NLdoet week

Algemeen

Deze week begon al op zondag 16 maart met een dauwtrap excursie van de Struinkids, georganiseerd door 3 maatschappelijke stagiaires. Voor de tieners was het vroeg op staan niet makkelijk, maar iedereen (ook zij) genoot van het mooie weer en kreeg energie van de leuke speurtocht en het daarop volgende openlucht ontbijt.

Maandag

Deze week waren er weer nieuwe maatschappelijke stagiaires: van het HVC in Nw Vennep deze keer. Zeer gemotiveerde jongens, waarvan er 1 boswachter wilde worden en die meteen zin hadden om er later in de week met NLDoet een dag bij te plakken (in plaats van op de minuut uit te rekenen wanneer ze hun tijd hadden doodgeslagen;dat komt helaas meer voor) .

Maandag was na het op orde brengen van de heemtuin een dag waar we weer eens flink in het wandelbos aan de gang gingen. Voor het NLdoet project waren geen opgaven, dus de klus die daarvoor stonden deden we vandaag met 10 mensen:in het nieuwe deel het bosplantsoen dunnen zodat er een uitnodigend zicht op de Geniedijk zou ontstaan. Helaas was er door de gemeente een aannemer in ′ons′ bos gestuurd, die op de bekende aannemerwijze te keer was gegaan en honderden bomen en boompjes had weggezaagd… en wat nog erger was alle bomen waren met gif nabehandeld. Daar stonden we dan met ons ecologisch bosbeheer.

Dinsdag

De ecowildlife stagiaires (Roelof en Youri) kwamen deze dag goed op gang met hun planning voor het inrichten van de tropische vlinderkas. Er werd een begin gemaakt met het bouwen van rupsen en poppenkweekkasten en we kregen langzamerhand zicht op de juiste materialen om de kas vlinderdicht te maken (netten en vlinder werende gordijnen of sluizen bij de deuren.

De ochtend werd gebruikt om de waterspeelplaats in de struintuin klaar te maken voor gebruik en om bergen materiaal voor de insectenbouw van NLDoet klaar te maken. Deze middag werd niet zoals gebruikelijk besteed in de kas in Aalsmeer. Er was een uitnodiging binnengekomen voor een presentatie van de MEERgroen aanpak in een informeel overleg van natuurbeleidsmakers van 7 provincies met als onderwerp: vermaatschappelijking van burgerparticipatie in het groen: hieronder o.a. de ontwikkeling in de zorg en de participatiewet. De bijeenkomst was wederzijds nuttig.Wellicht zijn er in verschillende provincies mogelijkheden om MEERgroenachtige initiatieven te ontwikkelen.

Woensdag en donderdag

Deze dagen werden vooral besteed om de NLDoet activiteiten goed voor te bereiden

NLDoet

Na 4 weken prachtig weer was het letterlijk een koude douche dat het de hele vrijdag morgen flink regende. Dat had zijn invloed op de deelnemers die zich meldden. Van de 8 projecten die we elke dag ingepland hadden,waren slechts 4 projecten redelijk tot goed vol geboekt: Meermond( 4-5 deelemers) , insectenhotels bouwen ( 10- 15 deelnemers), Boseilanden/Groene Weelde ( 10- 20 deelnemers) en de Haarlemmermeer spoorlijn : beide dagen meer dan 30 deelnemers. De andere projecten gaan wel doro maar op ander werkdagen.

In Meermond ging de vrijdag door de regen niet door. In de Boseilanden waren er 8 mensen present die ondanks de regen stug door werkten en het vogel eiland en flink wat wilgenopslag langs oevers in een knotwilgen rij omtoverden. Vooral de spoorlijn mocht zich in vel belangstelling verheugen. Op vrijdag werd er maar liefst 700 m spoorlijn op orde gebracht in Amstelveen en op zaterdag weer 100 m in Amsterdam. Daardoor zijn we nu over de kilometer heen van de 8 kilometer die te gaan is. Deze projecten konden geen doorgang vinden zonder de inzet en begeleiding van helpers zoals Ans ( boseilanden),Carl ( Insectenhotels) en bij de spoorlijn van Fred van de museum spoorlijn en de beide stagiaires van het Groenhorstcollege: Donny en Nathan. In alle gevallen deden we meer dan we van te voren verwachtten en was het leuk mede dank zij het wederzijdse enthousiasme, links en rechts allerlei verrassingen en cadeautjes en het feit dat het gewoon leuk is om samen een klus aan te pakken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.