Hmore glossy: Business & Lifstyle: winter 2013/2014: Flora en Fauna wet werkt averechts: Orchidee de Beukenhorsten in gevaar
Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
Magazine HMore Business & Lifestyle Winter 2013/2014

More sustainable Flora en faunawet werkt averechts Orchidee de Beukenhorsten in gevaar “Wie van orchideeën houdt, kan zijn hart ophalen op de Beukenhorsten Meer dan 14 verschillende soorten sieren het bedrijventerrein. Maar door de wetgeving in Nederland dreigen deze prachtige planten in Hoofddorp verloren te gaan. Samen met Marcel Leek, senior beheerder Groen van de gemeente Haarlemmermeer proberen het project De Beuk Erin en Franke van der Laan van Meer Groen de Orchideeen te redden van de ondergang. Orchideeen zijn in Nederland wettelijk beschermd door de Flora en Faunawet. De wet zegt dat het verboden is om de plan ten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op eni- gerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Volgens Van der Laan is de wet op zich niet verkeerd. “De situatie in Haarlemmermeer is anders dan in de rest van Nederland. De regels werken goed voor 98% van het tand. Maar als we hier de regels zouden volgen, dan ver dwijnen juist de orchideeen

addengebied De unieke samenstelling van de grond in Hoofddorp maakt dat de orchideeën floreren op de Beukenhorsten “Doordat at vroeger een weddengebied was, hebben we in Hoofddorp nu duinzand, dus arme grond met kalk en zout. Erat hier ook een schimmel in de bodem en die snodig voor orchideeën om te groeien. Een ideale situ- adie dus voor deze bijzondere plant. Volgens de nicht- jnen mag je de orchideeën alleen maalen na november maar het niet in Hoofddorp moet vaker gemaald worden “As we het niet slechts een keer per jaar maaien dan ont- neemt het ticht van de orchideeën en gaan de meeste dood. Als we vaker het niet maaien krijgen ze de kans om te groeien. Dus laat je de 5.000 orchideeën staan of ga je maalen en krijg je 50.000 orchideeën? Zelf beslissen om aker te maalen is geen optie. De boete voor het maaien an een orchidee is € 500.- per orchidee Daarom heeft Marcel Leek een aanvraag ingediend voor een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken om in bepaalde gebieden vaker en gerichter te mogen maaien van der Laan licht het toe “Een aanne er kan alleen wet maaien of niet maaien. Met vrijwil- els kun je maaien op maat. Bijvoorbeeld een klein stertie orchideeen met een schaardie maaien en stere stukken met een zes. Wij kappen dan misschien ofben orchideeën rear we redden er 10.000.” ind in Ewie zin de willigers Project De Beuk Ennen van CE aan willen samen met de bedingen van de Beuken- sten het onderhoud van de orchideeen oppakken Meer Croen is een organisatie die graag wil dat mensen zich inspannen voor hun eigen leefomgeving. Je leert O gebied beter kennen en de mensen erin. Je legt contacten. Het is goed voor het maatschappelijk verant- woord ondernemen en de sociale cohesie Een barbecue en een fese wijn erbij. Dan wordt het hartstikke gezel- Sandeer is een prima rol weggelegd voor De Beuk Erin De Beck Erin heeft contacten met de bedrijven op de Beukenhorsten Sa-en-et van der Laan zullen zij de Crende bid onderzoeken op welke wijze de werkne Persian de Beukenhorsten betrokken kunnen worden Dihet redden van de orchidee van de Beukenhorsten van ben de “Boete voor het maaien: €500,- per orchidee

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.