5 projecten

Deze week werd gedomineerd door 2 zaken: het indienen van 5 projectvoorstellen voor burger participatie bij Landschap- Noord -Holland en een hele golf van leuke en bijzondere waarnemingen.

Projecten

Eerst maar de voorstellen: de oproep om burgers bij landschapsbeheer te betrekken kwam op 1 april en eventuele projecten moesten op 30 april binnen zijn. Omdat dit onze ′core bussiness′ is en we al 5-8 jaar Landschap Noord-Holland mee probeer te krijgen om wat assertiever significante aantallen mensen de handen uit de mouwen te laten steken, was dit een uitnodiging die niet we voorbij mochten laten gaan.

Van de 30 projecten die we doen, zijn er nog vele die we doen omdat we vinden dat daar een kans ligt, maar geld ervoor is er nog niet. Rond 5 daarvan, hebben we deze maand co-financiering en partners gezocht. Dat was hard praten want een maand is bv voor een bank of een gemeente heel weinig tijd.

Op dinsdag 20 april waren er 2 projecten gereed en op woensdag moesten de andere 3 uit:

1: een provinciaal voorstel met LS NH en de provincie als partner: €5000 aangevraagd

2: waterzuivering terrein bij De Heimanshof trekken: budget €100.000: € 5000 aangevraagd; 6 partners

3: Burgerparticipatie in Heemstede: partners gemeente, Arcadis en Vrijwilligers centrale Heemstede: budget 2014:€12500, aangevraagd €5000

4: Museum spoorbaan beheren in Amsterdam en Amstelveen: partners Museum spoorlijn en 2 vrijwilligers centrales,; budget €15000 en aangevraagd €5000

5: Oostoogst: stadslandbouw en natuur ontwikkeling Oeverlanden Aalsmeer; van 3000 m2 naar 20000 m3 ; Partners Voedsel bank, Rabobank Aalsmeer,ondernemer: budget €31000,aangevraagd €5000.

Waarnemingen

Tijdens het Greenteens weekend begon het al: de eerste visdiefjes, boeren- en huiszwaluwen en tijdens de avond wandeling hoorden we een porseleinhoen en een bijzondere (nog onbekende) kikker.

En het bleef maar door gaan deze week: op dinsdag ene melding van een (de eerste!) boommarter in de polder. Daar ging ik natuurlijk achteraan ter verificatie en hoewel er (nog) geen bevestiging kwam kwam er een melding van een steenmarter (ook de eerste in de polder) in Rijsenhout boven water.

In Meermond melde zich op een dag de eerste nachtegaal, braamsluiper en tuinfluiter. Maar de klap op de vuur pijl was dat een visser meldde dat hij 300 vroedmeesterpadden had gehaald uit een vaart die voor de aanleg van de A9- omlegging leeggemaakt moest worden. Vroedmeesterpadden horen alleen in zuid Limburg voor te komen! En dan 300 tegelijk…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.