H’meer editie H’lems Dagblad: 30-4-2014: elke boom heeft een verhaalAutomatisch herkende tekst voor zoektermen:
Haarlems Dagblad 30 april 2014 JENSDAG 30 APRIL 2014 4 Regionaal Haarlemmermeer kent veel bijzondere bomen. En die bomen hebben allemaal een verhaal, blijkt bij een rondgang door de polder Haarlemmermeer Elke boom heeft een verhaal Hein Flach h.flach@hdcmedia.nl Heimanshof en Meergroen het the- Pabstlaan, waar de oude spoordijk die het volhouden die essen om de ma ‘Bomen om bij weg te dromen’ van de Haarlemmermeerlijn ligt, tien jaar te kappen. Dat soort con- Haarlemmermeer * Ook al bestaat bedacht en tien bomenroutes door staan heel oude bomen, zoals de stant beheer levert de mooiste na- de Haarlemmermeer relatief kort – de polder uitgezet. Want elke boom grauwe abeel. Voor het pand van tuur op en de oudste bomen! Die es- de polder werd in 1852 drooggema- heeft een verhaal. Of het nu gaat om Meerwaarde bloeit een ruim tachtig sen zijn meer dan driehonderd jaar len – het gebied bezit een monumen- de dikste boom, de oudste, de zeld- jaar oude mirabel of kroosjespruim. oud. Daar staat dus ook de oudste taal bomenbestand. Bomen die zaamste of anderszins meest bijzon- „Het mooiste oude plekje is de een- boom van de Haarlemmermeer.” soms veel ouder zijn, omdat ze op dere boom. Dus: spring op de fiets of denkooi in Vijfhuizen. Dat was vroe- voormalige eilanden en schiereilan- pak de auto. De routes zijn in pdf- ger een schiereiland”, weet Van der den groeien. En omdat er in het ver- vorm te vinden op de website Laan. ,,De oudste schriftelijke beves- leden mensen zijn geweest met vi- www.stichtingmeergroen.nl sie, waardoor ze bewaard zijn geble- „De bedoeling is om de verhalen te kent een windsingel, die bestaat uit ven,constateert Franke van der Laan zijner tijd te bundelen en er een van heemtuin de Heimanshof en boekje van te maken”, zegt Van der kapt voor palen of brandhout. De fa- stichting Meergroen. Laan. Om inwoners meer te betrekken bij Haarlems Dagblad neemt een voor- gekocht, zijn nog steeds de eigena- het monumentale groen, hebben de proefje. Langs de burgemeester proefje. Langs de burgemeester ren. Ze zijn de veertiende generatie tiging is van 170. De cendenkooi Oudste boom, een essen die elke tien jaar werden ge- es, staat bij milie Stokman heeft de kooi in 1757 Eendenkooi

Haarlem Dagblad LOW, So@pil WOEN DAT I AFF 2014 water 5 Replonaal Haarlemmermeer 1 Missing link en het bankje van de koningin ,,De dikte van bomen moet je op mooiste zwarte populieren, een in- had toen al een forse omvang. Als je borsthoogte”, vervolgt Franke van heemse soort, stonden op de genie ervan uitgaat dat zo’n bankje niet der Laan. De dikste boom van de dijk. Bijna allemaal omgezaagd. Er langer dan vijf jaar meegaat, dan Haarlemmermeer, een meerstam- zijn er nog maar een paar over op de zou die foto rond 1849 1854 geno- mige wilg van negen meter omtrek, forten.” men moeten zijn. De beuk is een jaar staat bij de ingang van een leeg. Begraafplaats de lepenhof (uit 1854), of tachtig eerder geplant, dat moct staande historische boerderij langs aan de oostzijde van de Hoofdweg, dus ongeveer 1790 zijn geweest.” de IJweg. De dikste boom met een herbergt een oude pluimiep en en- Maar de voet is aangetast door ton enkele stam, cen grijze wilg, is te kele Japanse tempelbomen (gink- derzwam. De boom gaat dood. vinden in buurt 18.000 in Graan go’s), Van der Laan omschrijft de voor Visch. Deze reus heeft een ginkgo als een levend fossiel en een stamomtrek van 6,5 meter. missing link. ,,Het is een overgangs Dan hebben we het verhaal van de vorm tussen de naaldboom en de mammoetboom, oftewel de reuzen- loofboom. De bladeren van de gink- scquoia. ,,In 20oz zijn er een stuk of go zijn in feite parallelle nerven van veertig aangeplant in de Groene naalden die tegen elkaar grocien. Weelde, het vroegere Floriande-ter- Dit is het begin van de loofbomen rein, als een soort architectonische geweest.” rariteit. Ze hebben een zachte, dikke Bij het Rijnlandgemaal in Buiten- bast, kunnen uitstekend tegen bos kaag groeit een zeer oude, rode branden. In Amerika bestaan exem- beuk. In de schaduw van deze plaren van wel vierduizend jaar boom stond een bankje, waarop oud. Dus als we ze goed verzorgen, naar verluidt koningin Anna Pau- kunnen ze nog duizenden jaren lowna, de vrouw van Koning Willem moc, Leuk contrast met dat vlucht- II, heeft gezeten. Willem II was de ge landschap van de Haarlemmer koning die besliste dat de Haarlem meer.” mermeer droog moest worden ge- De populier is natuurlijk de karak-malen.” De zwartwitfoto, afkomstig teristieke boom van de Haarlem- uit het archief van Rijnland, toont mermeer…Daar hebben ze net iets dat bankje ,,Het is niet bekend wan- le

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.