Mix van zon en regen

Op zondag 16 juni gingen we met een delegatie naar Texel om de wad ekskursie van de Greenteens voor te bereiden met name om een (bijna) gratis camping te zoeken. Dat lukte wonderwel en behalve het over de kop slaan met de fiets en het 50 km tegen de wind in fietsen was het een perfecte dag.

Maandag werd het tropisch warm en zochten we nuttige verkoeling in het lommerijke wandelbos. Daar ruimden we de gemaaide resten op van 10 dagen eerder en maaiden we met zeisen het laatste stukje langs de paden in het nieuwe wandelbos. Die middag was er overleg met een aannemer om samen met MEERgroen een aanbesteding uit te brengen voor een zeer groot gebied (het 10-voudige van wat we nu in beheer hebben). Op dinsdag was het nog tropischer. Dat was een goede gelegenheid om veel met water te werken. In een record tempo spoelden we 8 300 liter aquaria schoon en vulden de bodems met bodem zand. Helaas was dit bodem zand niet voldoende gewassen en moesten we alles er weer uit halen en het zand 5- 15 keer wassen(om te voorkomen dat het hele aquarium troebel was en bleef). Maar met deze temperaturen was dat geen straf. Wat er flink inhakte deze dag was een toezegging dat we €40.000 kregen van Stichting Doen voor de aanleg van het waterzuiverings terrein, maar alleen als we binnen 6 maanden van elders hetzelfde bedrag van elders konden regelen. Anders krijgen we niets…. Woensdag 19 was de temperatuur weer redelijk normaal kon er in de tuin gewerkt worden aan paden, wieden, grazen (van de hoge grassen die binnenkort geel en uitgebloeid zullen zijn) en om te tuin mooi te maken voor hoog bezoek die avond: In de avond mocht ik de nl inspraak groep van Park 21 op De Heimanshof ontvangen. Het doel daarvan was om het verschil tussen groen beheer en ecologisch groen beheer te laten zien. Die boodschap kwam dankzij een aantal rondleidingen wel over.

Donderdag zetten we het werk van de woensdag met de GGZ cliënten voort en hielp ik de drie Eco-wild life stagiaires met het wassen van de laatste bodem zand partijen en het installeren van alle 9 grote aquaria, de 4 kleinere en de eerste pompjes, de inrichting met planten en stenen,etc. Want mogelijk zou een visser op vrijdag al de eerste vissen brengen.Donderdag middag was een bezoek gepland aan de bestemmingsplan afdeling van de gemeente omdat het waterschap een akkoord van de gemeente als eis stelde om ons het terrein over te dragen. Ik zag erg tegen het bezoek op (en vooral de papierwinkel die er op zou kunnen volgen) maar het werd een van de meest positieve gesprekken met een ambtenaar ooit. Zelden trof ik iemand zie zo positief mee dacht! Mogelijk hoeven we helemaal geen papierwerk te doen.

Die avond werkten we met een paar toegewijde helpers aan het verbeteren en effectiever maken van de Green Challenge aanvraag en de tekst van het boek wat de aanpak verder in detail uitwerkt.

Op vrijdag kwam een bedrijf de hele dag voor een team buildingsdag met 33 mensen. Het plan was om de hele dag in de klaprozen velden te helpen om de plaag planten (distels, zuring, duizendknopen) te verwijderen.Helaas stroomde het de hel dag tot 3 uur van de regen. Na een intro op De Heimanshof (ook in de regen) besloten we democratisch dat er wen man of 10 aan insectenhotels konden werken en de rest ( 25) ging in arren moede mee naar de kas in Aalsmeer omdat dat de enige droge werk plek was. Om 3 uur ging die ploeg nog een klein uur in de klaprozen en trok in die tijd 6 m 3 distels uit het ergst vervuilde veld. Maar er bleef nog ruim 2.5 ha over .. Hoe we dat op moeten lossen weet ik nog niet.Niet echt een begin van de zomer en langste dag gevoel hielden we hier aan over.

OP zaterdag 22 juni was het een werkdag in Houtwijkerveld. Omdat het volop klaprozentijd was hadden we het als Geniet dag gepland in de hoop op een grote en gezellige opkomst. Maar dat viel tegen.De hele dag werkt en we met z′n tweeën en kregen 2 uur hulp van 1 iemand. Maar ook tesamen kregen we heel vele af: alle rit uit gestoken of afgemaaid. alle zuring uitgestoken, de laatste 3-4 m3 zand in de zandbak gereden en 250 soorten geïnventariseerd (dat was toch wel genieten)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.