Witte Weekblad: 6-11-2013: Groene vingers bij Natuurwerk dag


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Handjes nodig in de natuur HFD.54.3 EIZ-11-9 mm WW 6-11 – 2013 Groene vingers bij natuurwerkdag SHES ona Gedetailleerd ecologisch beheer Vervolg pagina 1. Zaterdag en zondag werd een begin gemaakt met het ecolo- gisch beheer dat met Recrea- tieschap Spaarnwoude al vijf jaar loopt. In totaal staan er in de natuurgebieden die val- len onder het recreatieschap vijftien projecten op stapel. Die bestaan vooral uit gede- tailleerd ecologisch beheer dat niet met machines gedaan kan worden, bijvoorbeeld het vrijmaken van orchideeën- weides die met boompjes dicht groeien, sedumdaken opknappen (zoals op de voorpaginafoto te zien is, red.), een broedvogeleiland en oeverzwaluwenwand op- knappen en heel veel oever- beheer. Dat oeverbeheer be- staat uit het verwijderen (‘terugzetten’) van de zeer al- gemene wilgen en elzen en daarbij vrijzagen van andere, ecologisch waardevollere soorten zoals eiken, kersen- bomen en meidoorns. Op de oevers van de zestien eilan- den voor de Big Spotters Hill groeien ongeveer 640.000 el- zen van 1 tot 25 jaar oud. Van de bomen die worden weggezaagd, worden takken- rillen en stammenwallen ge- maakt die tien jaar lang ‘pad- denstoelenvoer vormen en ook een schuilplaats vormen voor egels, wezels, hermelij- nen, winterkoninkjes en an- dere kleine dieren. Zowel zaterdag als zondag waren bij de werkzaamheden alle leeftijden vertegenwoor- digd. Van der Laan: ‘Zater- dag was de jongste 3 jaar en de oudste 70 en op zondag deden de Greenteens hun naam eer aan.’ HOOFDDORP – Franke van der Laan, directeur van de lokale stichting MEERGroen, krijgt veel hulp bij zijn werkzaamheden in de natuur rond Big Spotters Hill, vlak naast het Haarlemmermeerse Bos. Zaterdag was de landelijke Natuurwerkdag waarbij 14.000 vrijwilligers op 464 locatie in Nederland aan de slag gingen met natuurwerkzaamheden. ‘In Haarlemmermeer doen we ook al tien jaar mee en gaandeweg is dat gegroeid tot de activiteiten van De Heimanshof en Stichting MEERGroen. Bij ons is het namelijk altijd een natuurwerkdag,’ relativeert Van der Laan. MEERgroen verzorgde dit jaar twaalf ac- tiviteiten rond de landelijke vrijwilligersdag. ‘De hele week zijn we aan de slag gegaan, zeker na de storm van vorige week maandag. Zaterdag en zondag zijn we in De Groene Weelde rond Big Spotters Hill aan de slag gegaan met respectievelijk 45 en 12 mensen.’ (Foto: Jan Aukes) Pagina 3: Gedetailleerd ecologisch beheer 19 100 sisch Beheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.