Hmore glossy: Business & Lifstyle: jan 2011: Franke van der Laan een man met een missie

Automatisch herkende tekst voor zoektermen:
‘We zijn de relatie met onze leefomgeving kwijt. F Fr E De Heimanshof

Moreexperience Breng de mensen naar de natuur en de natuur naar de mensen Franke van der Laan: een man met een missie Franke van der Laan wil de wereld veranderen. Zittend aan de houten keukentafel in zijn huis in Hoofddorp vertelt hij hoe het allemaal begon. “Wil je het hele verhaal of alleen hoe het tot M.E.E.R.Groen, mijn laatste initiatief, is gekomen?”, vraagt hij, maar voor hij er erg in heeft begint hij het hele verhaal te vertellen. Het verhaal van een ecoloog als ontwikkelingswerker, En daarna als manager in het bedrijfsleven het verschil wilde maken en uiteindelijk besloot om klein en bij de basis te beginnen: in Hoofddorp bij heemtuin de Heimanshof. Voor hij begint zet hij alvast een grote pot thee op tafel. om ze in beweging te brengen en plezier te laten bele ven aan de natuur”, zegt Van der Laan. Van der Laan is ecoloog in hart en nieren Hij geeft onder de naam GenieAdvies advies over onder andere Groenteteelt en biologische landbouw, Ecologisch groenbeheer, Natuurbeheer, Inrichting van een duurzame samenleving en Educatie over natuur en milieu. Daarnaast is hij beheerder van heemtuin Heimanshof en begeleidt hij wekelijes fientallen wij ligers die hem ondersteunen met werkzaamheden in de tuin en daarbuiten. En sinds kort is hij ook nog eens directeur van MEER Groen Een stichting die zich inzet om mensen meer betrokken te maken bij de Matuur in hun directe omgeving en door ze ook actief te baten bijdragen. “In welke rol ik ook zit, het is mijerom te doen om mensen in hun hart en hoofd te raken,

Vanuit zijn achtergrond als ecoloog begon Van der Laan jaren terug zijn missie om de wereld te veranderen, altijd gericht op duurzaamheid in relatie tot het milieu. Handen uit de mouwen Howca« Milo Hij wil mensen in alle lagen van de bevolking, jong en oud, laag- en hooggeschoold, betrekken bij de natuur en het belang daarvan laten zien. Hoe? Door ze met plezier zelf de handen uit de mouwen te laten steken en ze te laten ervaren wat het doet. Daarom begon hij eerst als ontwikkelingswerker bij de VN. Maar na tien jaar kwam hij er achter dat hij er bij de overheden niet door kwam. Toen naar het bedrijfsleven om groene planning op de kaart te zetten. Hij werkte zich op tot de managementlaag, maar ook daar bereikte hij niet wat hij wilde. Dus besloot hij helemaal aan de basis te beginnen, daar waar ecologie centraal staat. In zijn eigen woonplaats. Kleinschalig en met mensen die hetzelfde doel nastreven. Zo werd Van der in 2004 vrijwilliger en later bestuurslid van de nat Heimanshof. Groen op de agenda Inmiddels heeft Van der Laan als beheer alleen de tuin op de kaart, maar ook het beg logisch groen op menig agenda weten te zetten Met diverse wandelroutes, zoals het bom insectenpad, de orchideeënroute en acties Nationale Natuurwerkdag en NL Doet wil hij mensen activeren. Met een stijging van 100% meer vrijwilligers per jaar kun je stellen dat de inspanningen vruchten afwerpen. Van 1500 vrijwilligers in 2010 naar 3700 deelnemers vorig jaar. Van der Laan gokt op 7000 deelnemers dit jaar. En zo betrekt hij elk jaar meer mensen bij de natuuractiviteiten en zo werkt hij stapje voor stapje aan zijn missie de wereld te veranderen. OOST VEST Thuis BEST Bah, wat is dat? Van der Laan kijkt naar eigen zeggen als een evolutionair ecoloog naar de mens. “Wij zijn pas 70 jaar met techniek bezig. Daarvoor, een kleine A miljoen jaar, waren we allemaal fysiek bezig en onder- deel van de natuur. Kinderen hebben wel van nature lets met de natuur. Maar dat gevoel raken ze vaak kwijt. Samenwerking in natuureducatie is daarom belang- rijk. De verbinding met ouders is van groot belang. Ik heb een keer meegemaakt dat een kind zelf geteelde

andijvie mee naar huis nam, waarop de ouder reageerde met Bah, wat is dat?’ Er zat namelijk modder aan, wellicht een wormpje ertussen en het zat niet gesneden en gewassen in een zak. Voor zo’n kind is de lol er dan ook snel van af.” Hij vervolgt: “we zijn de relatie met onze leefomgeving kwijt. De wereld stevent af op een ramp af en die wordt onvoldoende onderkend. “Straks staan we acht meter onder water. Straks hebben we stormen met orkaan- kracht. Ons klimaat verandert, maar op dit moment is het de kredietcrisis die de klok slaat”, zegt hij met verontwaardiging in zijn stem en hij neemt nog een slok thee. “Ik zie hoe de wereld steeds individua- listischer wordt. Hoe geld een doel is geworden en geen iddel meer is. Hoeveel mensen geen verant- Wojkheid nemen voor hun omgeving. Ze betalen im belasting toch, of niet?” Niet volgens Van der La Grote ambities M.E.E.R.Groen is ontstaan omdat Van der Laans ideeën en ambities te groot werden voor de Heimanshof. De stichting gaat verder, zodat de Heimanshof zich kan blijven richten op de eigen tuin. M.E.E.R.Groen staat dan ook niet voor niets voor meer groen. Het woordje Meer verwijst ook naar de Haarlemmermeer waar de oorsprong van de stichting ligt. De letters staan daarnaast voor Maatschappelijk, Ecologisch, Economisch en Recreatieve meerwaarde. Hij het moreel onverantwoord om van alles te geen en misbruiken. Al pratend schenkt hij de the ezen weer vol. “Het is een parasitaire manier va amenleven geworden. De mens kent als enige Sorede en moreel. Wij kunnen op een andere ma- nier in het leven staan. Ik wil dat we dit anders doen, dat we samenwerken aan een duurzame inrichting, Natuurlijk is het goed dat er nu elektrische auto’s zijn, maar belangrijker is het dat er zich een structure- le maatschappelijke verandering voordoet. Dat wij veranderen. Daarom ben ik bij de basis begonnen om een organisatie op te bouwen die die uitdaging aan- gaat. Elk jaar laat ik ze zien dat het wel kan. Met elkaar gooien we beleid en structuren om.” Saai openbaar groen “In de Haarlemmermeer zijn er zo’n 25.000 soorten planten en dieren om ons heen en soms lijkt het erop dat we die niets anders gunnen dan platgereden te worden. We kunnen veel meer met de natuur. Het openbaar groen bijvoorbeeld is saai. Het is erop gericht om zo goedkoop mogelijk in groen te voorzien. Ik wil het openbaar groen duurzamer en meer ecolo- gisch verantwoord inzetten. Ik ben dan ook blij met het experiment van de gemeente om het openbaar groen aan M.E.E.R. Groen over te dragen.” Wat hem betreft is de volgende stap het overdragen van speeltuinen, ook saai volgens hem. “Ik wil speeltuinen zo maken dat kinderen de tijd vergeten en dat tegen een bedrag waar bedrijven niet aan kunnen tippen. Door materia- len te recyclen en door te werken met vrijwilligers. En het is nog leuk ook. Zo hebben we een bak van 3500 kg met hefbomen verplaatst. ‘Dat lukt nooit’, was een opmerking. Die uitdaging ga ik dan aan. En als het lukt, zegt men niet zo snel meer dat het niet lukt. En die hou- ding hebben we nodig, want daarmee geloof ik dat we de wereld kunnen veranderen”, besluit Van der Laan en drinkt zijn thee op. 8 5

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.