Donaties

Stichting MEERGroen heeft naast fysieke steun uw financiële steun hard nodig.
Ons rekeningnummer is NL62 INGB 0657 1221 06
U kunt ons ook financieel steunen door gebruik te maken van de Pay It Forward (PIF) site:

Doneren via PIF

Doelen

Als u geen specificatie aanbrengt zal uw bijdrage ten goede komen aan de algemene middelen van MEERGroen.
U kunt er ook voor kiezen uw bijdrage te bestemmen voor een of meer van de actieve projecten, te vinden op deze pagina. Het zijn alle innovatieve projecten met een grote belofte op sociaal en ecologisch rendement. Wilt u uw keuze dan op uw overboeking vermelden? Meer inhoudelijke en recente info op YouTube: St.Meergroen kanaal.

MEERGroen werkt met ca 1000 vrijwilligers op jaarbasis in meer dan 40 projecten op ca 160 ha: We werken volgens het ‘voor elk wat wils ‘principe: 7 dagen in de week kun je iets doen in wel 25 verschillende interesse gebieden. De grote verscheidenheid aan werkzaamheden komen tot hun recht in ons YouTube kanaal in de maandelijkse vlogs en documentaires over ons werk sinds 2018 en de 40 docu’s over de periode 2009 – 2018.

We zijn een ideële stichting zonder winstoogmerk met een ANBI status sinds 2012. Een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Giften aan ANBI’s kunnen worden afgetrokken van de belasting.
Wij voldoen aan de sinds januari 2012 geldende eis tot het openbaar maken van onze gegevens zoals jaarverslagen en plannen. U kunt deze vinden op algemene gegevens

Te kiezen projecten

Natuurspeelplaats Meermond in Heemstede

Zie hieronder voorbeelden van projecten waaruit u kunt kiezen. Voor het volledige overzicht, bekijk de Projecten pagina.

Sinds juli 2013 beheert onze vrijwilligersgroep dit terrein en ontwikkelt het verder. Eerst is het achterstallig onderhoud weggewerkt en verder bouwen we aan nieuwe spel en ecologische elementen: een boomgaard (maart 2014), een wilgentenenlabyrint met een heksenpad door het moeras enz.

Het aantal deelnemers aan onze projecten is gestegen van 60 naar 1000. Dit succes is ook buiten de Haarlemmermeer niet onopgemerkt gebleven. Ook in Heemstede leeft de wens bij burgers en de gemeente naar meer participatie. Voor participatie in het groen is er een eerste plek gevonden in Speelbos Meermond. Meermond trekt mede hierdoor steeds meer bezoekers en werkers. We zien Meermond als een eerste terrein in Heemstede en willen graag in meer terreinen met mensen en flora en fauna aan de gang. U kunt dit project steunen door de handen uit de mouwen te steken of financieel te steunen. Zie voor meer informatie over dit project

...met Sinds 2008 verzamelen we al boompje uit onze terreinen om die bij de boomfeest dag gratis ter beschikking te maken aan mensen die hun tuinen en terreinen natuur vriendelijker in willen richten.

 

In 2019 is daar samen met Urgenda en Caring Farmers een flinke ontwikkeling geweest. Van 18.000 boompjes in 2019, werden het 110.000 in 2020 en nu zijn we onderweg naar 1.5 miljoen voor seizen 2020/2021, en daar willen we niet stoppen. Uiteindelijk gaat het om het in 20 jaar onttrekken van alle overmaat CO2 uit de dampkring met ecologische middelen en ZELF SAMEN DOEN. Daarvoor is ca 100 miljoen km2 voor nodig. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken: Plantplekken, winplekken, handjes en financiële en organisatorische steun.

Iedereen weet dat insecten massaal verdwijnen. De grootste oorzaken zijn is de behoefte aan netheid van stedelingen en het verdienmodel van boeren waardoor er alleen maar strakke gazonnetjes en bosjes zijn en akkers en weilanden zonder bloei. Daar proberen wij verandering in te brengen met wel 8 soorten bloemenweides (eenjarig, meerjarig, moeras, oever, kalk, zand, klei, etc.) minder.

 

We hebben er al een 40-tal op ca 20 ha aangelegd en we willen er nog veel meer overal: Leuk voor de biodiversiteit maar net zo leuk voor de mens. Maar Groen is een kostenpost waar elke jaar verder op bezuinigd wordt en we kunnen het met vrijwilligers wel goedkoop, maar niet voor niets. Dus graag uw steun voor meer bloemenweideplekken en ook financieel.

De Jeugd is de toekomst en het is belangrijk dat ook de jeugd zich actie betrokken voelt bij het vorm geven van hun toekomst! Een van de ‘werk groepen’ van Stichting MEERGroen bestaat uit de GreenTeens: Jongeren die zich inzetten voor groene en sociale doelen. Steun hen in hun activiteiten met een gift. Voor een beeld van hun activiteiten zie verscheidene filmpjes in de playlists op ons youtube kanaal St.Meergroen.

Waar wij voor staan

Stichting MEERGoen heeft geen vaste inkomensbronnen en financiert zijn activiteiten met eenmalige bijdragen of het uitvoeren van werkzaamheden onder contract. Ons werkconcept is grotendeels op vrijwilligers gebaseerd en wij maken principieel gebruik van gerecyclede materialen. Daardoor kunnen wij bij veel projecten een 5 tot 10 keer hogere productiviteit per geïnvesteerde euro leveren dan reguliere organisaties.

Het gaat ons om het ecologsiche en sociale rendement en minder om de economische omzet. Veel projecten starten wij ook zelf op zonder beginkapitaal, omdat wij het belangrijk vinden dat er voortgang zit in de M.E.E.E.R. waarden die wij nastreven.

Informatie

Voor alle genoemde projecten en meer kunt u informatie krijgen bij Franke van der Laan (directeur). Zie hiervoor de Contact pagina.