Kroonappeltjes project

De plannen om het terrein van de oude waterzuivering ecologisch in te richten en voor de uitbreiding van de jeugdclub tuintjes te benutten (en waardoor er ruimte vrij komt om de natuurspeelplaats op De Heimanshof verder uit te bouwen) krijgen steeds meer vorm. Zo hadden we afgelopen week ontdekt dat er kroonappeltjes prijzen te winnen zijn voor Groene, Buurt, en Achterstandsprojecten t.g.v. de kroning van Willem Alexander en Maxima. En op zaterdag ontdekten we dat er al 1800 projecten ingeschreven staan!. Dat wordt dus een flinke concurrentie. Om de concurrentie aan te gaan moeten natuurlijk de titel, het projectvoorstel, en de Pr goed georganiseerd worden. Hulp daarbij kan zijn het maken van een flitsend filmpje. Op zondag dus snel een camera geleend van Meertelevisie voor ′sfeer′beelden.

Het resultaat van een woensdagavond en donderdag morgen monteren van Michelle, haar moeder, Robin en natuurlijk Ans staat hier: http://browse.kroonappels.nl/initiatieven/haarlemmermeer/jeugd.html

Op maandag scoorden we gelukkig weer flink wat palen op de Milieustraat waar we insectenhotels mee konden vullen (ingeboord) en om onze ander bouwprojecten mee te onderbouwen. Verder hielp vrijwilliger Nol en de boswachters van het Haarlemmermeerse Bos ons aan de berg houtsnippers, die we nog misten om de heemtuinpaden in voorjaars sfeer te brengen. Verder kuilde ik met Anne de stagiaires een duizendtal druiven ranken uit mijn eigen tuin in voor de boomweggeefactie.

Op dinsdagmorgen hiep de hele GGZ groep om de laatste schooltuintjes op de Heimanshof klaar te maken voor het schooltuinseizoen. In deze middag van de eerste echte voorjaarsdag (warmste 5 maart ooit: 16 graden!)was het weer tijd voor de kas in Aalsmeer.Daar hadden Jonathan en Willeke een verrassing voorbereid door een groep 8 van 30 kinderen uit te nodigen om te komen tuinieren( 12 keer). In de kas was het natuurlijk 25- 30 graden en de kinderen hadden geen idee wat ze konden of moesten doen en de leraren en ander vrijwilligers ook niet. Gelukkig kon ik met mijn Jeugdclub ervaring inspringen, zodat na 1 uur 6 groenten (bijna) perfect ingezaaid en bewaterd waren en iedereen met een tevreden gevoel naar de eerst zaailingen (over 14 dagen ) kan uikijken.

Op woensdag werden de houtsnippers in de tuin uitgereden en werkte de jeugdclub aan het spitten en ophogen van hun eigen 60 tuintjes. Want 13 maart is al weer de eerste dag van het nieuwe seizoen. Vrijwilligers van het Autisme centrum Jong en Aut wilden graag hun nieuwe tuin met boompjes van de boomweggeefdag inrichten en wel een week ervoor met NLDoet. Daarom hielpen zij deze woensdag om zelf boompjes te verzamelen: 50 hazelaars, 20 rode kornoeljes, 20 vlieren en 150 meidoorns.

De donderdag was ook voor de boomweggeefdag gereserveerd. Met de GGZ mensen gingen we de ′kuil′ in het Groene Carre in om 150 wilgen, 25duindoorns, 50 rode kornoeljes en vooral 500 berken te dunnen die zich daar massaal hebben uitgezaaid. Deze dienen vooral voor het bouwen van een windsingel die we 23 maart met de tuinders van het Tudor park gaan aanleggen om de groentetuintjes in de kale vlakte tegen de wind te beschermen. Alleen die windsingel heeft ca 1000 bomen en struiken nodig.

Op vrijdag was het tijd om de bijen een eerste voorjaarsbeurt te geven. Alledrie de volken waren de winter goed doorgekomen en hadden de meeste honing opgesoupeeerd. De oude raten (onderop) konden er dus nu uit en met een brander steriliseerden we de onderplanken om Varoa mijten, schimmels en andere ongerief kwijt te raken. Voor de 4 vrijwilligers die hielpen was het een heel ervaring, waarbij we met z′n vieren drie steken opliepen. De vrijdagmiddag werd gewijd aan een conferentie in Castricum , georganiseerd door provincie, IVN en Landschap Noord-Holland over het nieuwe provinciale beleid dat meer leunt op vrijwillig landschapsbeheer. Helaas waren alle presentaties gericht om mooie lieve en zelfbevestigende projecten, terwijl de harde werkelijkheid is dat het maatschappelijke en politieke draagvlak voor natuurbeheer met 70 % is afgekalft (Bleker maatregelen). Ik moest daarom weer de boeman spelen om deze harde werkelijkheid gespreksonderwerp te maken. Niet iedereen weet daar nog mee om te gaan in het ons kent ons wereldje. Gelukkig een aantal mensen wel en daarmee praten we 1 op 1 later mee door.

De NLDoet activiteit werpt zijn schaduwen al een tijd vooruit. Op zaterdag 9 kwam de AM groep in het kader van hun 40 jarig bestaan met een AM-Doet dag de handen uit de mouwen steken. We zouden gaan zagen in de Groene Weelde. Echter het regende de hele dag zo hard dat we uitgeweken zijn naar De Heimanshof om (binnen) insectenhotels te bouwen. Als met al waren we met 17 mensen. 2 grote hotels kwamen af,1 middel grote en 20 kleine. 2 middelgrote zijn er gebouwd en van 6 is een begin gemaakt. Een lunch een een pannenkoeken maaltijd en een rondleiding maakte samen met het gevoel van tevredenheid over het verrichte werk dat de dag een groot succes was.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.