De Toorts: Blad IVN Zuid Kennemerland: oktober 2013: Turbo tuinieren Ripperda kazerneAutomatisch herkende tekst voor zoektermen:
De woorts Natuurlijk samen IVN Zuid-Kennemerland Nummer 91 Oktober 2013 ivo

TURBOTUINIEREN Op een zondagmiddag ga ik langs het Ripperdaterrein aan de Schoter- weg. Achter het hoofdgebouw schijnt gemoestuinierd te worden. Bij aankomst zijn er slechts een paar mensen bezig; beetje bij beetje komen er steeds meer mensen hel pen. Lonneke Rhodens, die het initiatief heeft genomen, zet stokken neer om door aanwijzingen geeft over het plaatsen van de bonenstaken. “Die bonen moeten vandaag nog de grond in, dan kunnen we met het volgende stuk aan de slag. Ik noem het ‘turbo- tuinieren’, schrijf dat maar op.” Maar dan staat hij stil en kijkt me aan. “Jij bent toch van het IVN zei je? Ik zou dit ontzettend graag in samenwerking met jullie doen, maar het lukt me niet.” bonen tegenaan te laten groeien. Ze Franke maar”, zegt ze , “die weet er het heeft bij Platform Haarlem Groener grond staat om te woelen. “Vraag Mijn vraag of hij zich al aangemeld vertelt dat deze moestuin sinds april dit meest van af.” Franke is Franke van bevestigt hij, maar helaas reageren ze jaar bestaat. Meer dan vijftig vrijwilli- der Laan, directeur van Stichting niet op zijn aanmelding. gers hebben in het kader van Haarlem MEERGroen. Hij begeleidt dit project, ik beloof hem in contact te brengen met City Challenge het braakliggende ter- en niet alleen dit project, blijkt uit zijn rein omgetoverd tot een Eetbare Tuin verhalen. Vol enthousiasme vertelt hij geving. Tenslotte ben ik naast reporter voor de omwonenden. Een deel is over verschillende burgerinitiatieven voor De Toorts ook nog IVN-lid met gemeenschappelijk, een deel bestaat die hij helpt ontwikkelen. Het idee is een groen hart. uit privé-tuintjes. “Lukt dat gemeen- met stadslandbouw een tijdelijke invul- schappelijke?”, vraag ik haar, “en hoe ling te geven aan braakliggende terrei- Tekst en foto’s: Jonne Misset doen jullie dat met de verdeling van de nen, waardoor ook de sociale samen- groenten?” “Ach”, zegt ze, “dat loopt hang van de buurt of wijk wordt bevor- Zie ook www.stichtingmeergroen.nl vanzelf. Laatst hielp hier iemand die derd. Door zoveel mogelijk terreinen graag wat groenten wilde meenemen op deze manier ‘ecologisch op te pim- voor haar vriendin die stond ingeschre- pen’ (aldus hun website) geeft de ven bij de voedselbank. Mooi toch, dat stichting invulling aan haar streven zoiets kan?” Door mee te helpen in de naar hoogwaardig ecologisch groen gemeenschappelijke tuin, vertelt Lon- en duurzaamheid. neke, krijgen de bewoners praktische Franke is een man die kan praten en tips die ze weer voor hun eigen tuintjes werken tegelijk. “Er moet wel een kunnen gebruiken. beetje schot in de zaak zitten”, zegt hij, Ze wijst naar een man die fanatiek de terwijl hij naarstig door spit en tussen-

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.