H’meer editie H’lems Dagblad: 29-9-2015: Oogstfeest tussen kantoren van Park2020


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Oogstfeest tussen kantoren van Park20/20 1299-15 Hein Flach h.flach@hollandmediacombinatie.nl CHE IN IEHET FETHE Hoofddorp * Midden in het meest duurzame kantorenpark van Euro- pa, Park2020 achter het station Hoofddorp, liggen een voedseltuin, vlindertuin en een natuurtuin met kassen. Het is een kleine enclave van anderhalve hectare. In de voedsel- tuin is de oogst op zijn top. Vrijdag tussen 16 en 18 uur is het oogstfeest. Dan is iedereen – directies en werk- nemers van de omliggende bedrij- ven, en de inwoners van Haarlem- mermeer – uitgenodigd een kijkje te komen nemen en vooral te proeven. Het project is een aantal jaren gele- den bedacht door de uitbater van restaurant Park Café Groen en de stichting Meergroen. Want midden in bedrijvenpark Beukenhorst, waar kantoorgebouwen als paddenstoe- len uit de grond verrezen, lag een stuk grond braak. „De laatste drie kantoren komen pas over drie jaar”, weet Franke van der Laan van Meer- groen. „Het braakliggende terrein stond vol met distels en zuring, het zag er niet uit. Ze wilden daar eigen- lijk een gazonnetje inzaaien om het er netjes uit te laten zien. Het restau- rant kwam het eerst op het idee om een deel van het braakliggende ter- rein in te richten als voedseltuin. En dat je daarmee je duurzaamheidsin- tentie kunt benadrukken.” Een aannemer heeft het grondwerk gedaan en nu ligt er voedseltuin van een halve hectare, een grote vlinder- tuin en 0,3 hectare natuurtuin. De voedseltuin wordt door vrijwilligers De rabarber en de bonen groeien midden in het duurzame kantorenpark. van Meergroen en medewerkers van het café geëxploiteerd, de vlinder- initiatieven te ontplooien. We ver- feest in het kantorenpark. Deze een tasje met groenten halen en Het programma van het oogstfeest in tuin en de natuurtuin door Paswerk bouwen alles wat inspireert: pom- uitnodiging is gericht aan de direc- duurzaamheid daarmee handen en Park 20/20:16.00 uur welkom, 16.15 en de aannemer. poenen, maïs, kruiden, aardbeien, ties van Beukenhorst. Dit kunnen voeten geven. We gaan laten proe- uur rondleiding over het terrein, 16.45 Van der Laan: „Aan het einde van augurken, tomaten, bonen en bie- zij met trots in hun marketingver- ven hoe lekker het is wat je op braak- uur proeverij in Park Café Groen (hap- het groeiseizoen kunnen we mooi ten – je kunt het zo gek niet verzin- halen meenemen. Alle kantoormen- liggende kantoorterreinen kuntjes gratis, drankjes niet). Er is ook een laten zien hoe leuk en hoe lekker het nen, we plempen alles vol met wat sen kunnen meedoen, 25.000 werk- oogsten. Doe meel Proef! Kom hel- programma voor kinderen. Voor de is om op bouwgrond van 500 euro we leuk vinden.” nemers met hun glimmende schoe- pen en neem een stukje in beheer! zekerheid waterdicht schoeisel mee- per vierkante meter dit soort leuke Vrijdag om 16 uur begint het oogst- nen. Wij willen dat ze het opeten, Wie meewerkt, mag mee-eten.” nemen. FOTO HEIN FLACH

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.