Orchissen en Klaprozen

Na het gezellige open weekend van De Heimanshof kwam het werk aan alle kanten weer op ons af. Alles groeit begin juni namelijk optimaal. Omdat het wandelbos redelijk op orde was richten we deze week onze aan dacht op de klaprozen velden in Overbos en Floriande. Die 2 – 2.5 ha hebben we in 2007 en 2008 aangelegd met een wijkbudget en elk jaar doen we weer moeite om ze in bloei te houden. Dat vereist in augustus maaien , zaad laren vallen en dan afvoeren van het hooi in september frezen om de grond rul te maken en in juni om handmatig de plaagplanten zoals distels en zurig er uit te wieden. In 2010 was dat 30 m3 ( Distels pluizen zodat er overal distels gaan groeien er is zelfs een distel verordening voor gemaakt).Elk jaar wordt dat volume minder. Vorig jaar nog 15 m3. Omdat we het toen blijkbaar heel grondig hadden gedaan was het dit jaar maar 3 m3. Dat geeft vertrouwen dat je ook distels onder controle kunt brengen. We hadden er een maandag- en een vrijdagmorgen voor nodig met een man of 8.

Maandag middag was het Kaageiland aan de beurt om de groentetuinen te wieden. Na de grote actie van vorige weel was ook dat snel gebeurt.

Dinsdag bleek een van de aquaria van de onderwaterontdekwereld te lekken en moesten de kikkers en padden er uit om het te repareren. Daardoor kwamen we in de stemming om er meteen maar weer een bij te maken> Dat lukte voor het weekend. Op dinsdag avond was er een bijeenkomst georganiseerd door de Vogelwerkgroep over over beheer. Vorig jaar hadden aannemers die voor Rijnland werkten rietkragen ( en orchideenbermen) gemaaid met nesten en orchideeën erin. Deze bijeenkomst was bedoeld om de oevers en rietkragen aan te geven waar niet gemaaid zou moeten worden. OP kaart van schaal 1: 5000 hebben we dat voor de hele Haarlemmermeer gedaan met ene man of 7.

Woensdag was er Meergroenbestuursvergadering onder een ongunstig gesternte van mensen die om familie- of bedrijfsreden minder of geen tijd meer konden besteden aan dit bestuur. En verder lopen er allerlei subsidie procedures op zo′n manier dat we onmogelijk kunnen voldoen aan eisen, zodat er buiten onze schuld geld weglekt..De hoop was p een aantal nieuwe belangstellenden om in het bestuur te gaan. Maar toen ook vele zittende bestuursleden zonder afbericht niet kwamen op dagen was het animo om in te stappen niet groot.

Donderdagmorgen hebben we de amfibieënpoel op het Groen Carree Zuid van opdringend riet ontdan, In d ie peol zijn namelijk een paar honderd padden gebracht , waaronder rugstreep en- en vroed meester padden afkomstig van het nieuwe tracee van de A9 uit een sloot die gedempt moest worden. Later inde week hebben we een check met lokgeluiden uit gevoerd op de 3 soorten, maar de al of niet aanwezige dieren lieten zich niet verleiden. Een week of 2 eerder lukte dat nog wel met een vroedmeesterpad.

Grote keverorchissen

De grote verrassing van de week was een tochtje naar Amsterdam. Daar was van een begraafplaats beheerder een melding gekomen, n.a.v. de Flora en Fauna column over de keverorchis, waar in ik mijn blijdschap over de groei van 30- naar 120 stuks meldde in het Wandel bos Hoofddorp. Hij herkende de plant van de foto en zei dat hij er veel meer had. Ik rekende op een paar honderd…. maar een telling leverde een getal op van tussen de 15000 en 25000 stuks! Mogelijk is dit de grootste populatie van heel Nederland! Ook de plek waarde meeste groeien is bijzonder. De keverorchis is nl een bosorchis, maar deze populatie had zich vanuit het bos over talloze gazons verspreid. Deze gazons waren strooivelden geweest van as. De beheerder was ook geïnteresseerd in samenwerking op het gebied van educatie(paden, aanleg) bloemenweides en het beheer van de orchideeën.

De vrijdag na het schonen van de distels in De bloemen weides ( met bv grote aantallen spiegelklokjes) heb ik besteed op het Tudorpark. In deze wijktuin, waar vorig jaar het onkruid nog welig tierde in menige groene tuin is dit jaar een zeer gemotiveerde groep aan het werk. Binnen de hekken zijn de tuintjes pico bello en er is een grote drang naar meer ruimte ontstaan waardoor er bijen rondkom de tuin heem extra grond is ontgonnen en ingezaaid. Het zag er allemaal perfect verzorgd uit. Echt een project dat de moeite waard is om voort te zetten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.