Boombladeren rollen uit

De afgelopen 1.5 week is de temperatuur en het licht zo geworden dat de bomen en struiken massaal in blad komen. Ook zijn de eerste boerenzwaluwen, vuurjuffers (kleine libellen)zweefvliegen, solitaire bijen en veel vlinders (bont zandoogjes icarusblauwtje, gehakkelde aurelia, koolwitjes) vrij massaal actief geworden. Een nieuwe soort in De Heimanshof was de wolzwever, een nestparasiet van zandbijen was nog nooit zo massaal aanwezig. En aan vogels is de fitis, de zwartkop en de tjiftjaf massaal aan het zingen. En net naast De Heimanshof heb ik deze week het nest van een boomklever gevonden ( en gefilmd).

Deze vakantieweek was vrij rustig. Alleen had ik elke dag (ook koninginnedag) een maatschappelijke stagiaire die zijn stage niet onder schooltijd mocht doen (dat doen een aantal scholen jammergenoeg..)

Deze week hebben we samen met een paar andere trouwe vrijwilligers gebruikt om een aantal plaagplanten onder controle te brengen: 20 kg broedbolletjes van armbloemig look geplukt, 10 emmers zevenblad geplukt, 2 kruiwagen ijle dravik ( die nu nog net niet bloeit, dis dat is zeer effectief) en ook aan het weghalen van kleefkruid is nu nog eer te behalen voor de slierten 4 m lang zijn en vol zitten met zaden over drie weken. Ook de struintuin is helemaal gewied en de paden zijn voor het eerst gemaaid (het gras groeit dus ook naast de boombladeren: van nu tot oktober wordt het weer genieten en buffelen)

Verder is de kruidentuin deze week klaar gemaakt voor de kruiden lessen van af half mei (dwz wieden, reorganiseren van de planten die zich overal uitzaaien en het bijkopen en planten van verdwenen en bevroren kruiden)en dan het plaatsen van de naamborden en het snoeien van de buxushagen.

Ook was er tijd voor een voortgangsoverleg met onze voornaamste (Meergroen)sponsor van dit jaar ( De Provincie Noord-Holland), het werken een aan projectvoorstel van €500.000 voor een Green Challenge om Duurzaam CO2 te besparen en een bestuursvergadering van De Heimanshof om de stageplannen voor een vlinderkas, een onderwaterwereld en hagedissen in de tuin te bespreken.En op vrijdag had ik een kennismakingsgesprek met iemand die een voortrekkersrol wil vervullen om in Heemstede een of meer MEERgroen werkgroepen op te richten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.