Heemsteedse Courant: 20-4-2015: Aanplant klimaatbos goeddeels uit Heemstede


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Aanplant klimaatbos goeddeels uit Heemstede ic Jagtman). Heemsleedse C Klimaatbos in aanleg. (Foto: Eric 20-4- HEEMSTEDE – Veel van de aanplant van het klimaatbos is afkomstig uit Heemstede. Ingeklemd tussen de A4 nabij pelijke stage de handen uit de Hoofddorp en de Geniedijk mouwen staken. wordt onder de rook van Met leden van de Heimanshof Schiphol in Rijsenhout een uit Hoofddorp werd er hard klimaatbos aangeplant. Zo’n gewerkt en maakte dit bonte 15.000 loten gaan de grond in, gezelschap enthousiast meters waarvan vele soorten bomen bij de aanplant. Met uitzicht en struiken speciaal zijn gese- op de drukke snelweg, en met lecteerd op hun eigenschap iedere drie minuten een over- om fijnstof en CO2 op te van- komend vliegtuig werden nut gen. en noodzaak van het klimaat- De loten zijn als ‘opschot’ uit bos in Rijsenhout de hele dag onder andere wandelbos gedemonstreerd. Dat Heem- Groenendaal verwijderd. Deze steedse helpende handen daar- bomen gaan in dit ‘Nieuw bij van pas kwamen was zon- Groenendaal’ een voor het mi- neklaar. lieu zeer nuttige taak verrich- Vorige week stonden vrijwilli- ten. Vanwege het grote aan- gers van Meermond weer in deel aan Heemsteeds groen Heemstede in het Groenen- trok onlangs een grote Heem- daalse bos. Met een bijzonde- steedse delegatie naar de nieu- re groep hulptroepen: de leer- we locatie om te helpen bij de lingen van de aanplant. Daarbij waren wet- Valkenburgschool. Zij kregen houder Heleen Hooij (vvd), uitleg over de natuur en wat er medewerkers van de gemeente eetbaar is. Belangstelling om Heemstede, vrijwilligers van ook iets nuttigs voor de natuur park Meermond en leerlingen te doen? Eric Jagtman vertelt van college Hageveld die in graag over de mogelijkheden, het kader van hun maatschap- tel. 06-4380 3837.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.