Jaaroverzichten en Bomen

Deze donkere periode van het jaar loopt het jaar op z′n eind. Zoveel mogelijk mensen zoeken familie en vrienden op om het samen gezellig te maken.

Veel vrijwilligers die op de tuin werken vinden dit een lastige periode. Ze komen op de tuin om dat ze hier hun sociale ambiance en afleiding vinden. De verleiding is daarom groot om ook in deze periode door te werken met de mensen die daar behoefte aan hebben. Tegelijkertijd is de belasting en de bureaucratie onbuigzaam in hun eisen dat de werkelijkheid pas bestaat als hij op papier is neergelegd. Er moeten dus ook zo snel mogelijk financiële overzichten, accountants verklaringen, jaarverslagen en verantwoordings rapporten worden gemaakt: van Stichting MEERgroen, van allerlei aparte projecten, voor allerlei sponsoren, voor de belasting, etc, etc. In totaal een tiental verslagen en 4 boekhoudingen. En daarom moet er een afweging tussen lekker werken buiten en binnen ploeteren achter de computer, worden gemaakt. De oplossing die we gevonden hebben, is de tuin open te houden voor wie wil werken en ik sluit me 8-10 dagen binnen op om de papieren werkelijkheid vorm te geven.

Dat houd ik niet zolang vol en gelukkig kan ik me ontstressende pauzes veroorloven. De eerste pauze nam ik om een speurtocht te maken voor het eindejaarsspektakel van de Greenteens. En op de 28e kan ik er een dag uit om de rest van dat spektakel, wat ze zelf ingevuld hebben, bij te wonen. Ook een leuk uitstapje was om met een geleende aanhanger ongeveer 1000 kilo bamboe stokken op te scharrelen in de Betuwe. Daar kunnen we weer een jaar mee vooruit om insectenhotels te bouwen en bonenstaken van op te zetten. En de Kerstdagen waren ook in mijn familie deels gevuld met familie bezoeken.

Maar verder is het 5- 11 uur per dag tellen en schrijven.

Nu halverwege ′het Kerstreces′zijn er 3 van de 4 boekhoudingen op schema, het mid-term evaluatie raport van het ′Wandelbos en Houtwijkerveld 5-jarig beheer contract′ met de gemeente is voor accordering naar het MEERGroenbestuur, het Heimanshof Jaarverslag is ook ter accordering naar het Heimanshof bestuur.En voor 4 sponsorverslagen zijn de gegevens op een rijtje gezet.

Het einde van het jaar zit er vaak druk op de ketel om allerlei projecten klaar, en budgetten afgerond te krijgen omdat het anders te laat is.

Dus er gaan grote bedragen over en weer om dat voor elkaar te krijgen,

Zo zijn De Heimanshof 2015 folders gedrukt en betaald en zijn na 5 jaar voorbereidend werk deze week ook de 14 Bomen routes langs monumentale en bijzondere bomen betaald, gedrukt en afgeleverd. Het productie proces van deze 14 folders langs ′Bomen om bij weg te dromen′heeft 9 maanden stilgelegen omdat de provincie het daarvoor toegezegde bedrag had terug gevorderd. En het kostte dus 9 maanden om ′de organisatie′ ervan te overtuigen dat ze wel degelijk waar voor hun geld kregen, ondanks het feit dat vrijwilligers niet altijd in staat zijn binnen de bureaucratische werkelijkheid te werken. Die is nl zo complex dat een gewoon mens daar niet meer uit komt. Het is dus met zeer veel voldoening dat we deze week die 30 dozen binnengedragen hebben. Over de routes en hoe we die in 2015 in heel Haarlemmermeer bekend gaan maken zult u ongetwijfeld nog wel horen.

Wat bij de provincie dus wel gelukt is ( het overtuigen van een overheids organisatie om mee te werken aan het proces om er samen al participerend iets moois van te maken) lijkt rond het waterzuiveringsterrein met de gemeente Haarlemmermeer niet weggelegd. De twee letters ( ′OK′) die het hoogheemraadschap Rijnland 1.75 jaar geleden vroeg van de de gemeente om met ons het huur contract te maken, zijn er ook dit jaar niet gekomen.In 2013 liep het proces vast op een gedoog constrcutie waar een wethouder zijn handtekening niet onder wilde zetten. Dit jaar was er een positief advies van B&W, maar loopt het vast op het strikt nalopen van ′de regeltjes′ waar een bestemmingsplanverandering onderdeel van uit schijnt te moeten maken. Dat is iets wat noch Rijnland noch wij willen. Maar die eis houdt ons nu al 7 maanden in een ′van de regen in e drup′proces, waar steeds weer nieuwe eisen van steeds weer nieuwe geledingen van het gemeente apparaat bij betrokken schijnen te moeten worden. En in dat ′constructieve ′proces is het nu bijna 31 december: en onze sponsoren ( 100.000 euro verzameld uit 17 aanvragen!!!) hebben zo genoeg van alle vertraging sinds maart 2013 dat ze per 1 januari 2015 hun toezeggingen terug trekken. En de ′gemeente′ zit erbij en kijkt er naar. Om uit je vel te springen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.