Witte weekblad: 28-10-2015: Handje meehelpen op Nationale natuurwerkdag


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Handje meehelpen op Nationale Natuurwerk- dag 28-10-15 HAARLEMMERMEER – Op de jaarlijkse Nationale Natuurwerkdag wordt volop gehooid, gesnoeid en geknot in de regio. Stichting MEERGroen kan hierbij hulp ge- bruiken van vrijwilligers, ook voor dit jaar, zaterdag 7 november. Er staan 7 november zeven ke stage, in de vorm van een projecten op de agenda. Vorig alternatief verjaardagsfeestje jaar deden in heel Nederland of wellicht als bedrijfsuitje. meer dan 14.000 mensen mee Enkele van de projecten zijn op ongeveer 1.000 locaties. bosbeheer in het Wandelbos Ook in en om Haarlemmer- Hoofddorp, orchideeënbeheer meer wordt al sinds jaar en in de Groene Weelde en be- dag ecologisch natuurbeheer heer van de historische Haar- gedaan. Bij Stichting MEER- lemmermeermuseum spoor- groen is het elke dag natuur- lijn in Amsterdam en werkdag, maar op en rond 7 Amstelveen. november ontvangen de me- Aanmelden voor de activitei- dewerkers graag nog wat extra ten kan via info@stichting- helpende handen. Dat kan in- meergroen.nl of 06-48226490. dividueel, als maatschappelij- stichtingmeergroen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.