Meerbode: Samenwerking Voedselbank en Oostoogst


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
WOL was. Dere 3 sterren win de hoog steklasse die op de markt bren- baar in de mooie wille drendy lies sen zit een witte Vermentino, een het heerlijke buffet. Dirk en Linda aan de Ophelialaan 116. May bate Aalsmeer Vrijwilligers helpen groenten telen Samenwerking Voedselbank en OostOogst van start 10 – 2014 Geen chemische middelen Afgelopen dinsdag verzamelden acht vrijwilligers zich op de kweke- rij, waar ze door Inge en André Zek- veld met koffie en thee werden ont- vangen. Nadat een ieder gelegen heid had gehad om zich kort voor te stellen, werd de kas zelf bezocht Aalsmeer Dan het initiatief schillende soorten sie bieten, bo Dit maakte meteen allerlei verha- Ostagst van André en Inge Zek nen, enz. gezaaid. Wijwilligers van len los. De een was als kind opge- veld krijgt de Voedselbank de mo- de Voedselbank zullen helpen bij groeid in ben kwekersgezin en vond gelijkheid om mee te gaan hel het zaaien, wieden en oogsten van het heerlijk om weer in een kaste pen om onbespoten groenten te te de groenten Werkzaamheden in de staan, de ander vond het zo lek len in een voormalige rozenkas aan kas gaan elke week plaatsvinden op ker ruiken in zo’n kas. En een der de Aalsmeerderweg 283 De oogst maandag en donderdagmorgen de keek er naar uit om meer ken- al voor een deel wekelijks aan de Danja Willemsen van de Voedsel nis te krijgen over het kweken van voedselpakketten van de klanten in bank “We zochten vrijwilligers die groenten, zodat hij die zelf ook thuis Aalsmeer worden toegevoegd. De aan dit mooie project willen mee kon gebruiken. Ecoloog Franke van rest van de opbrengt zal direct aan werken en hebben er in korte tijd al der Laan legde uit hoe het groeipro- particulieren verkocht worden. Het een flink aantal gevonden. Mensen ces van groenten in een kas ver- ware werk is inmiddels gedaan die het fijn vinden om met hun han- loopt. Een temperatuur van vijf gra- De oude rozenstruiken zijn wegge- den te werken en die graag een of den hoger onder glas zorgt er voor haald en de grond in de kas is ge- twee ochtenden in de week met an- dat de groenteplantjes twee keer 20 soit en gefreesd Er is compost de deren in de kas aan de slag gaan. snel groeien. En er worden absoluut Kas in pereden als extra voedings Mensen die belangstelling hebben geen chemische middelen gebruikt bodem voor de planten en er is een en zich willen aanmelden, kunnen Inge Zekveld sprak haar blijdschap plan gemaakt. Er werden contact opnemen via vrijwilligers uit over het feit dat het project nu disies, tomaten komkommers ver voedselbankaalsmeer.nl van de grond komt en benadrukte Franke van der Laan (midden en het belang van een goede samen- Eigenhuis (rechts) zein de eerste Uitleg over het groens van de groenten werking met de vrijwilligers. Daama plant in de grond vond de officiële start van project OostOogst in samenwerking met de Eigenhuis bedankte alle betrokke Voedselbank plaats nen hartelijk voor hun bidrage aan het OostOogst project in samewe Sociaal ondernemen king met de Voedselbank Aalsmeer De mannen, die een belangrike “Het mes staan vele karta drage geleverd hebben om het pro- Andre en Inge Zekveld hebben de ject van de grond te krijgen, Fran- moed om als ondernemersgesin het ke van der Laan van de Stichting roer om te gooien en MeerGroen en Ap Eigenhuis van de van roen over te gaan Voedselbank, werden door de fami- De Voedselbank stunt lie Zekveld uitgenodigd om symbo- bij met de instva lisch de eerste (druiven plant te po- de kanten van de voed ten in de groentekas. De verwach- gen we verse De ting is dat deze druivenplant snel vrijwilligers doen zal gaan groeien. Daarmee staat 20 deerden. Deze symbool voor een mooie en vrucht- we social and bare toekomst voor OostOogst. Af pen dat we daarop sluitend benadrukte Franke van der Laan het belang van een groter be en Maar eerste wustzijn wat betreft gezonde voe- aan doen om een Scenes ding en wat daarvoor odig is. A Voor Franke Geox Elly Hey loop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.