Algemene gegevens

Stichting M.E.E.R.Groen heeft sinds een aantal jaar een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die deze status heeft is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Om te voldoen aan de regels die aan een ANBI worden gesteld moeten wij de volgende gegevens publiek toegankelijk maken:

STICHTING M.E.E.RGROEN

850947480

Meijerslaan 17, 2105PA Heemstede

Postbus: Ramaerstraat 6, 2131BJ Hoofddorp

De doelstelling van Stichting M.E.E.RGroen staat in haar naam namelijk het creëren van Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden, die met actieve burgerparticipatie te bereiken zijn.

Elk jaar verdubbelen in participerende vrijwilligers (in 2008 60 en in 2020 1000, en in areaal in ecologisch beheer; in 2008 1 ha en in 2020 160 ha. En daarmee creëren van maatschappelijk draagvlak voor maatschappelijke duurzaamheid voor het inrichten van de samenleving in evenwicht met de draagkracht van het omringende ecosysteem.

  • Ton van Oostwaard
  • Nanda Verbeek
  • Franke van der Laan
  • Petra Brinckman

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Er is een staf van een directeur met een team van mensen die groepen vrijwilligers kunnen begeleiden. Zij worden betaald op basis van gewerkte uren voor zover er financiële ruimte is.