H’meer editie H’lems Dagblad: 5-4-2016: Vrijwilligers gezocht voor aanplant klimaatbos


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Vrijwilligers gezocht voor aanplant ’klimaatboss-ui6 Hein Flach te leggen. De gordel moet tien ‘me- de mouwen willen steken. „Welke tropolitane landschappen verbin- school of welk bedrijf bijt de spits af Rijsenhout * De organisaties stich- den tot één nationaal themapark, om tussen 4 en 17 april een traditie te ting Meergroen en Stelling 2.0 wil- met als doel een gezonde leefomge- starten om elk jaar meer klimaatbos len in de Metropoolregio Amster- ving. te helpen planten?”, vraagt Franke dam binnen tien jaar een ‘klimaat- De stichting Meergroen verzamelt van de Laan nadrukkelijk. bos’ verwezenlijken met een opper- ieder jaar duizenden inheemse Bedrijven en organisaties die willen vlakte van 25duizend hectare. boompjes, om te stimuleren dat zo- meehelpen, maken een kans een ver- Dat gebeurt in de aanloop naar het veel mogelijk tuinen en terreinen melding te krijgen op een sponsor- 750 jarig bestaan van Amsterdam natuurvriendelijk ingericht kunnen bord van de Stelling 2.0. onder het thema: ‘Gezonde Metro- worden. Volgens Van der Laan wor- Hij hoopt dat op vrijdag 8 april een pool, Gezonde lucht. Tot 17 april den jaarlijks tussen de twee-en acht- wethouder, een directeur gemeente- willen deze organisaties alvast der- duizend boompjes en stuiken (veer- werken of ambtenaren hun betrok- tigduizend boompjes planten in een tig tot zeventig soorten) bijna gratis kenheid tonen om de eerste aanzet eerste proefvlak, een drie hectare ter beschikking gesteld ter gelegen- van het klimaatbos te geven door te groot natuurterrein ten zuiden van heid van de nationale boomplant- komen helpen planten in Rijsen- de Geniedijk tussen de A4 en de dag. „Maar de natuur is zo produc- hout. Aalsmeerderweg bij Rijsenhout. tief, dat er jaarlijks wel veertig- tot De stichting Meergroen (een initia- honderdduizend boompjes verza- Informatie: tief van Franke van der Laan van meld kunnen worden.” www.stichtingmeergroen.nl of 06- heemtuin De Heimanshof in De meeste – tot nu toe verzamelde – 48226490 Hoofddorp) beheert met inzet van boompjes komen uit Heemstede, veel vrijwilligers veel groengebie laat Van der Laan weten. daarmee al bijna tien jaar lang erva- hectare grote, klimaatbos wil men Eerst proefvak in Het project Stelling 2.0 wil de hon- stuks die in het proefvak worden ge natuurterrein bij Om dit werk uit te voeren, zijn beide bij Rijsenhout derdjarige Stelling van Amsterdam plant. een belangrijke nieuwe functie mee- geven: het klimaat stimuleren door organisaties nog wel naarstig op een innovatieve ‘klimaatgordel aan zoek naar mensen die de handen uit

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.