Heemsteedse Courant: 14-1-2014: Vrijwilligers hoopvol op prijs


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Vrijwilligers hoopvol op prijs Modderpoel in wording op Meermond. (Foto: Eric Jagtman). 14-1-15 euro. HEEMSTEDE – De vrijwilligers van park Meermond zijn heel enthousiast over hun deelname aan de ‘Kern met pit’-wedstrijd. Op zaterdag 24 januari 2015 éénmaal binnen is mag gedu- wordt in Wijk aan Zee bekend rende het uitvoeringsjaar ge- welke prijs het project krijgt. bruikmaken van tips en con- De deelnemers verzorgen een tacten in het KNHM-netwerk. kraam en presentatie over het Wie binnen het jaar het pro- project ‘Spelen met natuur op ject afrondt, ontvangt duizend Meermond’. De groep wil de natuurlijke en recreatieve Met vereende krachten is er waarden van Park Meermond afgelopen jaren gewerkt om en het daar binnen gelegen de voormalige vuilstort in speelbos vergroten. Per pro- Heemstede om te vormen tot vincie worden er drie prijs- een park voor iedereen. De winnaars bekendgemaakt. oude vuilnishoop is daartoe ‘Kern met Pit’ is een jaarlijkse afgestort met enkele lagen wedstrijd van Koninklijke Ne- aarde waar vervolgens de na- derlandsche Heidemaatschap- tuur jarenlang haar gang kon pij (KNHM). Zij daagt bewo- gaan. Daardoor leven hier di- nersgroepen uit om hun idee verse bijzondere diersoorten. voor de leefomgeving binnen Maar Heemstedenaar Eric een jaar te realiseren. Wie Jagtman die de natuur een warm hart toe draagt, wil ook de jeugd bij het park betrek- ken. Daartoe wist hij samen met project Meergroen uit de Haarlemmermeer en de ge- meente Heemstede een speel- heuvel in te richten. Hier heeft de jeugd gelegenheid te genie- ten van een wilgentenenlaby- rint en mogen jongeren aan de slag met natuurlijke spelmate- rialen. Ook is er een spannend ‘heksenpad’ uitgezet. Vorig jaar werd er een fruitboom- gaarde met behulp van schooljeugd aangeplant, met de bedoeling dat zowel mens als dier van de vruchten gaan genieten. Ondertussen blijft de creativi- teit bloeien bij de vrijwilli- gers. Zo is er onlangs een start gemaakt met het aanleggen van een modderpoel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.