Heemsteedse Courant: 2-12-2015: Braamstruiken in bedwang houden


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
2 december 2015 Braamstruiken in bedwang houden Vrijwilligers kunnen nu in dit natte en koude seizoen hun kopje koffie in een droge ruimte drinken. (Foto: pr) HEEMSTEDE – De nieuwe wethouder voor groene ruim- te Heleen Hooy kwam vrijdag 27 november naar Meer- mond voor een kennismakingsbezoek met de vrijwilli- gersgroep die daar elke vrijdag natuurwerk verricht. Het werd een enthousiast be- de opening van een onlangs zoek waarbij de wethouder geplaatste schaftkeet voor de bijna letterlijk het park in vrijwilligers. Die kunnen nu dook. Tijdens een rondleiding in dit natte en koude seizoen over het park werd Hooy hun kopje koffie even in een voorgelicht over het werk dat droge ruimte drinken. de vrijwilligers de afgelopen Het beheer van Meermond twee jaar hebben verzet. Maar gaat zo voorspoedig dat de vooral ook over het winterpro- vrijwilligersgroep hun werk- gramma dat in het verschiet zaamheden hebben uitgebreid ligt. De aanleg van een speel- naar het Groenendaalse bos. vijver voor kinderen, het her- Daar is veel werk nodig aan stel van de ijsvogelwand die esdoorn bestrijding, ook al dit voorjaar werd vernield, en zo’n woekeraar die andere bo- het nodige snoei- en steek- men verdringt. werk om met name de woeke- Wie zich aan wil sluiten bij de rende braamstruiken in be- vrijwilligersgroep kan de dwang te houden. sfeer proeven op Meermond, Een bijzonder aspect van het Aanmelden kan bij bezoek van de wethouder was Eric Jagtman, 06-43803837.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.