maart voor de boomweggeefdag klaar stonden, waren en 4000 aan burgers uitgedeeld. Maar de resterende 8000 waren weer op turbo snelheid aangevuld tot 15000, mede geholpen door een grote donatie van de gemeente Heemstede. Het doel van deze eerste 3 ha klimaatbos was tweeledig: het testen of door vrijwilligers verzamelde boompjes een waardevolle aan vulling van de gekweekte soorten vormen en de gekweekte ( kleine) exemplaren een plek te geven waar ze kunnen uit groeien en later verplant kunnen worden.De resultaten van die tests zullen aan het einde van de herfst duidelijk worden.

Op maandag werden alle overgebleven boompjes van de boomweggeefactie verzameld, gebundeld en van namen voorzie en overgebracht naar de plantlocatie en daar weer ingekuild. Verder was er tijd om kennis te maken met de soorten en de manier waarop ze geplant moesten worden.Het gaat nl om meer dan 60 soorten, waarbij een jonge esdoorn die later 30 m hoog wordt er even groot uitziet als een ribes die nooit hoger dan 1 m wordt en de bomen die groot worden, dienen midden in de plantvakken te komen en de kleinere bloem- en besdragende soorten aan de randen waar ze licht blijven ontvangen.

Op donderdag en vrijdag werden er steeds 5000 boompjes (1 ha) geplant, waarvan steeds de helft verzameld en de helft gekweekte exemplaren. Dat lukte omdat we de hele week extra stagiaires hadden: 10 van College Hageveld, 2 van het Wellant en 2 uit Geldermalsen, naast 3-4 mensen van de stelling 2.0 organisatie en onze 10- 15 reguliere vrijwilligers.En daarnaast kwam wethouder Hooij uit Heemstede en een groep betrokken ambtenaren op vrijdag ook nog helpen, omdat de meeste boompjes dit jaar uit die gemeente komen.Zo konden zij zelf vorm even aan wat met recht het Heemsteedse Bos in de Haarlemmermeer kan worden. Volgende week zijn er dus nog 20.000 te gaan. Of dat gaat lukken hangt af van de inzet van onze eigen mensen: het bedrijf dat op vrijdag gaat werken, een groep Syriërs die op zondag 17 komt een een groot bedrijf die er nog over denkt om met 70- 100 mensen te komen.

De dinsdag werd gebruikt om in Park 2020 de konijnenhekken en de laatste compost hopen klaar te krijgen en op zaterdag werd er nog op de museum spoorlijn gewerkt met als resultaat 7 m3 plaggen tussen de rails uit over 50 m.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.