Voorjaar en Winter

In deze week konden we volop van zowel de winter als het voorjaar genieten.

Op zondag 10 februari begon de week met een winterervaring. Met de tienerafdeling van de Jeugdnatuurclub (de Natuurtalenten) hadden we afgesproken deze dag eens Waterland te gaan verkennen. Ik was daar sinds 1977 (!) niet meer geweest maar daarvoor kwamen we elke winter van het waterwild genieten. Het rommelde een beetje (zoals dat hoort bij tieners)want ze vonden de activiteiten, die wij als ouders organiseerden te saai. Voorafgaand aan de Waterland eksksursie werden wij als oudercommissie afgezet door de jongeren. En deze coup lieten wij ons uiterlijk gelaten en heimelijk verheugd overkomen. Feline is nu voorzitster, Sanne doet de PR en over de andere functies wordt nog gesteggeld. Langer steggelen kon niet, want we gingen op pad met 15 deelnemers. Er lag een verse laag sneeuw van 10 cm en er woei een gierende oostenwind. Omdat eenden in de luwte van een dijk schuilen konden we op de kaart zo bekijken waar we ze konden aantreffen: achter een kunstmatig eiland dat naast de IJdoorn polder was aangelegd. Dat werd dus door de sneeuw tegen de wind in lopen. De wandeling leverde 100 grauwe ganzen, 3000 brandganzen, 5000 smienten, 2 nonnetjes, een buizerd, 50 bergeenden, aalscholvers en futen op en bijna bevroren tenen en neuzen. Het grote verschil met voor 1980 waren de enorme aantallen ganzen. Van Durgerdam tot Marken was bijna elk 2e weiland bezet door grotere of kleinere groepen brandganzen,kolganzen, nijlganzen, en zelfs een paar rietganzen. Alles bij elkaar misschien wel 100-150.000. En tel daar nog 20000 smienten bij op, dan kun je bedenken dat we dik tevreden aan de warme chocolade melk gingen in Marken, waarbij we ook nog een stukje cultuurhistorie meepakten. Maandag stond er een journalist op het programma om een reportage te maken van de ecologische ontwikkelingen in het Wandelbos (Zie Haarlems dagblad van vrijdag 15 febr) en een bestuurvergadering van Meergroen. Op dinsdag was het nog te koud om buiten in de grond te werken, dus was de hoofdactiviteit om een paar nieuwe grote insectenhotels te bouwen tbv een groep buitenschoolse opvang die de 21e naar de Heimanshof komt. In de avond gaf ik een bijenlezing aan de Imkervereniging Amstelveen. Deze vereniging draait goed met maar liefst 100 leden, waarvan er ca 35 aanwezig waren. De geplande tijd van 1 uur liep alleen uit naar 2.5 uur, vanwege de vele vragen en discussies. Dat kwam mede omdat de lezing niet alleen de sociale en solitaire bijen behandelde maar ook de rol die imkers in onze verstedelijkte samenleving zouden kunnen spelen.

Woensdag 13 werd er in de heemtuin gewerkt, meldde zich een nieuwe vrijwilliger die gastvrouw in de Struintuin wil worden en gingen we met de Ouders en kinderen van de Jeugdclub na het opbouwen van composthopen voor de pompoenen van dit seizoen onze nieuwe terrein op de waterzuivering verkennen. Op dat terrein kunnen we uitbreiden van 60 groente tuintjes naar wel 300- 500 tuintjes. In de avond was de eerste vergadering van de streekproducenten van de Meerboeren, waar ik voorzitter van ben, Die avond hebben we het hele jaarprogramma van streekmarkten en PR op gezet.

Op donderdag begon het te dooien, wat gepaard ging met flinke sneeuwval en ijzel. Soms wel een cm dik. Mooi tijd om weer aan de insectenhotels te bouwen en ze te schilderen. Dat sprak de nieuwe stagiaire Sociaal Cultureel Werk (Robin) die een jaar lang elke woensdagmiddag, donderdag en vrijdag komt zeer aan. Op vrijdag was alle sneeuw al weggedooid en was het tijd om de stand van het voorjaar op te nemen.Inmiddels staan sinds deze week ook de lenteklokjes en de wilde krokussen in bloei en zit de gele kornoelje er aan te komen. Totaal bloeien er nu al 15 soorten in De Heimanshof. En elke week gaat het sneller. Armbloemig look, kraailook en daslook komt massaal de grond uit maar bloeit nog niet. En het opbouwen van de composthopen vorderde snel met ontdooide grond.

Op zaterdagochtend heb ik met Ans Roling de losse eindjes nagelopen van gemiste informatie in de 10 bomenroutes die we intussen af hebben.Dat leverde met name voor de fruitroute niet 1 maar zelfs 5 extra openbare fruitboomgaarden op die we in deze route kunnen opnemen. Elke 3e zaterdagmiddag van de maand is het werkdag op De Heimanshof. Deze dag verscheen Arno, die hard werkt aan de restauratie van de kruiwagen schuur die half verrrot in elkaar was gezakt deze zomer. En er verschenen een maatschappelijke stagiaire van het Kai Munk college (die buiten schoon tijd stages moeten doen)met haar moeder die een meer dan gemiddelde belangstelling voor natuur had. Dat was dus leuk. Beiden bleven de hele middag en samen werkten we aan het maken van insectenhotels en het zaairijp maken van de schooltuintjes.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.