Informeer: 5-6-2013: Kale bouwgrond blijkt vruchtbare bodem voor sla en tuinbonen


Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
InforMeer MEER Krant van de gemeente Haarlemmermeer – Jaargang 8, nummer 23, woensdag 5 juni 2013 Agenda Stellingname Kunstfort bij Vijfhuizen opent het seizoen 2013 met een kunstmanifesta- tie waarin kunstenaars, lokale kenners en weten- schappers samenwerken om nieuwe posities te ontwikkelen in onze omgang met water, land- schap en innoverend erf- goed. Tot en met 23 juni. www.kunstfort.nl Holland’s got Power Wedstrijden met de sterkste mannen vanuit de hele wereld. Zon- dag 9 juni, 12.00-17.00 uur, Burgemeester Van Stamplein, Hoofddorp. Van links naar rechts: Margie Kunz (verbouwt samen met haar zus Lady’s Garden), Cecilia Kruger, Hans Millenaar (begeleidt de nieuwe tuinders) en Frida Keur (heeft in Tudorpark geleerd hoe je een moestuin onderhoudt). Moestuin Tudorpark tussen graafmachine en bouwkeet Kale bouwgrond blijkt vruchtbare bodem voor sla en tuinbonen Clubs kunnen nog aan- melden voor Sportfair Volop sportclinics, -work- shops en -demonstraties zondag 23 juni op de Sportfair rond de Toolenburgerplas in Hoofddorp. Motto is “Zien en meedoen’. Sportverenigingen, danscentra en sportscholen presenteren wat ze sporters in Haarlemmermeer te bieden hebben. Onder meer atletiek, volieyal, badminton, zwem- men, basketbal, twirl, yoga, squash, voetbal en vecht- en watersporten staan op het programma. Sportwethouder Michel Bezuijen reikt hier de jaarlijkse sportmedailles uit aan bewoners die een topsportprestatie hebben geleverd. Dat kan een podi- umplaats zijn op een NK, EK of WK of een eerste tot en met achtste plaats op de Olympi- sche of Paralympische Spelen. Elk jaar mag de wethouder bij meer dan honderd mensen zo’n medaille omhangen. Sportclubs en andere instel- lingen die Haarlemmermeer ders iets te bieden hebben op het gebied van sport kunnen zich tot 11 juni aanmelden voor de Sportfair via jelle@ sportfair.nl. HOOFDDORP. De nieuwe wijk Tudorpark is nog leeg. Om al een beetje buurt- gevoel te kweken heeft Ymere er een tijdelijke moestuin aangelegd. Omwo- nenden zijn enthousiast aan het schoffelen, spitten en zaaien geslagen. Tot een paar maanden geleden wist slag. “We werken aan de hand van ze niets van tuinieren. Nu heeft ze een zaaischema. Ongeveer de helft samen met haar zus zelfs een tweede van de mensen heeft nog nooit lapje grond genomen, omgedoopt getuinierd, dus het eerste jaar gaan ze tot Lady’s Garden. Margie Kunz heel veel leren. Volgend jaar profiteert vertelt: “We hebben al veel gezaaid iedereen van die ervaring.” en geplant, bijvoorbeeld kruisbes, framboos, courgette, tuinbonen, sla, Vruchtbare kleigrond bieten, bloemkool, paksoi en allerlei De moestuin is geheel biologisch en kruiden. En gisteren hebben we de blijft in ieder geval twee jaar bestaan. eerste oogst al binnengehaald: zo’n Daarna wordt jaarlijks gekeken of dertig radijsjes. verlenging mogelijk is. Ymere stelt onder meer zaden en een water- Zaaischema tank beschikbaar en Dura Vermeer Ondanks de regenbuien druppelen heeft een bouwkeet vol gereedschap de mensen binnen op deze vrijdag- neergezet. De tuin draait pas sinds Alexandra van Bezooijen met Victor (8) en Eric (6) planten sla en radijs in hun moestuin middag. Op de plek waar de wijk Tu- eind maart op volle toeren, maar ziet in het toekomstige Tudorpark aan de zuidkant van Hoofddorp. dorpark komt, aan de zuidkant van al groen van de gewassen. Millenaar Hoofddorp tussen de wijk Toolen- is dan ook tevreden. “Het loopt goed! haar moestuin. Zonen Victor (8) en Hazen te gast burg, de Hoofdvaart, de Bennebroe- Dit is vruchtbare Haarlemmermeerse Eric (6) weten al alles van tuinieren. De fruitbomen – onder andere kerweg en de Toolenburgerplas, is kleigrond waar alles makkelijk grocit. “Je moet goed water geven en on- peren-, appel- en pruimenbomen een tijdelijke moestuin aangelegd. En de mensen zijn enthousiast, ook kruid wieden,” zegt Victor tijdens het – die als een windhaag om de tuin Een initiatief van opdrachtgever op andere dagen gaan ze aan de slag. harken. Eric heeft ook een tip voor zijn aangelegd, worden gezamenlijk Ymere, uitgevoerd door Stichting Ze mogen mij altijd bellen voor anderen: “Nooit op de grond staan onderhouden. Deelnemers hebben M.E.E.R.Groen en in een later advies en tips.” en je moet de wormen in de aarde daarnaast ieder een eigen perceel stadium aangevuld met activiteiten laten.” “Die maken de grond los,” maar helpen elkaar waar nodig. “We door Meer Waarde. Onder leiding van Wormen en een chihuahua vult Victor aan. doen het samen, dat maakt het erg Hans Millenaar van M.E.E.R. Groen Even verderop plant Alexandra van gezellig. Ik heb al met mijn buur- gaan de tuinders elke week aan de Bezooijen nog wat sla en radijs in Ook bij Margie Kunz is het tuinieren vrouwen afgesproken dat we elkaars een familieaangelegenheid geworden. plantjes water geven als we op vakan- Ook een tuintje? “We zijn hier met drie generaties aan tie zijn,” zegt Frida Keur, die ook hier Er zijn nog een paar lapjes grond over. Geinteresseerde omwonenden het werk, onze kinderen en kleinkin- voor het eerst heeft geleerd hoe je een en potentiele kopers kunnen zich melden bij Kitty Burer, projectleider deren helpen mee. Van sloophout moestuin onderhoudt. wijkaanpak bij Ymere moestuintudorpark@gmail.com of bij Hans hebben we een bankje getimmerd Van de 38 tuintjes zijn er nog een Millenaar van M.E.E.R.Groen: 06 26600760. Een tuintje van achten en er is een stukje tuin afgezet voor paar over (zie kader). Wat moeten vierkante meter kost € 50. euro per jaar. De moestuin ligt aan de Ben chihuahua Prince.” Margie en haar geïnteresseerden meenemen? Mil- nebroekerweg in Hoofddorp tussen de Hoofdweg en de Nieuwerker zus brengen veel tijd door in de tuin. lenaar: “Doorzettingsvermogen is kertocht. Elke vrijdagmiddag geeft M.E.E.R.Groen tekst en uitleg over “Ik kom hier om de dag, bijvoorbeeld het belangrijkst. Je moet niet bang biologisch telen. Meer informatie: www.tudorpark.nl (kijk bij actueel om even te schoffelen. Soms komen zijn voor een regenbuitje en je moet en www.stichtingmeergroen ni we om 10.00 uur en gaan we pas om ertegen kunnen dat de hazen en de 18.00 uur weg. slakken ook een beetje mee-eten van je groentetuin.” gemeente Haarlemmermeer Deze zomer nog veiliger op Website ‘Leven in Nieuw- Een lintje aanvragen voor de fiets Vennep’ nu ook als boek een ander PAGINA 2 L PAGINA 3 PAGINA 5 Basketbalclinic tijdens de Sport- fair van 2012. Foto: Jur Engelchon Raad start vroeger In de laatste weken voor het zomerreces, dat begint op 5 juli, krijgt de gemeente- raad nog een groot aantal bestemmingsplannen voorgelegd. Om die te kun- nen behandelen, beginnen de raadsvergaderingen op donderdagen tot de zomer- vakantie vaak vroeger. Deze week al om 13.30 uur. Zie agenda op pagina 4.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.