Geen rustige jaarwisseling

De week tussen kerst en Oud en Nieuw wordt er alleen het hoogste noodzakelijke gedaan in de tuin. Maar rustig is het geenszins. Het is de week dat alle boekhoudingen (privé, bedrijfje GenieAdvies, De Heimanshof en Meergroen ) op orde gebracht moeten worden en dat er een begin met de jaarverslagen gemaakt wordt.

Dus het was bufferen achter het bureau met regelmatig een tripje naar buiten om frisse lucht binnen te krijgen.

Maandag 30 december was dat meteen raak toen er een brief van BenW in de brievenbus zat die bevestigde dat BenW besloten had dat de natuurwaarden van het voormalige waterzuivering terrein te waardevol waren om ze aan moestuinen op te offeren. Dat gaf aanleiding tot het formuleren van tegen argumenten die op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari tot (weer) een verrassende wending leiden: ′dat de brief prematuur was′. Wordt vervolgd.

Op oudjaarsdag toog ik met Carl naar de Betuwe om een vracht bamboestokken op te halen voor het bouwen van insectenhotels. En deze kweker had elk jaar vrachten stokken. Dat was nog een een goed contact ( Niet meer 3 maanden Marktplaats afspeuren voortaan.)

Op nieuwjaarsdag stond onze TEDX video pitch online, zodat er op gestemd kon worden. Alleen de top tien van de 20 inzendingen zou in aanmerking komen voor een voordracht voor een zaal politici en investeerders uit de Agro-Food industrie. Vandaag, op 4 januari staan we met 70 stemmen op plaats 7 . Dat beloofd wat.

In mijn eigen heem tuin is na 16 jaar het moerasbiotoop voor een deel ernstig door riet overwoekerd. Daarom ben ik bezig om 30 m moerasoever uit te spitten tot 30 – 40 cm onder water, de riet wortels te verwijderen en de rest weer terug te plaatsen. Bij 4-10 graden is dit een nat, koud en blubberig klusje. Per middag red ik een 14-6m oever. Deze week is er 15- 6 m uit gegraven. Nog 12 m te gaan voordat het gaat vriezen en het echt te koud wordt om met je handen 1-3 uur achtereen in het water te zitten.

Voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente waar iedereen van de ′incrowd′ van de gemeente aanwezig is, moest ik dus flink in bad na het baggeren van de middag ervoor. Er was veel te netwerken met wethouders, raadsleden, wijkraden,de pers etc etc.

Met voldoende bamboe in de schuur werd ook deze week het insectenhotelbouwseizoen ingezet. Bamboe zagen, blokken inboren, en insectenhotelomhuizingen schilderen.

En morgen nieuwjaarsreceptie van De Heimanshof ,met voorafgaand een bezoek wat bijna een traditie aan het worden is: een bus met daklozen uit Amsterdam ,die een rondleiding krijgen en komen lunchen op de tuin.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.