Nieuwsblad Haarlemmermeer: 16-4-2014: Een rondje langs bijzondere bomen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Nwblad toorlemmermeer Zoek de bloesem op 16-4-14 Een rondje langs bijzondere bomen HAARLEMMERMEER – Door de vroege lente is het nu al genieten van de prachtige bloesem in de fruitboom- gaarden in de Haarlemmermeer. Dit is het moment om op de fiets te stap- pen en de bloesem op te zoeken. De Heimanshof/stichting M.E.E.RGroen heeft een fiets/autoroute gemaakt langs de 14 mooiste en lekkerste fruit- en notenboomgaarden in de Haarlem- mermeer. De bloesem van de appelboom (Foto: pr/Cees vd Veer). De voorjaarsbloesem geeft mensen het gevoel dat de zomer in aantocht derij Weltevreden. De route omvat is. Iedereen kent landgoed Olmen- niet alleen de bekende fruitsoorten horst in Lisserbroek en de Fruittui- zoals appels en peren, maar ook een nen in Hoofddorp. Maar weet men aantal soorten waarvan veel men- dat er ook meer dan vijf boomgaar- sen niet weten dat de vruchten ook den zijn in de Haarlemmermeer eetbaar zijn. waar gratis fruit geplukt mag wor- De route is onderdeel van het pro- den? Dat er een hazelnotenbos is bij ject ‘Monumentale en bijzondere Hoeve de Vogel aan de Rijnlander- bomen in de Haarlemmermeer’. weg? En dat er in de Plesmanhoek Hiermee willen De Heimanshof en nu ook fruitbomen staan? de stichting M.E.E.RGroen aandacht De fiets/autoroute doorkruist de vragen voor de bomen in de polder: hele polder en is in totaal 25 kilo- voor hun historie, hun schoonheid meter lang. De boomgaarden zijn en de waarde voor de mensen. Er onder meer te vinden bij enkele zijn inmiddels 10 bomenroutes te monumentale boerderijen, zoals downloaden via www.stichting- Hoeve Hoop doet de landman meergroen.nl. leven, boerderij Zaandam en boer-

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.