Boseilanden

Het drie kilometer lange recreatiegebied Boseilanden is onderdeel van de Provinciale ecologische hoofdstructuur en vormt de groene schakel tussen de recreatiegebieden Groene Weelde in het noorden en Zwaansbroek in het zuiden.
Het gebied wordt begrensd door de Spieringweg aan de westkant, door de Drie Merenweg (N205) aan de oostkant en door de Kruisweg (N201) en de Bennebroekerweg aan de noord- en zuidkant.

boseilanden
Het gebied heet Boseilanden omdat er veel bomen komen en omdat de aangelegde terpen van zand en grond omsloten zijn door veel waterpartijen.

Boseilanden is een afwisselend gebied met bomen, grasvelden, open water, rietzones en verhoogde dijken. De lange zichtlijnen en de kavelstructuur zijn karakteristiek voor het polderlandschap.

Boseilanden biedt een droge en een natte ecologische verbinding waardoor het aantrekkelijk is voor veel verschillende plant- en diersoorten. De droge gebieden bestaan voornamelijk uit bos. De natte verbindingen bestaan uit gebieden die tot vlak boven de waterspiegel zijn afgegraven. In Boseilanden zijn ecologische oevers (met een geleidelijke overgang van water naar land) en natte velden aangelegd. Deze gebieden vormen een ideaal leefmilieu voor veel planten, vogels en kleine zoogdieren.

In de Boseilanden zijn fiets-, wandel- en ruiterpaden. Het netwerk van die paden biedt variatie voor wandelingen of een rondje joggen.

Vanuit Boseilanden kun je doorlopen of fietsen naar de Groene Weelde of het groengebied van Zwaansbroek.

Het water biedt mogelijkheden voor kleine watersport zoals roeien en kanoën. De sloot die langs de Driemerenweg loopt vormt een doorgaande kanoroute.

Werkzaamheden

Langs de oevers zijn vele wilgen en elzen gegroeid die we moeten verwijderen. Deze nemen het zicht op de bijzondere eilanden weg. Dus zagen en snoeien van jonge boompjes.

boseilanden