Stadslandbouw

Geniedijktuin

Deze tuin wordt door een aantal vrijwilligers uit het Oude Buurtje in Hoofddorp verzorgd. Ook de buurtjeugd en de buurtvereniging is regelmatig betrokken bij activiteiten op deze tuin (zaaien, oogsten, rondleidingen), die bestaat uit het oude Dr. Nanninga openluchtzwembad van 2000 m2, dat in van 1935 tot ca 1976 gefunctioneerd heeft en waarvan de helft tot natuur ontwikkeld is en de helft voor groenteteelt gebruikt wordt. Met dit beheer wordt tegelijkertijd een stukje cultuurhistorisch erfgoed behouden.

Park2020 Voedseltuin

Naast het station Hoofddorp is sinds een aantal jaren een nieuw kantorenpark ontwikkeld met de ambitie om het meest duurzame kantorenpark van Europa te zijn. Dat komt op allerlei manieren tot uitdrukking: bv in het ‘Cradle to cradle’ bouwconcept, in het toepassen van principes uit de ‘circulaire economie’ en door pogingen om de waterkringloop lokaal te sluiten. Door de kredietcrisis bleef een deel van het terrein langer braak liggen dan gepland, waardoor er veel wilde vegetatie op schoot.

Via het lokale biologische lunchrestaurant zijn we als MEERGroen in 2014 gesprek gekomen met projectontwikkelaar Delta. Het resultaat van die gesprekken was dat er in 2015 niet een gazon, maar een tijdelijke voedseltuin, een vlindertuin en een natuurtuin op dit terrein is gekomen tot er gebouwd gaat worden. De voedseltuin van 0.4 ha, waar ook een kas bij hoort, wordt door MEERGroen beheerd ten behoeve van afname in het park. In 2020 hebben we het zesde jaar afgesloten van een 3-jarig contract. Het hoofddoel van de tuin is om kantoorwerkers te inspireren om ook mee te komen werken en om mede het circulaire en groene gedachtengoed van Park 2020 handen en voeten te geven. Ad hoc zijn er wel mensen en groepen b.v. met teambuilding en Nldoet die mee werken, maar het meeste werk wordt door onze eigen vrijwilligers gedaan. In 2018 is er een winkeltje (‘The Circular Food Shop’) gestart.

Inmiddels is de rol van Park 2020 voor MEERGroen en ook wel voor Park 2020 een stuk groter geworden.

  • In 2017 zijn we al aan het nabij gelegen restaurant Den Burgh gaan leveren- waar inmiddels een eigen tuin in co beheer is- en aan een biologische groentekraam. In 2020 zijn daar als afnemers nog bijgekomen het restaurant van theehuis Cruquius, groothandel Lindenhoff en het bedrijfsrestaurant Cape Karpa van de Pharostoren. Niet iedereen neemt overigens vaak en/of heel veel af. Dus de productie is meestal nog groter dan de afname. En dat was zeker in dit voor de horeca moeilijke jaar van de Corona lock downs het geval.
  • Belangrijker nog is dat veel natuurwerk en groenteteelt zich afspeelt in de marge van de samenleving. Maar op Park2020 zitten we midden tussen de hoofdkantoren van multinationals op een heel zichtbare plek. En dat werkt op allerlei manieren door. O.a. via gesprekken om duurzaamheid handen en voeten te geven. Iedereen maakt zich nl wel zorgen over de klimaatcrisis, biodiversiteit, etc maar vanuit het kantoorperspectief wordt die zorg meestal ingevuld met technische maatregelen en regelgeving. De ecologische kant het ‘het doen’ komt vaak niet aan bod. Zo zijn we in 2019 in gesprek geraakt met een aantal bedrijven in en om Park 2020 over een initiatief om samen wat te gaan doen aan de klimaatcrisis. Dat gebeurde onder de noemer ‘Future Forest.nl’. Een groep van 6 trekkers en nog 10 bedrijven die het initiatief steunden, waren daar een jaar lang intensief bij betrokken. De wens om dat ‘op een goede manier te organiseren’ leidde uiteindelijk tot niets. De gesprekken verzandden in 3 zaken: 1: het eens worden over de statuten; 2: te weinig mensen die zich als bestuurders wilden inzetten en 3: het gebrek aan ruimte om praktische (plant) initiatieven te ontplooien. En dat kwam weer doordat men het lokaal wilde houden en er uit de gemeente Haarlemmermeer geen respons kwam.
  • Van dit initiatief hebben we veel geleerd. En zoals elders ruim beschreven, hebben we hetzelfde initiatief met Urgenda en de Caring Farmers op een andere manier ingevuld. En die aanpak is wel succesvol gebleken. Daarmee is Park 2020 een beetje het zwaartepunt en voorbeeldproject geworden voor het Meerbomen.nu klimaatbos initiatief wat nu in heel Nederland loopt.

Wat de toekomst van de Voedseltuin op Park 2020 in petto heeft, is moeilijk te voorspellen. Door de Coronatoestand is de hele kantorenmarkt in een nieuw perspectief komen te staan. Er is een sterke trend van thuis werken ontstaan, waardoor er minder kantoren nodig zijn. Dus of we hier nog 10 jaar of meer kunnen zitten of dat er drastische maatregelen genomen worden voor een geheel andere bestemming, is op dit moment niet te overzien.

In de tussentijd blijven wij met ons groepje creatief mee denken over mogelijkheden om groenteteelt en biodiversiteit op bedrijventerreinen handen en voeten te geven. Zo ontstaan er telkens nieuwe kontakten met andere bedrijven terreinen waar elementen van onze aanpak ruimte krijgen.
En we nemen stap voor stap stukken land, waarvoor in het regulier beheer geen geld mee voor is, over om er iets leuks van te maken. Zo inspireerde ons een wilde helling met bramen en brandnetels, die wel op een mooie zonhellling lag tot het maken van een nieuwe soort bloemenweide, die we nog niet hadden op Park2020: een verticale tuin met vooral kruiden en vetplanten ingebed in natuursteen en dakpannen, die ergens beschikbaar kwamen. Dat parkje kwam dit jaar klaar en hebben we samen met Delta vernoemd naar Andre Buikema: de parkmanager die vanaf het begin van de ontwikkeling van Park 2020 het sociale en organisatorische cement van het Park vormde en ook onze directe gesprekspartner, die voor veel van de ruimte heeft gezorgd, waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt ter wederzijds voordeel.

Restaurant Den Burgh

Als resultaat van de groenteleveranties uit Park 2020 aan Restaurant Den Burgh werd er in februari 2018 besloten dat het restaurant zijn eigen groentetuin, bijenstal en bloemenweide wilde. In een record tijd is die tuin van 600 m2 in 2018 gerealiseerd. De samenwerking gedurende het groeiseizoen is alleen maar beter geworden. 6 koks en het keukenpersoneelsledenwerken regelmatig in de tuin en een middag in de week zijn wij er ook. Het restaurant maakt zeer efficiënt gebruik van de teelt. Sommige vakken zijn in 1 seizoen 3-4 opnieuw ingezaaid en de oogsten verwerkt. In 2020 beleefde de tuin zijn derde seizoen. Helaas zorgde de verplichting dat de Horeca een groot deel van het jaar in lockdown moest ervoor dat de tuin dit jaar niet optimaal benut kon worden.