Overige projecten

Organisatie

‘Organisatie’ omvat alle activiteiten, meestal van directeur en bestuursleden die niet rechtstreeks aan een project gekoppeld kunnen worden. Hieronder vallen bestuurlijke activiteiten en vergaderingen, rapportage, boekhouding en administratie, netwerken en contacten onderhouden, de aanloopfase voor nieuwe projecten, lezingen geven en vergaderen, nieuwe vrijwilligers zoeken plus inwerken en acquisitie activiteiten, voordat een project operationeel wordt.

Hierbij hoort ook bij het aanwezig zijn op talloze sociale media van bv vrijwilligerscentrales in de regio, persberichten maken, het organiseren en bekend maken van landelijke gerelateerde activiteiten zoals NLdoet, Burendag, Nationale Natuurwerkdagen, Earth Day, Fête de la Nature, etc. en het inspelen op de behoefte van bedrijven en organisaties voor team building, MBO en MBO activiteiten het schrijven en opvolgen van projectvoorstellen en opvolgen en invullen van financieringsmogelijkheden, etc.

Natuurmarketing

Natuurmarketing is een essentieel onderdeel van ons werk. Gezien de vooroordelen die er over het werken in de natuur bestaan, is een permanente stroom van nieuws nodig om te onderstrepen hoe leuk, voldoening scheppend en gezond het is om samen de handen uit de mouwen te steken en om door te geven hoeveel inspiratie en energie dat op kan leveren. Die stroom van nieuws is bedoeld om steeds meer mensen te bereiken en levert op termijn hopelijk het draagvlak op waardoor ze besluiten om ook een keer te komen kijken en mee te doen.

Onze natuurmarketing in 2020 bestond uit:

Educatie

Educatie is een prominent onderdeel van de MEERGroen-doelen, dat door alle werkprocessen heen loopt. Een aantal activiteiten heeft een meer dan gemiddeld educatie element en dat zijn vooral de maatschappelijke stages van middelbare scholieren en leerwerkstages van MBO en HBO studenten. Aan stages wordt extra aandacht gegeven om bij jonge professionals en middelbare schoolleerlingen, die gekozen hebben voor een groene richting, de verbinding tussen de theorie op school en het grote verschil met werkzaamheden in de praktijk te leggen. En daarbij gaat het vooral om praktisch inzicht ontwikkelen, werkmotivatie en het leren toepassen van theorie op alle mogelijke manieren: van rekenen, natuurkunde, scheikunde, topografie, geschiedenis en biologie tot ethiek, marketing, management en politiek. 

Het is duidelijk dat het aantal stagiaires in 2020 laag is vergeleken met voorgaande jaren. Dat is het resultaat van de manier waarop scholen met Corona om gingen en van het weg vallen van de al langer lopende trend van het niet meer verplicht stellen van maatschappelijke stage. Alle stages vanaf maart werden afgezegd. Alleen tot maart waren er een aantal MBO’ers en een HBO-er die intensief meegewerkt hebben aan het Future forest project en de boomweggeefactie 2020.

Bouwprojecten

Niet iedereen met affiniteit met de doelen van MEERGroen, voelt zich betrokken bij het traditionele ‘groene’ werk van natuurbeheer en stadslandbouw. In de loop der jaren is er daarom een spectrum van werkzaamheden ontwikkeld, waar ook de meer technisch georiënteerde mensen zich bij betrokken voelen.

Ook dat werk kan een bijdrage leveren aan de doelen om de samenleving bij de natuur te betrekken. Het gaat hierbij vooral om het bouwen van insectenhotels, nestkasten, ijsvogelwanden, egelhotels en ook natuurspeelplaatsen. Een extra voordeel van de bouwactiviteiten is, dat het weersonafhankelijk binnen
uitgevoerd kan worden en daarmee een zekere continuïteit in het aanbod van werkzaamheden jaar rond oplevert op ‘mindere’ buiten dagen en een extra argument voor bedrijven en scholen om MEERGroen te kiezen als stageplek of voor teambuilding.

Tot 2019 deden we dat in De Heimanshof. Als vervanging kregen we in 2019 het 30 m lange gebouw aan de Meijerslaan in Heemstede ter beschikking. Dat gebouw, voorzien van een aparte opslagruimte en een keuken, hebben we met een wand opgedeeld in een schoon vergader- lezing- en ontmoetingsplek en een werkruimte met zaagmachine, boren etc. En die ruimte hebben we intensief benut. Honderden mezenkastenkasten, 2 torenvalken kasten een heuse slechtvalkenkast, vleermuizenkasten en een egelkast zijn er gebouwd. De vleermuizenkasten en de mezenkasten zijn in het vroege voorjaar in Groenendaal opgehangen als ecologisch antwoord op het oprukken van de eikenprocessierups. Want mezen voeren de rupsen aan hun jongen en vleermuizen eten de volwassen vlinders. Zoals vaker hebben we samen met Gamma in het voorjaar een workshop nestkasten, insectenhotels en vleermuizenkasten bouwen gehouden.

De slechtvalkenkast is ergens in Hoofddorp geplaatst en tot onze grote vreugde hebben slechtvalken de kast gevonden en geaccepteerd. In 2021 moet blijken of ze er ook blijven om te broeden.

Ook de voorbereidingen voor de ijsvogelwand op de natuurbegraafplaats, d.w.z. het op maat zagen gebeurt in de Meijerslaan. Alles wat we bouwen doen we met afvalmateriaal en met name hechthout en hardhout wat nog steeds massaal overal en op milieustraten wordt afgedankt terwijl het nog 10-30 jaar mee kan. Zo vragen onze bouwsels op een positieve manier aandacht voor deze weggooimentaliteit.