Waterzuiverings terrein

De blog is een weekje weggevallen door de complicaties met het installeren van een nieuwe computer. Dus deze gaat over 2 weken.

Waterzuiverings terrein

Een van de meest balangrijkste ontwikkelingen van deze periode speelt zich af rond het in gebruik krijgen van het Oude water zuiveringsterrein naast De Heimanshof. Reeds in 2013 verkregen we verrassend snel een K van de eigenaar: Hoogheemraadschap Rijnland om er tuintjes en natuurontwikkeling te plegen totdat er (over 20 jaar?) huizen zouden moeten komen. Na een half jaartje steggelen over de huurprijs toverde Rijnland een verassing uit de hoed door te vragen of we ′even′ een OK van de gemeente konden regelen. Een half jaar lang onderhandelen met alle geleiding van de gemeente leidde in november 2014 tot een ambtelijk positief gedoogadvies. Echter het Oude Ben W weigerde daar een handtekening onder te zetten zodat we een maand na de verkiezingen het het nieuwe college om tafel zaten, die in juli alsnog een positief advies gaven. Echter deze keer ′volgens de regels′, wat inhield dat er voor dit tijdelijk gebruik als nog een bestemmingswijzigings procedure van een half jaar ( en 500 pagina′′s?) tevoorschijn kwam. In de vorige blog is vermeld dat met wat help van een proces manager de eerste poging voor een vergunning strandde op een ambtenaar die een aanvraag met een afdak met een waarde van nul euro niet in behandeling wilde nemen (omdat de leges een percentage van de waarde van een gebouw bepaald?) En verder moet er voor de hiërarchische aanpak die gangbaar is in de gemeente elke tegel een spijker van te voren vast gesteld worden, terwijl de kern van onze aanpak is om betrokkenheid en creativiteit los te maken door mensen zelf alles ter laten ontwerpen en maken. Dat botste dermate dat onze noodkreet dat we ons genoodzaakt voelden om weer terug te gaan naar B &W en desnoods de krant of de gemeenteraad. Gelukkig leidde dit (weer) tot een doorbraak in een gesprek op 4 augustus met een hoge ambtenaar die de beide bijna onoverbrugbare werkwijzen wist te verenigen. ( onze indruk is dat er zoveel ( tegenstrijdige) regels zijn dat er als je wilt altijd een weg te vinden is en als je niet wilt altijd een blokkade op te werpen is). De truc bleek om de bestemmingplan wijziging los te koppelen van de ′bouwvergunning′ van onze afdakje. Daarmee bleek er 3 maande tijdwinst te boeken zodat we in november met een concept vergunning het contract met Rijnland kunnen maken en de grond werkzaamheden kunnen beginnen om in maart het teeltseizoen op de eerste 150 tuintjes te starten.

Een paar belangrijke leermomenten in deze fase van het proces zijn nog wel de moeite waard om te vermelden. Aan het advies van november 2013 waren een paar vragen gekoppeld. B.v.:

– Een ‘wens’ van de polderecoloog was dat niet alle bomen die er in de afgelopen 20 jaar spontaan waren opgeschoten mochten worden gekapt . In de besprekingen voor 19 november was door ons een en andermaal aangegeven dat we 5000 m2 van 14000 m2 wilde inrichten als tuintje end e rest als gevarieerde natuur, waarbij we de huidige maximale variatie sowieso zouden bewaren om er meer aan toe te voegen ( N.B.: als er huizen gebouwd gaan worden is de eerst actie van een aannemer of project ontwikkelaar om ALLE groen te verwijderen…) .Deze vraag van de polderecoloog die al beantwoord was in de voor besprekingen is ergens het formele gemeente apparaat ‘gehaakt’ en komt nu terug naar ons om in een kaart precies aan te geven welke bomen we wel en niet gaan kappen…… En dat past niet op onze aanpak om betrokkenheid te genereren door een ontwerp wedstrijd uit te schrijven

– In de voor besprekingen was aangegeven dat we het Water zuiveringsterrein als verlengstuk van de heemtuin zien, waar we ook altijd verzamelen. De nauwe auto ingang gebruiken w e alleen bij de aanleg en voor grote transporten. Toch komt deze vraag ( na 9 maanden) tot ons hoe we de auto ingang gaan gebruiken.

– Van de huidige 60 tuintjes willen we kunnen groeien tot 300- 500. In de voorbesprekingen en in werk plan staat aangegeven dat we begeleiding op het persoonlijke vlak heel belang rijk vinden en om die reden 10 tuineilanden van 30- 50 tuintjes willen maken voor 10 groepen die elk op een ander dagdeel in de week komen werken. Toch is het enige wat in de gemeentelijke organisatie blijft hangen dat getal va 500 ,die acuut gekoppeld wordt aan parkeer problemen en parkeer beleid.

Ontstaan dit soort vragen nu door gebrek aan aandacht, gebrek aan kennis, of door dat de organisatie van de gemeente zo in vakjes verdeeld is dat er altijd communicatieproblemen ontstaan? En waarom moet het 9 maanden tot 2 jaar duren om dit soort simpele zaken te adresseren? ( en is dit standaard praktijk of zijn wij de enige die hier last van hebben?)

Nieuwe bestuur sleden

Op 5 augustus melden zich 2 mensen die het bestuur van MEERGroen willen komen versterken. Zij komen kennis maken op de eerst volgende bestuursvergadering op 25 augustus

Bedrijven

In deze periode melde zich ook 2 bedrijven die mee willen komen helpen: een bedrijf, dat e 3 x met 40 mensen wil komen werken als een teambuildingsactiviteit tijden een ( bedrijfs) filosofiedagen en een bedrijf dat 10 x met 15 mensen wil komen werken. Dit laatste bedrijf heeft veel mensen die graag een technische uitdaging willen aangaan: die zijn er genoeg.: bv het aanleggen van 50 m boomlabyrint of het helpen ontginnen van het water zuiveringsterrein.

verenigingen

Ook allerlei verenigingen ene ander groepen komen langs, zoals de IVN en KNNV afdelingen van Alkmaar, Buitenschoolse op vang groepen en eigen vrijwilligers die met 50- 60 mensen hun verjaardag in de ambiance van de tuin komen vieren.

jeugdclub

Op 7 augustus mogen we met Bwert Jna Bol mee met 35 mensen om te kijken als hij een nest van 6 kerkuilen ringt. De foto’s op de Hiemanshof website spreken boekdelen over de impact van zo’n excursie. En op 17 augustus gaan we als Greenteens met de Baseline duikers mee voor een duik- ene snorkelmiddag. Ook dat is voor herhaling vatbaar en er ontstaan tijdens dit soort activiteiten allerlei dwarsverbingen

Onderwater ontdek wereld

In deze periode wort er ook hard gewerkt aan het vervolmaken van de onder water ontdekwereld. 3 lekkende aquaria worden gerepareerd, op 6 van de 9 worden lampen gemonteerd en van de beroeps vissers ontvangen we eindelijk de belangrijkste onbrekende soorten in onze collectie: wolhandkrabben, snoekbaars, snoek, schel pos, en meerval. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan stellingen waarop de kleinere aquaria geplaatst kunnen worden met kleine onder water beestjes zoals geel gerande en spinnende water kever, water schorpioen, een bak met stekel baarsjes etc, etc.

Nieuwe ontwikkelingen

in de gemeente Amstelveen en Amsterdam doen zich veelbelovende ontwikkelingen voor op het gebied van samenwerken met gemeentes en allerlei burgergroepen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.