Heemsteedse Courant: 22-4-2015: Ijsvogelwand vernield


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
IJsvogelwand vernield Van de zorgvuldig opgebouwde ijsvogelwand is weinig meer over. (Foto: pr). HEEMSTEDE – Vorige week richtte werkgroep Park Meermond zich nog op een mooi zomerseizoen in de hoop dat er naast de 10 Hoofddorpers ook wat meer dan één of twee Heemstedenaren zich zouden aanmelden als vrijwilliger. Maar deze week is de toon in mineur. waren. “Met de gemeente Heemstede gen en bijlen kapotgemaakt en hebben we een ijsvogelwand takken worden van fruitbo- met daarin 30 boomstobben men afgetrokken. Zo is er opgericht,” vertellen Franke geen lol meer aan!” zeggen de van der Laan en Eric Jagtman vrijwilligers die iedere vrijdag van de werkgroep. “Dat resul- ijveren om Meermond mooier teerde twee weken geleden in te maken. een broedend ijsvogelpaartje.” Het hek van de dam is bereikt. Wie beseft dat er in heel Ne- De werkgroep roept mensen derland slechts 200 broed- op te melden wie er zo in park paartjes zijn, kan zich voor- Meermond tekeer gaat. “Of stellen hoe blij de vrijwilligers het nu vandalisme is of onbe- nul. Zo doen we het niet lan- Maar de blijdschap sloeg om ger meer! Het doel is niet om in afschuw. “Afgelopen week de daders te straffen, maar om hebben onverlaten de ijsvogel- meer begrip te bepleiten voor wand als klimwand gebruikt. de waarde van onze leefomge- Daarbij zijn hele delen inge- ving.” stort en heeft de ijsvogel zijn Park Meermond op de voor- eitjes en nest verlaten.” malige vuilstort aan de Cru- Het blijkt dat het park vanda- quiusweg is een openbare na- len aantrekt. “Er wordt weke- tuurspeelplaats. Geen lijks een vuilnisbak aan rot- vernielplaats. Om te bekomen zooi achtergelaten, die wij van de schok gaan de vrijwil- maar weer opruimen, stam- ligers deze week in Groenen- menwallen worden uit elkaar daal aan het werk. Vrijdag 24 getrokken, takkenrillen wor- april 2015, aanvang 09.00 uur den met bruut geweld van za- vanaf de kinderboerderij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.