Vacature archieven

Stichting MEERGroen zoekt ervaren mensen met een groot maatschappelijk netwerk en kwaliteiten als voorzitter, secretaris, penningmeester alsmede algemene bestuursleden en leden die in de adviesraad zitting willen nemen. In de samenleving speelt een brede trend om technische duurzaamheidsprojecten op te zetten. Wij vrezen dat die aanpak leidt tot het afschuiven van individuele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst (dwz over 100 jaar en niet 2 of 10 jaar). Daarom werken wij complementair aan sociale duurzaamheid vanuit kennis en betrokkenheid bij de ecologisch en voedselsystemen waarvan we afhankelijk zijn. Daarvoor zijn we bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. Onze ambities zijn groot: in onze visie gaat het om wat te doen aan het(enorme) spanningsveld tussen de menselijke samenleving en het ecosysteem dat de lasten daarvan niet meer kan dragen: aan de ene kant willen we laten zien dat het anders kan (en moet) en aan de andere kant zijn we graag bereid elke crisis (Klimaat, plastic soep, biodiversiteit, vluchtelingenstromen. Corona, etc) te benutten om een omslag in denken en handelen te bewerkstelligen. We werken bottom-up aan maatschappelijk, commercieel  en politiek draagvlak om dat voor elkaar te krijgen. In 2020 is daar met een van onze projecten in samenwerking met Urgenda, een grote stap in gezet met de meerbomen.nu actie in heel Nederland.  De reactie daarop is overweldigend en een goed begin om naar Europa en de rest van de wereld uit te rollen. We zoeken dus bestuursleden die zich daarvoor in willen zetten en onze ongebruikelijke praktijkdaden te vertalen naar bedrijfsleven, overheid en de rest van de samenleving. Een groen hart, lef, het vermogen om flinke uitdagingen aan te gaan en vanzelfsprekendheden in onze samenleving (zoals economische groei en de mens  centraal) ter discussie te stellen. Liefst een groot netwerk lokaal, regionaal en/of nationaal op politiek, sociaal en/of commercieel gebied. Zowel bestuurlijke vaardigheden alleen al of niet gecombineerd met het vermogen om de handen uit de mouwen te steken. Bijzonderheden Proeftijd van 30 dagen.

Stichting MEERGroen zoekt ervaren mensen met een groot maatschappelijk netwerk en kwaliteiten als voorzitter, secretaris, penningmeester alsmede algemene bestuursleden en leden die in de adviesraad zi...

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Heemstede
Geplaatst 2 jaar geleden

Onze aanpak en werkwijze

M.E.E.E.R.Groen  staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. We klagen dus niet maar steken de handen uit de mouwen. De focus is op Ecologie omdat de meeste problemen in onze samenleving voortkomen uit het feit dat een gebalanceerd ecosysteem  een randvoorwaarde is voor het kunnen voortbestaan van onze samenleving niet ingezien wordt. Er zijn naast klimaatverandering wel 30 andere ecologische crises. MEERGroen bestaat inmiddels ruim 11 jaar en met 1600 vrijwilligers beheren we  inmiddels meer dan 1000 ha natuur in 8 gemeentes met ruim 50 projecten en met landelijke partners als Urgenda met nog eens 4000 mensen in heel Nederland. Zie de meerbomen.nu actie. Bij MEERGroen kun je 7 dagen in de week bij  25 soorten werk betrokken zijn: bloemenweides, groentetuinen, kassen, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, voedselbossen, landgoederen, insectenhotels, bestuur en communicatie etc : voor  elk wat wils. Door de sterk toenemende aantallen projecten en aantal vrijwilligers hebben we behoefte aan versterkingen van de organisatie: Vacature 1: NATUURWERKvrijwilligers Plaats: Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Heemstede Als Stichting MEERGroen zijn we dagelijks bezig met het laten zien hoe leuk en inspirerend natuur en ecologie zijn. Dat doen we door onze handen uit de mouwen te steken en natuurontwikkeling, natuurbeheer en stadslandbouw projecten uit te voeren. We zoeken altijd naar mensen die willen meewerken en ook om nieuwe projecten om te ontwikkelen. Het werk is zeer gevarieerd: elk dag deel van de week doen we een ander project. 7 dagen in de week zijn er tientallen verschillende werkzaamheden. Je kunt je dagelijks, voor een vast dagdeel of incidenteel aan een of meerdere projecten verbinden. Je kunt je bij ons, jong of oud, de hele week met al je kwaliteiten inzetten met ruimte voor eigen initiatief. Je ontwikkelt in de praktijk veel praktische vaardigheden en inzichten. Wat we verwachten is, inzet en motivatie om er samen iets moois van te maken. Voor de 48.000 soorten plant- en en diersoorten die het in Nederland heel moeilijk hebben, maar ook voor je medemens. We vinden het leuk om groepjes stagiaires te ontvangen en van zo'n stage week een filmverslag te maken. Werkzaamheden variëren van heem-tuinbeheer, groententuinen, bosbeheer, aanleg natuurspeelplaatsen, bouwen van insectenhotels, etc. etc.  

Jaar rond bieden we 25 soorten natuur werk aan; 7 dagen per week zijn er mogelijkheden: voor elk wat wils

Onze aanpak en werkwijze M.E.E.E.RGroen  staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. We klagen dus niet maar steken de handen uit de mouwen. De focus is op Ecologie omdat de meeste problemen in onze samenleving voortkomen uit het feit  dat de  het ecosysteem  als randvoorwaarde voor het voortbestaan van onze samenleving niet ingezien wordt: zie  klimaatverandering en 30 andere ecologische  crises.  MEERGroen bestaat inmiddels ruim 11 jaar en met 1600 vrijwilligers beheren we  inmiddels meer dan 1000 ha natuur in 8 gemeentes in ruim 50 projecten en met landelijke partners als Urgenda nog 4000 mensen in heel Nederland met de meerbomen.nu. actie Bij MEERGroen kun je 7 dagen in de week bij  25 soorten  werk betrokken zijn: bloemenweides, groentetuinen, kassen, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, voedselbossen, landgoederen, insectenhotels, bestuur en communicatie etc : voor  elk wat wils. Door de sterk toenemende aantallen projecteren en aantallen vrijwilligers hebben we behoefte aan de volgende versterkingen van de organisatie. Vacature Nieuwsbrieven vormgever Vormgeven, redigeren inhoud van concept kwartaal-nieuwsbrieven van MEERGroen en maandelijks Park2020 met Mailchimp 4-8 uur per kwartaal Competenties: sociaal  vaardig, redactievaardig, kennis van software Mailchimp of deze willen opdoen.

Vormgeven, redigeren inhoud van concept kwartaal-nieuwsbrieven van MEERGroen en maandelijks Park2020 met Mailchimp.4-8 uur per kwartaal

Onze aanpak en werkwijze M.E.E.E.RGroen  staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. We klagen dus niet maar steken de handen uit de mouwen. De focus is op Ecologie omdat de meeste problemen in onze samenleving voortkomen uit het feit  dat de  het ecosysteem  als randvoorwaarde voor het voortbestaan van onze samenleving niet ingezien wordt: zie  klimaatverandering en 30 andere ecologische  crises.  MEERGroen bestaat inmiddels ruim 11 jaar en met 1600 vrijwilligers beheren we  inmiddels meer dan 1000 ha natuur in 8 gemeentes in ruim 50 projecten en met landelijke partners als Urgenda nog 4000 mensen in heel Nederland met de meerbomen.nu. actie Bij MEERGroen kun je 7 dagen in de week bij  25 soorten  werk betrokken zijn: bloemenweides, groentetuinen, kassen, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, voedselbossen, landgoederen, insectenhotels, bestuur en communicatie etc : voor  elk wat wils. Door de sterk toenemende aantallen projecteren en aantallen vrijwilligers hebben we behoefte aan de volgende versterkingen van de organisatie

Vacature Sociale media specialist

Plaatsen van wervende berichten en foto´s op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

4-8 uur per week

Competenties: Kennis van sociale media software, redactievaardig, flexibiliteit

Plaatsen van wervende berichten en foto´s op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. 4-8 uur per week

Onze aanpak en werkwijze M.E.E.E.RGroen  staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. We klagen dus niet maar steken de handen uit de mouwen. De focus is op Ecologie omdat de meeste problemen in onze samenleving voortkomen uit het feit  dat de  het ecosysteem  als randvoorwaarde voor het voortbestaan van onze samenleving niet ingezien wordt: zie  klimaatverandering en 30 andere ecologische  crises.  MEERGroen bestaat inmiddels ruim 11 jaar en met 1600 vrijwilligers beheren we  inmiddels meer dan 1000 ha natuur in 8 gemeentes in ruim 50 projecten en met landelijke partners als Urgenda nog 4000 mensen in heel Nederland met de meerbomen.nu. actie Bij MEERGroen kun je 7 dagen in de week bij  25 soorten  werk betrokken zijn: bloemenweides, groentetuinen, kassen, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, voedselbossen, landgoederen, insectenhotels, bestuur en communicatie etc : voor  elk wat wils. Door de sterk toenemende aantallen projecteren en aantallen vrijwilligers hebben we behoefte aan de volgende versterkingen van de organisatie: Vacature Fondsenwerver Fondsenwerving, donoren benaderen , projectvoorstellen maken, indienen en follow up. ANBI status benutten. (mogelijkheid om door te groeien naar betaalde functie, Part time of full  time op zzp basis) 4-40 uur per week

Fondsenwerving, donoren, projectvoorstellen voorstellen maken, indienen en follow up. ANBI status uit nutten. (mogelijkheid om door te groeien naar betaalde functie, Part time of full time op zzp ...

Onze aanpak en werkwijze M.E.E.E.RGroen  staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. We klagen dus niet maar steken de handen uit de mouwen. De focus is op Ecologie omdat de meeste problemen in onze samenleving voortkomen uit het feit  dat de  het ecosysteem  als randvoorwaarde voor het voortbestaan van onze samenleving niet ingezien wordt: zie  klimaatverandering en 30 andere ecologische  crises.  MEERGroen bestaat inmiddels ruim 11 jaar en met 1600 vrijwilligers beheren we  inmiddels meer dan 1000 ha natuur in 8 gemeentes in ruim 50 projecten en met landelijke partners als Urgenda nog 4000 mensen in heel Nederland met de meerbomen.nu. actie Bij MEERGroen kun je 7 dagen in de week bij  25 soorten  werk betrokken zijn: bloemenweides, groentetuinen, kassen, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, voedselbossen, landgoederen, insectenhotels, bestuur en communicatie etc : voor  elk wat wils. Door de sterk toenemende aantallen projecteren en aantallen vrijwilligers hebben we behoefte aan de volgende versterkingen van de organisatie. Vacature  Gemeentelijke project coördinatoren Uitvoeren en begeleiden van beheerprojecten in een of meer gemeentes en deze uitbouwen, bijbehorende publiciteit verzorgen en contacten onderhouden. (mogelijkheid om door te groeien naar betaalde functie, Part time of full  time  op zzp basis) 4-40 uur per week

Uitvoeren en begeleiden van beheerprojecten in een of meer gemeentes en deze uitbouwen, bijbehorende publiciteit verzorgen en contacten onderhouden. (mogelijkheid om door te groeien naar betaalde fun...

Onze aanpak en werkwijze M.E.E.E.RGroen  staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die je met actieve burgerparticipatie kunt bereiken. We klagen dus niet maar steken de handen uit de mouwen. De focus is op Ecologie omdat de meeste problemen in onze samenleving voortkomen uit het feit  dat de  het ecosysteem  als randvoorwaarde voor het voortbestaan van onze samenleving niet ingezien wordt: zie  klimaatverandering en 30 andere ecologische  crises.  MEERGroen bestaat inmiddels ruim 11 jaar en met 1600 vrijwilligers beheren we  inmiddels meer dan 1000 ha natuur in 8 gemeentes in ruim 50 projecten en met landelijke partners als Urgenda nog 4000 mensen in heel Nederland met de meerbomen.nu. actie Bij MEERGroen kun je 7 dagen in de week bij  25 soorten  werk betrokken zijn: bloemenweides, groentetuinen, kassen, boomgaarden, natuurspeelplaatsen, voedselbossen, landgoederen, insectenhotels, bestuur en communicatie etc : voor  elk wat wils. Door de sterk toenemende aantallen projecteren en aantallen vrijwilligers hebben we behoefte aan de volgende versterkingen van de organisatie: Plaats: Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Heemstede Vacature  Groepscoördinatoren sociaal Coördineren werkzaamheden en de contacten met de vrijwilligers sociaal, inzetbaarheid in standhouden en vergroten. Inwerken van mensen die vaak fysieke of mentale beperkingen hebben.  Veilige sfeer creëren.  Contacten onderhouden bij ( tijdelijk) wegvallen 2-40 uur per week Competenties: sociaal vaardig, doortastend, wervend, energiek

Coördineren werkzaamheden en de contacten met de vrijwilligers sociaal, inzetbaarheid in standhouden en vergroten. Inwerken van mensen die vaak fysieke of mentale beperkingen hebben. Veilige sfeer c...