Superweek

Algemeen:
Deze week was de week van het bezoek van 3 x 25 maatschappelijke stagiaires van de Oosterhout school in Haarlem. Naast leraren werden ze begeleid door 15- 20 leden van een bedrijf op’community service’. Starbucks .Alles bij elkaar dus 3 dagen lang 40- 60 mensen extra bovenop de 10- 25 die er altijd  zijn.  Deze week er bijna 5 kg koffie door heen gejaagd!

Maandag 14 april

Deze dag was de laats dat we het bezoek konden voorbereiden. Over dinsdag in het Wandelbos en donderdag op Speelbos Meermond, maakte ik me niet veel zorgen: ruimte en werk genoeg. Woensdag insectenhotels bouwen in De Heimanshof, vraagt meer voorbereiding. Gelukkig konden we dar deze dag aan besteden , doro vele te  zagen, te  aschilderen en vor te boren. Daarna op naar het Kaageiland om de 3 greonte tuinen daar  op te knappen en in de avond het Jeugdcommissie.

Dinsdag: Wandelbos

De school en het bedrijf kwamen pas om 10 uur, dus er was tijd van 7- 9  om alle gereedschap en de koffie klaar te zetten en op te laden en met de reguliere vrijwilligers en de GGZ groep het werk voor te bereiden.We verdeelden iedereen in groepjes van 5- 8 mensen met elk een taak en een coördinator. Complicateo was dat veel bedrijfsleden alleen Engels spraken en de rest niet. De werkzaamheden waren: aalbessen struiken wieden, perzische berenklauw uit steken, nestkasten ophangen, bramen uit steken, broedbolletjes  van armbloemig lookoogsten/wieden, takken uit de vijver dreggen en natuurlijk was er voor iedereen een rondleiding en koffie en lunchpauzes. Er werd zeer veel werk verzet door bijna iedereen! De klapper van de dag was dat we 3 nieuwe populaties grote kever orchissen vonden.  Samen meer dan 120 stuks, terwijl we vorig jaar maar 30 stuks hadden gevonden.

Toen om half 2 de school en het bedrijf vertrok togen we naar Aalsmeer, Daar was 500 m2 buiten terrein gefreesd en gingen we compost rijden om er aardperen te planten.

Woensdag : Insectenhotels, opening Struintuin, jeugdclub, natuurcursus en collecteren

Deze dag was het meest hectisch. De reguliere Heimanshofvrijwilligers begeleiden lukte niet meer : Er werd in het bos gewied ( zevenblad), paden gemaaid, 50 insectenhotels gevuld van klein tot groot, rondgeleid.Een wethouder zou aansluitend aan het werk het 3e seizoen van de struintuin openen, maar belde een half uur daarvoor af. Met enige improvisatie deed ik de opening ( met een brandslang) zelf. Terwel het maken van een veilige pijl en boog zo populair was dat voor de opening alel pijlen al gebroken waren.Daar aansluitend volgde de jeugdclub met tuinieren met 30 kinderen en ouders en terwijl die nog bezig waren met het verloten van een ganzenei en het zoeken chocolade eieren, diende de BSO natuurclub van  Meerwaarde uit Rijsenhout zich al weer 15 man sterk aan, voor proef en ruik rondleiding en om pannenkoeken te bakken van zelf gemalen meel.

Terwijl die groep van de pannenkoeken zat  te genieten kwamen de Greenteens 14 x sterk op bezoek om te gaan collecteren in Badhoevedorp voor een goed doel: het nationaal Kinderfonds. Daarvan mochten ze zelf 20 % houden ter financiering van hun natuurprogramma.  De eerste ronde collecteren duurde tot half 9, met een patatpauze ingelast. Wat een dag en het liep zo lekker dat ik niet eens moe was. wat is het toch lekker om een goed team te hebben zoals Carl, Ans, Marike, Nathan en de Eco- wild life stagiaires Tom, Marc,Roelof en Youri.

Donderdag

Deze dag was  gericht op Meermond. Weer om 8 uur koffie en gereedscahp klaar maken voor 60-70 mensen. Ook hier verdeelden we de nieuwkomers over de ervaren vrijwilligers in groepjes: bramen steken, berenklauwen weghalen, heksen pad maken, een zaagploeg, klein boompjes trekken en  veelpauze: het werd echt warm. Maa rook nu is er veel gedaan. De Starbuckers gingen zelfs door tot 2 uur en wij tot 3 uur.  De (onaangename) verrassing van de dag was, dat de gemeente toestemming had gegeven aan 4-5 schoolklassen om een buiten avonturen dag  te  houden. En deze trokken al onze takken rillen uit elkaar ( bedoeld voor paddenstoelen en nestgelegenheid) om er boomhutten van te bouwen om vervolgens duizenden takken over het hele terrein te laten slingeren . We hebben het positief proberen op te lossen door de verantwoordelijke organisatie uitte nodigen om met ons een dag te komen opruimen. Daarna had het kernteam wel een terrasje verdient. En het vergadertijd om kennis met nieuwe vrijwilligers en stagiaires te maken. In de avond was er tijd om een 3 van de 5 projectvoorstellen om burgers bij het groente betrekken, te werken

Vrijdag  ( Goede Vrijdag)

Dit zou een rustige dag moeten zijn, maar alle MBO stagiaires waren present , waarvan 3 die hun laatste dag van 2 maanden stage hadden. Dus het werd nog best intensief met het afronden van stage projecten en tuinieren op het Tudorpark.

Een leuk intermezzo ws ook dat het Haarlems Dagblad een artikel aan de bomen routes wilde wijden. De halve ochtend gingen Nathan en ik de polder rond voor de leukste verhalen.

Zaterdag

Zaterdag was de eerste weekend open dag met Marlied als nieuwe gastvrouw. Het mooie weer en geïnteresseerde bezoekers maakten het een plezier om haar in te werken. En om 4 uur was het weer tijd voor d e 2e collecteronde in Badhoevedorp. Met 10 mensen deze keer. Aansluitend geld tellen in de Heimanshof. Maar liefst €1600.  OM dat met tieners te tellen heb je tot half 11 nodig.

Het was een mooie week en toen was  het mooi geweest.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.