Haarlems Dagblad, Haarlem en Omgeving: 29-4-2015: Niet klagen, meedoen is leuker


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
‘Niet klagen, meedoen is leuker ‘ 29-4-15 Sjaak Smakman s.smakman@hollandmediacombinatie.nl Oljearte Heemstede * Klagen is gemakke- lijk, maar meedoen is veel beter en vooral ook veel leuker. Met die boodschap hoopt natuur- en milieu- beschermer Franke van der Laan meer Heemstedenaren actief te krij- gen voor de natuur in hun omge- ving. Te beginnen in Groenendaal, waar hij afgelopen vrijdag met twaalf vrijwilligers uit zijn woon- plaats Hoofddorp en vier Heemste- denaren druk in de weer was om de voortwoekerende esdoorn een halt toe te roepen. De net opschietende jonge boom- pjes laat hij graag over aan de scha- pen die de gemeente wil gaan inzet- ten. Van der Laan en zijn vrijwilli- gers bekommerden zich om de exemplaren die in de afgelopen tien jaar flinke bomen zijn geworden en uiteraard voor de nodige nako- melingen trachten te zorgen. Aan de slag in het deel waar de honden vrij mogen rondlopen, hoorde hij de he- le discussie die de hondenbezitters ontketenden over het feit dat ze op de dag dat de schapen daar lopen hun honden daar aan de lijn moeten houden. Wat jammer, vindt hij, dat zoveel mensen tegenwoordig kla- gen maar verder helemaal niets doen. Waarom komen een paar van die hondenbezitters niet een handje helpen, vraagt hij zich af. En eigen- lijk wil hij ze daartoe ook een beetje Franke van der Laan (rechts) en zijn vrijwilligers. uitdagen. „Ik wil mensen aanspre- ken op hun verantwoordelijkheid, hun omgeving: Van der Laan is er al zich raden. Dat was dermate demo- maar klagen. Maar laat ik ook zeg- zig. Sinds kort probeert hij dat van naar Groenendaal. Dat is overigens Twaalf gen dat we vrijdag gewoon ontzet- over de Ringvaart ook uit te rollen in niet de enige ergernis van Van der tend veel lol hebben gehad. Als je al- Heemstede en Haarlem. leen maar in zo’n bos wandelt, blijft Op Park Meermond is hij al een vuilnisbak aan rotzooi achter gela- het een bos van de gemeente. Maar poosje bezig met zijn vrijwilligers. ten, die wij maar weer opruimen, Heemstede als je in zo’n bos zelf aan de gang Dat hij vrijdag in Groenendaal aan stammenwallen worden uit elkaar gaat, dan wordt het ook jouw bos. de slag ging, heeft overigens een getrokken en takkenrillen worden En je doet op zo’n dag ook nog eens trieste reden: de net aangelegde ijs- met bruut geweld van zagen en bij- twee keer zoveel als je dacht.” vogelwand waarin zich net een paar- len kapot gemaakt en takken wor- zijn club vrijdag weer aan de slag op Meermond tje had genesteld en eitjes had ge- den van fruitbomen afgetrokken. Meermond. Wie een handje wil uit- legd, werd bij een sportdag gebruikt Zo is er geen lol meer aan.” steken kan zich bij hem aanmelden Mensen betrekken bij de natuur als klimwand. Het resultaat laat Desondanks gaat Van der Laan met op 06-48226490. FOTO PR Laan: Er wordt ook wekelijks een Hoofddorpers in

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.