Nooit Saai

Op maandag begon de week met een ontmoeting met een aannemer om een offerte te maken voor de mogelijke herinrichting van een gebied dat de oppervlakte van De Heimanshof zou kunnen verdubbelen. Ook kwamen er plotseling een vrijwilligster die op mandag wilde werken maar al 3 maanden niet mee geweest was en een maatschappelijke stagiaire met haar moeder die het zo naar hun zin hadden dat ze een groot deel van de week samen meewerkten. Ze gingen allemaal als ervaring ook mee naar het Kaageiland omdat eindelijk de grond niet meer bevroren was. Die gelegenheid gebruikte ik om mijn beide groentetuinen op het Kaageiland te spitten. Gelukkig lukte dat want de snijdende koude van de rest van de week maakte dat later weer onmogelijk. Het karretje om de spitmachine op te vervoeren kwam ook goed van pas om de extra grote hoeveelheid watervast multiplex die we uit de houtcontainer van de plaatselijke scheepswerf mogen halen (voor de bouw van insectenhotels ) mee te nemen. We waren net op tijd terug voor de afspraak met een vertegenwoordiger van de provincie Overijsel. Die wilde weten hoe ons systeem van natuureducatie en burgers mobiliseren werkte zodat ze dat in Overijsel en misschien ook elders kunnen gaan gebruiken.

De dinsdagmorgen werd gebruikt om de compost hopen van De Heimanshof om te werken tot pompoenen en courgettekweekhopen bij de Jeugdclubtuintjes.

Dinsdagmiddag 19 februari hadden we uitgekozen als eerste grote zaaidag in de kas in Aalsmeer. Een cursus groep vegetarisch koken vanuit restaurant Vlam in de pan van 15 dames sterk versterkt ons basis team van 10 mensen. De kop is er weer af dit seizoen (in de kas). Op de koude grond groentetuinen moeten we nog een maand wachten. In de avond was de ′fotoshoot′op het gemeente huis tbv van mijn ambassadeursschap van de Haarlemmermeer (voor het groene geluid in de city marketing).

De woensdag werd besteed aan het herinrichten van de schooltuintjes op De Heimanshof en het voorbereiden van de BSO (buitenschoolse opvang) activiteit op donderdag in de struintuin. En in de avond werken we gedrieën ( Oude Meertv vrijwilliger, beoogde nieuwe vrijwilliger en ik) tot 11 uur om aflevering 13 van het Haarlemmermeer natuur 123 via ′on the job training′klaar te krijgen. Dank zij een tot 11 uur uitlopende vergadering lukte dat vrijwel. Robin de SCW( sociaal cultureel werk) stagaiare die tot februari 2014 blijft had er velel lol in en pikte de aanpak snel op (zoals een 17 jarige wel toevertrouwd kan worden tegenwoordig).

Donderdag 21 werd een zeer drukke dag met 20 ipv 10 vrijwilligers en hoog bezoek van de Hartenkamp/Loopbaancentrum over de mogelijkheden om meer samen te werken met De Heimanshof. En ′s middag verscheen de BSO groep uit Haarlem met drie begeleidsters. Omdat we op 15- 20 hadden gerekend (het waren er 10) waren er 6 begeleiders ingewerkt om ′heksensoep′ ingrediënten te zoeken in de heemtuin (rondleiding), insectenhotels te maken, pizza′s te bakken in de leemoven en natuurlijk volop te spelen in de struintuin. Na deze 8 uur werk kon ik gelukkig nog 2.5 uur door in de avond voor een Heimahshof bestuursvergadering.

Op vrijdag maakten we de kas weer klaar voor de kassenlessen van het NMCH en namen we een deel van aflevering 14 van Haarlememrmeernatuur 123 op. In de middag werd met de beheerder van Recreatieschap Spaarnwoude de NLDoet activiteiten in zijn terrein afgestemd.En in de avond kwam de nominatie door van MIlieufederatie Noord-Holland van de Pluk van de Pletteflet prijs voor groene initiatiefnemers.

Om eindelijk wat energie af te blazen van deze week ′stilzitten′ had ik mij op zaterdag ingeschreven voor een activiteit van Landschap Noord-Holland net buiten de Haarlemmermeer bij Vijfhuizen. In een snijdende wind werkten we daar met 11 mensen aan het maaien en afvoeren van gras, riet en boompjes een drassig gebied in (Poelbroek). Gelukkig konden we onszelf flink warm werken van binnenuit. Het ecologisch toetje op deze dag was dat het terrein vol bleek te zitten met de zeldzame waterspitsmuis (die ik nog nooit gezien had)en dat we een grote vossen burcht ontdekten. Een andere verrassing was dat een beleidsmedewerker van de gemeente Haarlem sauzijsenbroodjes kwam brengen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.