Mest of Poep

De week begon rustig met stagiaire Anne (15) die 2 weken een oriënterende leerwerkstage kwam doen. Na het gebruikelijke papierwerk (verzekering, wat is het bedrijf. hoeveel mensen werken er ,etc)begonnen we samen met een echte klus om de wortelkluit van de 60 cm dikke haagbeuk,die we omgelierd hadden te verwijderen zodat de hele boom op termijn als zitbank kan dienen.Dat was een goed opwarmer, waarna we de bloeiende planten en de zingende vogelsoorten in de heemtuin gingen bekijken. ′s Middags gingen we samen het rondje Kaageiland (groentetuin glad harken, struikjes kort snoeien en hout uit de houtcontainer zoeken voor insectenhotels). Daarna was de beurt aan de milieustraat Rijsenhout, waar de oogst wat tegen viel. Wel viel het op dat de betonwerken voor de omgelegde N201 bijna klaar waren en dat er mooie betonplexplaten in de afval containers verdwenen. Daarvan kregen we er dan ook op verzoek een 8 tal mee. Zodoende was de hout oogst weer ruim.

De week ervoor was na de klas van 6 weken uitrijden van de mest en compost op de schooltuintjes van het NMCH te kennen gegeven dat de ′poep′ er af moest. Blijkbaar was dit teveel voor de tere zielen van de school kinderen (als je tuiniert mag je toch geen vuile handen krijgen en helemaal niet weten dat planten juist goed groeien op ′poep′). Omdat de discussie vorige week formeel verplaatst was naar bestuursniveau en er erg veel haast was bij het opleveren van de tuintjes en ik als compromis voorgesteld had om de (speciaal bestelde biologische) mest extra fijn door de grond te ploegen begonnen we dinsdag met het uitvoeren van dit compromis. Dinsdag middag was het na de schooltuintjes op De Heimanshof ook de beurt voor het onderspitten van de mest op de tuin van Vork en Mes. Omdat er woensdag nog steeds geen bericht van bestuur en NMCH kwam gingen we ervan uit dat het compromis acceptabel was bevonden en begonnen we aan de volgende groep schooltuintjes.

Pas toen die tuintjes klaar waren kwam de eerste reactie van het NMCH dat alle ′poep′er toch af had gemoeten. Maar dat gaat niet meer als het 10 x met een spitmachine ultrafijn is door gespit.

Op donderdag werd het werk voor de laatste groep tuintjes stilgelegd. Die tijd konden we gebruiken om over het volgende tuinproject te vergaderen: 38 huurders van Ymere gaan 23 maart aan de gang op het Tudor park. Meeerwaarde en Ymere faciliteren en MEERGroen begeleidt het tuinproces. De vergadering ging over de jaarplanning en hoe we de startdag op 23 maart tot een succes konden maken.

Op donderdagavond was de 2e oefen avond om met Robin (een andere stagiaire , die een jaar blijft) de wekelijkse Haarlememrmeernatuur 123 filmpjes te gaan monteren. Robin heeft daar (ittt drie voorgangers) gelukkig plezier in en we kregen in 2.5 uur (vorige keer 3.5 uur) aflevering 14 helemaal klaar. Op vrijdag was de dag dat we gepland hadden om de Heimanshofkas weer klaar te maken voor de kassen lessen. Dat vereiste een rit naar Aalsmeer om grote inkopen te doen en het netjes uitplanten en inrichten van de drie kasafdelingen: tropische kas, mediterrane kas, en woestijnkas.

Vrijdagavond werd besteed aan het voorbereiden van de NLDoet activiteiten op 9, 14 en 15 maart (met 150 mensen) en zaterdag om de verplichte flora en fauna inventaristaie ter plaatse uit te voeren. er broedde nog niets, dus we hoeven daar geen rekening mee te houden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.