Een mooie week

Na een nachtje bekomen van het Greenteens goede doelenweekend, was het met een maandag weer vol aan de bak. Het weer was nat, dus kon het plan om de Kaagtuinen op orde te brengen niet doorgaan. In plaats daarvan trokken we ons terug in de tropische kas om insectenhotels te bouwen. Net voor het weekend was er een 4e onheilstijding dit jaar binnengekomen dat er weer een zeer gewaardeeerde vrijwilliger was overleden: Wim Verhoeve. En die werd meteen maandag om half 3 begraven op de nieuwe begraafplaats in Zwaanshoek:De Meerterpen. Er was een indrukwekkende opkomst, die de infrastructuur van de Meeerterpen niet aankon. Dus dat gaf tijd om rond te lopen op de enige begraafplaats die we niet in de begraafplaatsenroute van ′Bomen om bij weg te dromen′hadden meegenomen, omdat deze pas in 2003 was aangelegd. Dat bleek een misrekening, want er stonden talloze interessante en waardevolle soorten. Iets voor een eerste revisie dus.

Aansluitend was er een gesprek op het gemeentehuis van Heemstede met de wethouder en de vrijwilligerscentrale over vervolg mogelijkheden mbt een burgerparticipatie platform en ons Meermond project. Die mogelijkheden zijn er en de gemeente zei toe al allerlei initiatieven te zullen faciliteren (we hadden 17 agenda punten)totdat er een door de gemeenteraad uitgewerkt burgerparticipatie beleid in werking komt (2016?).

Weer aansluitend op deze vergadering was een een werkdiner met het MEERgroen bestuur met adviesraad, die zeer te spreken was over de gekozen Wok faciliteiten. Het werd dan ook een vruchtbare vergadering, waarin vooral de contouren van verdienmodellen werden uitgewerkt.

Dinsdag was het weer beter en werd er hard verder gewerkt aan het bomen labyrint, de tuintjes van de struintuin en door de stagiaires aan hun leerdoelen en examenopdrachten.

Het hoogtepunt woensdag was een vergadering met de gemeente om het Wandelbos – en de Hutwijkerveld 5 jarige beheer contracten halverwege te evalueren. Het doel was mede om de nieuwe gemeenteraad en wethouder te informeren over onze werkwijze en resultaten (als uitgangspunt voor meer van dit soort projecten). De beoordeling door de beleidsmedewerker, gebiedsmanager, toezichthouder een de Houtwijkerveld deelnemers was positief.

Zo was donderdag de dag dat na 5.5 jaar eindelijk de directie van De Meerlanden kwam kijken wat we met het materiaal dat we uit hun milieustraat wekelijks meenemen doen. Ook die beoordeling was uitermate positief en geeft wellicht het draagvlak om de samenwerking van de Meerlanden verder uit te bouwen.

Vrijdag tenslotte was weer een Meermond werkdag. Hierbij hebben we ons geconcentreerd op mooie foto′s maken van Meermond in de sneeuw en het opruimen van de essen en wilgen die we de week ervoor hadden geknot. Inmiddels had die actie al weer stof doen opwaaien in de vorm van een bezwaarschrift. De indiener van dat bezwaarschrift kwam deze dag poolshoogte nemen. Daarbij bleek dat een nabij gelegen wijkraad beducht was voor een nieuw bomenbeleidsplan, wat zou kunnen resulteren in massale bomenkap. En zij waren bang dat dit een eerst voorbode was. Toen wij hun het MEERgroen concept en het plan om de oude cultuurwaarden van essenhakhout op een handgemaakt dijkje te herstellen hadden uitgelegd en onze intentie om er 10 jaar over te doen en ook veel (de mooiste) bomen te laten staan, was men gerustgesteld. Wellicht wordt het bezwaarschrift wel ingetrokken. Gaandeweg de dag verschenen er met man en macht professionele takkenrillen en stammenwallen.

Zaterdag rust dag

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.