Meerhistorie: Oude waarden in een nieuwe tijd
Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
MEER HISTORIE CULTUUR HISTORISCH HAARLEMMERMEER MINUS MUSINGAN Geen boer, maar kweker TEMAMAN Muziek in Haarlemmermeer MAMIND NAARSEN Het wel en wee van een dijkcafe JAARGANG NRSEPTEMBER 2011

Oude waarden i le in ressegebie de betrokkenheid bij de polder te bieden. In de natuur wordt een de gemeente en mogelijk zelfs de Op het eerste gezicht zijn er misschien niet soort pas belangrijk als hij bijna Haarlemmermeerse identiteit. veel raakvlakken tussen de werkgebieden mitgestorven is en dat geldt ook van twee op en top Haarlemmermeerse voor culturhistorische waarden als De paden op… verenigingen: de Stichting Meer-Historie en de verscheidenheid van bijvoor Inmiddels is er een zestal educa De Heimanshof. Franke van der Laan is een beeld oude boerderijtypes. In alle tieve paden gereed of bijna gereed andere mening toegedaan. Hij is als beheerder gevallen betekent dat onbekende – het bomenpad, insectenpad en van De Heimanshof, als ondernemer van waarden onbemind blijven en dat natuurpad in het Haarlemmer GenieAdvies en met een nieuwe stichting platte economische overwegingen meerse Bos (dat begint bij het M.E.E.R.Groen actief om natuur en vaak prevaleren Historisch Museum Haarlem De Heimanshof is al jaren bezig duurzaam gedrag op de kaart te zetten mermeer): met het bekend maken van de het orchideeënpad natuurhistorische waarden. Dat het laarzenpad op de Kaag (waar tichting Meer-Historie houdt doet zij door de kwaliteit van de de situatie voor de poldering tot zich bezig met cultuurhistorie heemtuin bekend te maken, door leven komt) de fascinerende kenmerken van • het Heimanshop manshof met de ecologische kwali onze flora en fauna wekelijks in de teit van de leefomgeving, Stichting krant te zetten, door pareltjes in Er zijn nog tallona’s en plek Meer-Historie werkt vanuit het onze leefomgeving toegankelijk te ken die voor toesamke ik maken in Historisch Museum Haarlem- maken via educatieve wandelpa- aanmerking kon wel ecolo mermeer (bij de Mentahoeve) en den en door de beheerprincipes uit de Witte Boerderij. De Heimanshof onze heemtuin (en de rijkdom aan gische als culturhistische. En tenminste drieva liggen op heeft zijn thuisbasis in de heem- bloemen en bijbehorende fauna tuin in Hoofddorp. Meer-Historie die daarbij hoort) in de hele polder het raakvlak va verzamelt, repareert en conserveert (en daarbuiten) uit te dragen in den van onze vet sen: oude voorwerpen met een verhaal natuurontwikkelingsprojecten. 1) Een route on umentale en de Heimanshof zaait, wiedt en Inmiddels hebben we als Hei- bomen bekerleken: deze informeert over de waarde van manshof ongeveer 35 hectare aan route loopt in pe door de de omringende flora en fauna. Zo openbaar groen van de gemeente hele polder en in delen wan- bezien zijn er dus talloze raakvlak- en recreatieschap Spaarnwoude in delende, fietsend of met de auto ken. Beide verenigingen maken ‘co-beheer’. Dat wil zeggen dat we gevolgd worden zich zorgen over de vluchtige wijze buiten het reguliere beheer deze 2) Een route om de overgebleven waarop onze moderne samenleving oppervlakte ‘ecologisch gepimpt monumentale boerderijen en omgaat met dingen die ons dier hebben en jaarlijks de vinger aan hun bijzonderheden (archi- baar zijn of zouden moeten zijn. Bij de pols houden met vrijwilligers- tectonisch, geschiedkundig, Meer-Historie gaat dat over histo- groepen landbouwkundig en ecologisch) rie, architectuur en cultuurhistorie, op de kaart te zetten. Ook dit is bij De Heimanshof om de to.000 Pareltjes (*) Stichting een route met onderdelen die tot 20.000 soorten die met de mens Een terrein waar De Heimanshof en M.E.E.R. Groen in deze polder moeten samenleven Stichting Meer-Historie gemeen wandelend, fietsend of met de gaat vanaf 2011 en wat meer dan eens te wensen schappelijke doelen en belangen auto afgelegd kan worden. de natuur- over laat. hebben is bij het toegankelijk 3) Het Geniedijkpad: dit is een ontwikkelings maken van de pareltjes van de route ten behoeve van wande- projecten van Economische waarde laars en fietsers. Haarlemmermeer’. Doel daarbij is De Heimanshof boven cultuurwaarde de burger, bestuurders, beleidsma- voor zover ze Ik ben van mening dat Meer- kers en bezoekers bekend te maken De gemeente is druk doende met Historie en de Heimanshof soms met het bestaan ervan. En door die City Marketing. Een beleid dat als heemtuin vallen. samen zouden moeten optrekken motto en doel heeft: ontmoeten overnemen en om het verval van waarden en het en verbinden. Deze slogan kun je verder ontwik overmatig belang van economi- op allerlei manieren invullen: met de verenigingen die deze waar- kelen sche overwegingen een weerwoord grote mega manifestaties, maar ook als vliegwiel om burgers en bezoe- buiten de bekendheid, neemt automatisch de waardering ervan toe (en van den op de kaart zetten) maar ook 2 MEER-HISTORIE STEREO

n in een nieuwe tijd kers van de Haarlemmermeer met de pareltjes in hun leefomgeving in contact te brengen. De tijd lijkt daarom rijp om de handen ineen te slaan en in het kader van het City Marketing programma onze gemeenschappelijke waarden op de kaart te zetten Een praktijkvoorbeeld Er is een aantal monumentale bomen in de Haarlemmermeer dat vraagt om op de kaart gezet te worden: . De laatste 1000-el boom een boom die ten behoeve van de meiden en de knechten midden in het land ge- plaatst werden waaronder gegeten en thee/koffie gedronken werd – Het raadsel van de oudste boom van de Haarlemmermeer en waar om er drie goede antwoorden zijn: 159 jaar, 367 jaar en 65 jaar. • De prachtige ginkgobomen in de Bijbelse tuin en de algemene begraafplaats De Iepenhof en de evolutionaire, cultuurhistorische en culinaire wetenswaardigheden De prachtige Kaukasische Noten- boom in het centrum van Hoofd- dorp • De monumentale populieren op de Geniedijk in Hoofddorp centrum. Talloze bijzondere beuken, essen, eiken en lindes overal in de polder waar vaak ongeinteresseerd aan voorbij gegaan wordt. Vele van dit soort bomen hebben een interessante (ecologische en/ of cultuurhistorische) achtergrond. Het uitzoeken, documenteren en bekend maken van deze gegevens maakt het leven interessanter en het wonen in deze polder meer de moeite waard. Laten we de handen ineen slaan om één of meer van deze projecten op te pakken Franke van der Laan foto Kees van der Veer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.