bovenfoto

Columns:

Sinds april 2006 is er elke week de natuurcolumn 'Ontdek de Flora en Fauna van de Haarlemmermeer' verschenen in de Hoofddorpse Courant.
Deze column heeft ten doel belangstelling voor de verrassende verscheidenheid van planten en dieren in onze leefomgeving te wekken.

 

Hieronder staat de column van deze week en daar onder kunnen alle tot dusver verschenen columns opgevraagd worden. U kunt deze selecteren en sorteren op categorie, onderwerp, het jaar en de tijd van het jaar. Combinaties zijn ook mogelijk. Ga naar de oudere columns

florafauna

Bamboe, 20 dec 2019

 bamboe

Bamboe is zo hard als hout, maar het behoort tot de grassen familie. Bamboe is van oorsprong niet inheems, maar dat zijn konijnen, damherten, halsbandparkieten en nog veel meer soorten die zich hier prima handhaven ook niet. Van de ca 1500 soorten bamboe die er bestaan zijn er ongeveer 300 die het goed doen in het Nederlandse klimaat. Deze week waren we weer boompjes aan het verzamelen voor de boomweggeefactie en toen viel het me op hoe mooi groen opstanden van bamboe in de winter bleven in het verder kale landschap. Olifantsgras wordt al commercieel geteeld om biomassa vast te leggen en allerlei producten van te maken. Maar bamboe legt nog veel meer biomassa vast en fijnstof vast en lijkt me minstens zo bruikbaar voor van alles en nog wat. Door de dichtheid van de begroeiing legt een bamboeopstand 4x zo veel CO2 vast en 35 % meer fijnstof dan een bos bestaande uit

bomen. De soort waar ik tegen aan liep was wel 4-5 m hoog en die gaan we bv gebruiken om insectenhotels mee te vullen. Niet alle soorten zijn daar geschikt voor: sommige zijn te zacht en krimpen daardoor en andere hebben veel zijscheuten of zijn te dun.

Bijzonder

Bamboe is een van de snelst groeiende plantensoorten ter wereld. In de tropen kan een scheut van grote soorten wel 1,5 m per dag groeien. Maar ook in Nederland kan dat 25 cm per dag zijn. Bamboe bloeit afhankelijk van de soort na 30-150 jaar. Bijzonder is dat dan alle exemplaren van die soort tegelijk bloeien en daarna afsterven. De grootste bamboesoorten kunnen meer dan 40 m hoog worden. Doordat bamboe bestaat uit holle kokers met schotten is het een licht materiaal, wat tegelijkertijd sterk en buigzaam is. Het kan als bouwmateriaal gebruikt worden, maar ook om kleding, papier en bio plastic van te maken.

Waar

Bamboe groeit van nature in alle wereld delen behalve Europa (en Antarctica). In Nederland en de Haarlemmermeer wordt het daarom vooral in tuinen en parken aan getroffen.

Meldingen van bijzondere dieren en planten kunt u doorgeven aan info@stichtingmeergroen.nl .

Persoonlijk kan Franke van der Laan u te woord staan op werkdagen tussen 9:00 en 12.30
en op woensdag tot 17:00 uur op Meijerslaan 17 in Heemstede.


Oudere columns:

 

SELECTIEMENU; selecteer op:

categorie
en/of
titel zoekterm

Zoek op titel, vul (een
gedeelte ervan) in:

en/of
maand
en/of
jaar
 
 

SORTEREN: klik op de kopjes in de titelbalk om de sortering te veranderen

 

Blz [ 6 ] Ga naar vorige1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …>> volgende

thumb

categorie: titel: datum: maand:

open/dicht

 heggenmusvogelsHeggenmus20 feb 2011februari

Heggenmus, 20 feb 2011

 heggenmus

In februari is het nog volop winter. Toch zijn er al veel signalen dat het voorjaar aan kracht wint. Vooral in het bosplantsoen ontstaat een hoopvolle groene gloed van jonge planten. Dit zijn vooral de bolgewassen die vanuit de opgeslagen energie in de bol omhoogschieten. Een tiental soorten daarvan bloeien zelfs al. Op een mooie winterdag kriebelt het ook bij de vogels. Eén van de vogels die elk jaar bij de eersten hoort, die gaat zingen, is de heggenmus. De eerste hoorde ik dit jaar op 8 februari. Dat was vroeger dan vorig jaar. Ondanks zijn vroege zang broedt hij pas half april, hij wil alvast zijn territorium zeker stellen. De heggenmus is een bescheiden vogeltje dat tussen de struiken en heggen scharrelt. Hij is ongeveer zo groot als een roodborst. Het is een egaal gekleurd vrij donker vogeltje met een grijze kop en roodbruine poten. Hij lijkt op een vrouwtje huismus,

maar de grijze kop en zijn dunne snaveltje maken een duidelijk verschil. Wat ook duidelijk verschillend is, is de zang. De zang van de heggenmus lijkt niet op het getjilp van mussen. Het is echt een liedje, maar wel één waar weinig melodie in zit.

Bijzonder

Heggenmussen zoeken hun voedsel op de grond, maar altijd in de buurt van dekking. Het is een echte insecteneter maar in de winter eten ze noodgedwongen ook wel brood van de voedertafel. De heggenmus nestelt in dicht struikgewas of onderin een conifeer. Het vrouwtje legt dan 4 a 5 blauwe eieren. Buiten het broedseizoen leeft hij alleen. De soort is zeer algemeen met een geschat aantal broedparen in Nederland van rond de 200.000.

Waar

De heggenmus heeft een voorkeur voor naaldbossen en gemengde bossen met veel ondergroei. Daarom is hij ook veel te vinden in parken en tuinen. De heggenmus is in Nederland een standvogel. Alleen als de bevolkingsdichtheid te groot is trekt hij naar aangrenzende gebieden. In noord en oost Europa is het een trekvogel, daar wordt het voor een insecteneter te koud in de winter.

 wide zwaangrootvogelsWilde Zwaan13 feb 2011februari

Wilde Zwaan, 13 feb 2011

 wide zwaangroot

Naar aanleiding van de column over de kleine wilde zwaan, kwamen er meer meldingen over zwanen. Zwarte zwanen zwommen in de Hoofdvaart bij Abbenes, in de Toolenburgse plas en bij Schiphol-Rijk en in de sneeuw bij de Boseilanden was een hele familiegroep wilde zwanen, bestaande uit een tiental volwassen en jonge exemplaren neergestreken (zie foto).En ook vloog er één zoekend over de Heimanshof. De kleine zwaan en de wilde zwaan hebben beide geel op de snavel. Bij de wilde zwaan is het geel veel prominenter en de soort is bijna zo goot als een knobbelzwaan. De wilde zwaan eet vrijwel uitsluitend waterplanten. In de winter eet hij ook knollen, gevallen en ontkiemend graan en ander plantaardig materiaal.

Bijzonder

Van de zwanen die in het wild voorkomen is dit de minst algemene soort in Nederland. 1500 exemplaren in een winter is al vrij veel. Een stuk minder talrijk dan de kleine zwaan dus. Ook de wilde zwaan is een echte wintergast die afwezig is van mei tot en met september.

In het Frans heet de wilde zwaan zingende zwaan om de luide trompetachtige geluiden die hij vooral tijdens de vlucht maakt. Naast het trompetgeluid kan de wilde zwaan ook vliegend van de knobbelzwaan worden onderscheiden. Zijn vleugelslag maakt itt die van de knobbelzwaan geen fluitend geluid en zijn nek blijft helemaal recht i.p.v. de sierlijke bocht waarin de knobbelzwaan hem houdt.

Waar

Wilde zwanen broeden langs poelen op toendra´s, in veenmoerassen en bij kleine meren in afgelegen gebieden in Scandinavië en het noorden van Rusland en Siberië. In het najaar trekken wilde zwanen naar het zuiden om te overwinteren op de weiden en in plassen. De broedgebieden van de wilde zwaan liggen dichterbij dan die van de kleine zwaan. In zuid Zweden broeden ze al. Maar de meeste broeden in Noord Rusland, Siberië en IJsland. Het lijkt erop dat de Wilde zwanen die op IJsland broeden niet in Nederland overwinteren. De vogels die in Nederland overwinteren komen dus van Scandinavië en Rusland.

 wildezwaanboseilanden

 damhert2grote dierenDamhert (2)6 feb 2011februari

Damhert (2), 6 feb 2011

 damhert2

Dit is de tweede column over het optrekken van het Damhert in onze polder en de ecologie van deze soort.

Bijzonder

Het damhert werd in 2004 op de Nederlandse Rode Lijst voor zoogdieren gezet in de categorie bedreigd. De actuele status is ´gevoelig´. Er mag dus niet zomaar op gejaagd worden. Zowel in de duinen als op de Veluwe is daar wel spraken van. Damherten zijn dagdieren. In verstoorde gebieden worden het echter meer schemeringsdieren. Oudere mannetjes hebben de neiging vooral ´s nachts te leven. Het damhert is een goede zwemmer. Half oktober is een heftige tijd voor het damhert: de bronstperiode. De herten vechten dan om een territorium en om en de gunst van een roedel vrouwtjes. Je kunt dan

vaak ondiepe kuilen vinden waar deze arena zich meestal bevindt (wordt ook wel ´lek´ genoemd, mogelijk omdat deze flink met urine besproeid wordt). In deze periode zijn de bokken niet toerekeningsvatbaar.

Waar

Het damhert komt van nature voor in volwassen loofbossen en gemengde bossen, zelden in naaldbossen. Hij heeft een voorkeur voor bossen met een dichte onderbegroeiing, in de buurt van open parkachtig bosgebied en landbouwgronden. De bossen dienen voornamelijk als schuilplaats, terwijl de meer open gebieden als graasplek dienen. In Nederland komt het damhert voor op de Veluwe, in de duinen en op kinderboerderijen en hertenkampen. Tussen de ijstijden leefden de damherten onder andere tot in West-Europa, maar de laatste ijstijd heeft de dieren naar Klein-Azië verdreven. De Romeinen brachten de soort weer met zich mee en verspreidden het dier door het gehele Romeinse Rijk. In onze regio zijn damherten sterk toegenomen in de Kennemer- en Waterleidingduinen. Deze winter waagden weer meer damherten de oversteek over de ringvaart. Het zijn meestal door dominante bokken verjaagde jonge mannetjes. Een exemplaar werd langs de Hoofdvaart doodgereden. Graag hoor ik van andere waarnemingen

 huisspitsmuiskleine dierenHuisspitsmuis27 feb 2010februari

Huisspitsmuis, 27 feb 2010

 huisspitsmuis

Aangemoedigd door vele sporen in de sneeuw hebben we met de jeugdnatuurclub een muizenonderzoek in De Heimanshof uitgevoerd met vallen waar je muizen levend in vangt. Eén van de aangetroffen soorten was de huisspitsmuis. Spitsmuizen zijn geen echte muizen, want dat zijn knaagdieren. Spitsmuizen jagen op insecten, larven, pissebedden, slakken, wormen en ze eten ook jonge muizen en aas. De huisspitsmuis maakt op een beschutte plaats als een composthoop een nest van droog gras en bladeren. De huisspitsmuis is socialer dan de meeste spitsmuizensoorten. In de winter kunnen tot 6 exemplaren dezelfde slaapplaats gebruiken en beide ouders zorgen voor de jongen. Bij de eerste verkenningen buiten het nest neemt moeder de jongen op sleeptouw waarbij ze zich aan elkaar vasthouden: dit heet karavaangedrag. De huisspitsmuis is vooral ´s nachts actief, maar omdat hij per dag zijn eigen lichaamgewicht moet eten is hij ook overdag actief. Dat gaat op en af in periodes van een half uur.

Bijzonder

Spitsmuizen behoren met 6-14 gr. tot de kleinste zoogdieren (een brief weegt 20 gr.) De huisspitsmuis heeft net als andere spitsmuizen muskusklieren, waarmee hij een vrij penetrante geur verspreidt. Hierdoor worden ze door de meeste roofdieren niet graag gegeten, behalve door de kerkuil. Spitsmuizen hebben een extreem hoge hartslag: tot 600 slagen per minuut. Hierdoor leven ze ook relatief kort, maximaal 2,5 jaar. Spitsmuizen hebben een cloaca: een primitieve uitgang van zowel het voortplantings- als het spijsverteringsstelsel. Bij de meeste zoogdieren zijn deze uitgangen gescheiden. Ook is hun speeksel giftig.

Waar

De huisspitsmuis komt voor in braakland, weilanden, hooilanden en wegbermen. Zoals de naam al aangeeft, is deze soort niet mensenschuw en komt hij dichtbij huizen, in tuinen en parken voor. In de winter concentreren de dieren zich op voedselrijke plaatsen, zoals composthopen, in en rond stallen en soms zelfs in huizen. Huisspitsmuizen komen overal voor in Europa.

 huisspitsmuis2

 brandgans1vogelsBrandgans20 feb 2010februari

Brandgans, 20 feb 2010

 brandgans1

Met alle sneeuw van deze winter is het in het luchtruim boven de Haarlemmermeer niet alleen druk met vliegtuigen. Nederland is namelijk een belangrijk toevluchtsoord voor allerlei soorten ganzen uit het hoge noorden. Een van de talrijkste en meest opvallende soorten in Nederland is de brandgans. Een groot gedeelte van de wereldpopulatie overwintert in Nederland. Afhankelijk van de vorst en de sneeuwgrens verplaatsen veel ganzen zich tussen het Waddengebied, Flevoland, de veenweiden van Holland en de Zeeuwse Delta. Bij die verplaatsingen treken er vaak grote groepen over de Haarlemmermeer en komen ook hier op akkers en weilanden fourageren. De brandgans is door zijn contrastrijke zwart-witte verenkleed ook in de lucht goed te herkennen.

Bijzonder

Brandganzen eten vooral gras, maar ook mos en ongebruikelijk voor ganzen ook veel zaden. Het eiwit daarvan wordt verteerd, en het groene gras zelf wordt weer uitgescheiden. Ze eten vooral overdag en tegen het

vallen van de avond zoeken ze een veilige rustplaats. Tijdens de poolzomer zijn ze 24 uur per dag actief, om hun jongen te beschermen en om reserves op te bouwen voor de trek naar het zuiden.

Waar

De brandgans broedt op rotskusten op Groenland, Nova Zembla en Spitsbergen. Tegen roofdieren bouwt de vogel zijn nest op een plaats die meestal alleen vliegend te bereiken is. Er zijn brandganzen die ook in Nederland broeden. Net als bij Canadese ganzen en Nijlganzen stammen deze af van uit parken ontsnapte dieren. De vogels overwinteren, vaak in groepen van duizenden vogels, vooral in Friesland, het Deltagebied, Noord Groningen en de Dollard. In de wintermaanden worden er honderdduizenden exemplaren waargenomen. Het maximum aantal in één groep was 150.000. Over de Haarlemmermeer vliegen vooral de inheemse grauwe en nijlganzen. Maar ook groepen brandganzen kunnen van tijd tot tijd worden waargenomen en bij het Kunstfort verblijven ´inheemse´ brand- en Canadese ganzen jaarrond.

 brandgans

 blauwe-kiekmanvogelsBlauwe Kiekendief14 feb 2010februari

Blauwe Kiekendief, 14 feb 2010

 blauwe-kiekman

Natuurwaarnemen kan zo eenvoudig zijn als het over de A4 rijden, terwijl er een grote roofvogel overzweeft met v-vormig omhooggehouden vleugels en een witte stuit. Dat is een beeld dat ´s winters vaker te zien is dan zomers. In de winter komen namelijk de Skandinavische blauwe kiekendieven naar ons land en dat zijn er veel meer dan de100 paar die nog in ons land broeden. Bij de kiekendieven zijn de mannetjes en de vrouwtjes verschillend gekleurd. Het mannetje is blauwgrijs met zwarte vleugelpunten en die witte stuit, terwijl de vrouwtjes en de onvolwassen dieren bruin gekleurd zijn. Maar die zweefvlucht met opgeheven vleugels en de witte stuit zijn onmiskenbaar. Muizen en zangvogels staan meestal op het menu in maar ook grote prooien, zoals konijn en fazant.

Bijzonder

De blauwe kiekendief was vroeger een vrije algemene broedvogel. Door het in cultuur brengen van het land is de soort steeds meer naar uithoeken verdreven. De soort zit nu als broedvogel

in de gevarenzone in Nederland en staat op de rode lijst van bedreigde soorten als gevoelig. Die achteruitgang komt o.a. door het verdwijnen van geschikte leefgebieden, maar ook doordat de vogel vaak broedt in weilanden, waar regelmatig eieren en jongen verloren gaan als het gras wordt gemaaid. De populatie floreerde tijdelijk in de jaren tachtig door het droogleggen van de Flevopolders.

Waar

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Zij zoeken hun voedsel en maken hun nest bij voorkeur in moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen en in kruidenrijke akkerranden. De meeste Blauwe Kiekendieven broeden op de Waddeneilanden en rond de Oostvaardersplassen, maar elk jaar broeden er ook één of meer paar in de akkers onze polder, samen met de laatste bruine kiekendieven (hierover is al een column verschenen). Door het steeds verder ´omvormen´ van akkerland is er een gerede kans dat we de kiekendieven als Haarlemmermeerse soorten gaan verliezen.

 blauwekiekvrouw

 wrangwortelgrootplantenWrangwortel6 feb 2010februari

Wrangwortel, 6 feb 2010

 wrangwortelgroot

Na de donkere dagen rond kerst en zeker door de ruimhartige portie sneeuw van deze winter, hebben velen behoefte aan het voorjaar. Voor wie het wil zien, zijn voorjaarstekenen al volop aanwezig. Met de jeugdclub van de Heimanshof zijn we daarom met het jaarlijkse fenologieproject gestart: we houden voor vogels bij wanneer de eersten gaan zingen of terugkomen uit het zuiden, voor insecten wanneer ze voor het eerst uit de winterrust komen en voor planten wanneer de eerste bloemen per soort verschijnen. Er gaat dan een wereld open: sinds half december bloeit de reuzensneeuwklok, sinds 2 weken de boerensneeuwklok en sinds vandaag de winteraconiet. En ook de de wrangwortel staat op het punt van bloeien. Wrangwortel is een zeer zeldzame rode lijst soort uit de kerstroosfamilie. Het is een plant die in al zijn onderdelen giftig is. Zelfs wrijven aan de plant kan irritatie geven, net als bij zijn naaste familielid: het stinkend nieskruid. De plant bloeit in de winter met groene bloemen.

Bijzonder

Voor de vreemde naam

zijn twee verklaringen: 1: Wrang is het droogstaan van de koeien. Dit wordt veroorzaakt door een bacterie die een ontsteking veroorzaakt in de uier. Vroeger werd een stukje wortel van de wrangwortel onder de huid aangebracht om deze ontsteking te genezen. 2: Van een uitspraak van Eli Heimans (naamgever van De Heimanshof): ´doet iemand een hap in de wortel in de mening een delicatesse voor zich te hebben, dan krijgt men het gevoel alsof zijn tong wordt rondgedraaid en uitgewrongen en de tanden met geweld achterste voren in de kaken worden gedraaid´.

Waar

Wrangwortel is een bergplant uit Midden- en West-Europa, die in Nederland zijn noordelijkste verspreiding heeft. De plant wordt gerekend tot de stinsenplanten en groeit in het wild in Limburg en in het rivierengebied. Elders staat hij vooral in heemparken en buitenplaatsen. In de Haarlemmermeer houden we ons aanbevolen voor informatie over groeiplaatsen

 wrangwortel

 reuzenchampignonpaddenstoelenReuzenchampignon3 feb 2010februari

Reuzenchampignon, 3 feb 2010

 reuzenchampignon

Naast De Heimanshof probeer ik mij nuttig te maken met de verbouw van biologische streekgroenten. Mijn grote afnemer is het Restaurant Vork en Mes, het enige restaurant dat met hun hoofdmenu ´Laat je verrassen´ in staat is gebleken om de eindeloze variatie die de natuur van week tot week produceert in een leuk menu om te zetten. Natuurlijk passeren ook de wekelijkse bijzonderheden in de wilde natuur de revu. En elke keer als er weer een leuke (dwz eetbare ) paddenstoel massaal ergens verschijnt (b.v. de geschubde inktzwam, de reuzenbovist of de judasoor) , smeken de koks mij om ze mee te nemen. Helaas voor hen, ben ik daar tot op heden niet op in gegaan. Wel lever ik ze zevenblad, daslook, vogelmuur en brandnetel uit het seizoen, maar wilde paddenstoelen gaat mij nog een stap te ver. Daarom zijn we uit arrenmoed over gegaan op het kweken van paddenstoelen en wel oesterzwammen, die het prima doen op tot de kern natgemaakte strobalen. Maar toen. Wat verscheen er in de eigen groentetuin voor het restaurant deze week:

een groot aantal dicht opeen groeiende clusters van grote paddenstoelen met donkere sporen, en een geschubde hoed van wel 15 cm in diameter. Het was al snel duidelijk dat het in ieder geval een soort wilde champignon moest zijn (die vrijwel altijd eetbaar en smakelijk tot zeer smakelijk zijn) en de meest waarschijnlijke soort was de grootsporige champignon..

Bijzonder

De Grootsporige champignon is de grootste van de ongeveer 15 wilde champignon soorten. Hij kan een hoeddoorsnede van wel 25 cm hebben, maar wordt meestel 10-20 groot. De soort is zeer zeldzaam en staat als kwetsbaar op de rode lijst van beschermde paddenstoelen. Het is een zeer smakelijke paddenstoel. De grootsporige champignon is vleziger dan de gekweekte champignon.

Waar

De Grootsporige champignon groeit van augustus tot en met oktober op grazige bij voorkeur lemige gronden. Tot op heden was deze soort niet bekend uit de Haarlemmermeer.

 reuzenchamp2

 steenbreekvarenplantenSteenbreekvaren24 feb 2008februari

Steenbreekvaren, 24 feb 2008

 steenbreekvaren

Steenbreekvarentjes zijn rotsplanten, met een voorkeur voor beschaduwde vochtige noordhellingen. Soms staan ze ook op de zonkant, maar dan moet de standplaats vochtig genoeg zijn. De naam komt van de misvatting dat deze varen stenen zou splijten en verweren. De werkelijkheid is anders. Alleen als stenen en met name het cement ertussen verweerd is, maakt de plant een kans om zich te vestigen. Het is een fraai plantje dat zomers en ’s winters groen blijft. De geveerde bladen zijn meestal 20 cm lang. De blaadjes vallen in het 2e jaar van de nerf. De steenbreekvaren heeft net als andere varens en mossen geen bloemen, maar vormt sporen. De sporen zijn rijp tussen mei en oktober.

Bijzonder

In Nederland komt de steenbreekvaren vooral voor op oude muren met verwerend cement. De Nederlandse neiging om alles netjes te restaureren en op te knappen is de grootste bedreiging. De soort staat in Nederland op de Rode lijst van bedreigde soorten. Dit lot staat ook binnenkort 33 steenbreekvarens in Haarlem te wachten. De gemeente Haarlem zoekt naar een alternatieve locatie. Mogelijk komen deze

als logee’s in De Heimanshof terecht of elders in de Haarlemmermeer.

Waar

De steenbreekvaren komt overal ter wereld in gematigde streken voor. Omdat In Nederland zo weinig rotsen voorkomen, is de soort zeldzaam in Limburg en daarbuiten zeer zeldzaam. Op waarneming.nl worden 92 vindplaatsen in Nederland vermeld, waaronder geen enkele in de Haarlemmermeer. Toch komt het plantje hier voor. Natuurlijk is het plantje te bewonderen in De Heimanshof. Maar ook in het wild is 1 vindplaats bekend op één van de oude vervallen sluisjes in de Geniedijk. Daar staan sinds lange tijd een stuk of 4 kleine plantjes en een groot cluster van vele planten (totaal 50?) . Ook in de Haarlemmermeer is het niet denkbeeldig dat de oude muren in de Geniedijk gerestaureerd gaan worden. Indien dit niet zorgvuldig gebeurt met in achtneming van de regels van de Flora en Fauna wet zal onze unieke steenbreekvaren zeker het loodje leggen. En niet alleen de steenbreekvaren maar ook andere muur- en rotsplanten zoals de muurvaren. Graag worden we daarom op de hoogte gesteld van andere groeiplaatsen van deze en andere muurplanten.

 steenbreekvarenhmeer2

 haaskleine dierenHaas17 feb 2008februari

Haas, 17 feb 2008

 haas

Op dit moment verzamelen de hazen zich in kleinere en grotere groepen voor het paringsritueel. Bij Schiphol- Rijk zag ik er 30 bij elkaar. De haas is vooral een nachtdier. Overdag ligt hij meestal plat tegen de grond. Hij is zeer honkvast binnen zijn leefgebied van zo’n 300 ha en raakt daarbuiten in stress. De paartijd ("rammeltijd") loopt van januari tot april. Als meerdere rammelaars op een moerhaas afkomen, vechten zij om het recht om te paren. Deze gevechten lijken op kickboksen. Na een tijdje zal de moer wegrennen. Alleen voor de grootste volhouder zal zij stoppen. De haas krijgt 1-4 worpen per jaar. De jongen zijn nestvlieders. Pasgeboren haasjes zijn geheel geurloos, zodat roofdieren ze niet kunnen ontdekken. Een moeder zoogt ze slechts 5 minuten per dag, meestal na het invallen van het donker. Jonge haasjes die alleen aangetroffen worden, zijn

dus niet verlaten en kunnen het beste met rust gelaten worden.

Bijzonder

Een haas drinkt zelden en haalt het meeste vocht uit zijn voedsel. Het gedrag van hazen zijn in het vroege voorjaar is zo wild en onvoorspelbaar dat de uitdrukking "as mad as a March hare" is ontstaan. Tijdens de vlucht kan hij sprongen maken van 3,5 meter lang en 1,5 meter hoog en snelheden tot 75 kilometer per uur halen.

Waar

Hazen leven het liefst in open grasvlakten met een gevarieerde begroeiing De haas is een cultuurvolger. Oorspronkelijk komt hij uit de Midden- en Oost- Europese steppen. Door de opkomst van landbouw heeft hij het grootste deel van Europa weten te veroveren. De haas is geen bedreigde soort maar heeft veel te leiden van moderne landbouw, verkeer en ziekte. Een haas kan 13 jaar oud worden, maar haalt gemiddeld 1 jaar.

Terugmeldingen

Van de 15 zeldzame velduilen op Toolenburg- Zuid heeft zich 1 exemplaar te pletter gevlogen tegen de ruiten van een kantoor bij de President.

 aalscholvervogelsAalscholver10 feb 2008februari

Aalscholver, 10 feb 2008

 aalscholver

Jaarlijks komen er meer aalscholvers naar de Haarlemmermeer. Hun naam is misleidend, want paling vormt maar een zeer klein deel van zijn menu, dat vooral uit brasem en voorn bestaat. Commercieel is de brasem niet interessant en aalscholvers vormen dus niet of nauwelijks een concurrent van de binnenvisserij. Wel weten ze in de winter feilloos de plekken te vinden waar vissen overwinteren. Zo’n plek bezoeken ze tot alle vissen van de voor hun geschikte jaarklassen op zijn. Hun dagrantsoen van 0.5 - 1 kg bestaat uit zo’n 5-10 vissen. De ongeveer 250 vogels die onze polder bezoeken eten dus zo’n 125-250 kg vis per dag. Door de vermeende concurrentie om paling is de aalscholver erg vervolgd, waardoor er rond 1960 minder dan 1000 paar over waren. Door bescherming, maar ook door toename van hun prooidieren

(fosfaat), heeft de stand zich weten te herstellen tot zo’n 20.000 broedparen verdeeld over 25 kolonies.

Bijzonder

Aalscholvers broeden in kolonies, meestal in moerasbossen met elzen. Door de uitwerpselen van de aalscholvers, die rijk zijn aan salpeterzuur, sterven de bomen waarin de nesten worden gemaakt. Anders dan de meeste andere watervogels, bevat hun verenkleed slechts zeer weinig vet. Daardoor is het niet waterdicht en wordt een duikende aalscholver drijfnat. De vogels drogen zich door met kenmerkend half gespreide vleugels op een paal of in een boom te gaan zitten.

Waar

Aalscholvers komen wereldwijd voor. Onze vogels trekken alleen in heel koude winters weg naar Frankrijk en Spanje tot in Tunesië. In normale winters worden onze vogels aangevuld met dieren uit vooral Denemarken. Waar vossen leven, broedt de aalscholver in bomen. Op eilanden, zoals Vlieland, wordt ook op de grond gebroed. Het belangrijkste broedgebied is rond het IJsselmeer. De grootste kolonie is in de Oostvaardersplassen (8400 paar). Op het IJselmeer wordt meestal in grote groepen samen gejaagd. Daarbuiten, zoals in de Haarlemmermeer, wordt vooral solitair gevist.

 krulhaarkelkzwampaddenstoelenKrulhaarkelkzwam1 feb 2008februari

Krulhaarkelkzwam, 1 feb 2008

 krulhaarkelkzwam

Paddenstoelen hebben de naam dat ze vooral in de herfst groeien. Maar niets is minder waar. Er zijn paddestoelen die elk jaar in april opduiken (b.v de cedergrondbekerzwam, waar deze column mee begon), of in mei (morieljes) en zo zijn er ook zwammen die een voorkeur hebben voor het eind van de winter. Een voorbeeld daarvan is de spectaculair gekleurde krulhaarkelkzwam, die nu voor het derde opeenvolgende jaar in de Heimanshof z’n kopje boven de grond steekt. De kelk van deze zwam is prachtig oranjerood gekleurd. De echte gemeenschappelijke noemer voor het opduiken van paddestoelen is dat het erg vochtig moet zijn. En dat is het de afgelopen weken weer geweest. Op sommige plaatsen stond het grondwater 10-15 cm boven het maaiveld. Hoewel die nattigheid niet leuk is, is het opduiken van deze prachtige paddestoel, die wat mij betreft ook vuurbekerzwam mag heten, een pleister op de wonde. Z’n kelkjes zijn zo’n 2 tot maximaal 5 cm groot, voelen aan als kraakbeen hebben geen geur of smaak en zijn niet eetbaar

(giftig).

Bijzonder

De krukhaarkelkzwam lijkt als 2 druppels water op de rode kelkzwam. Alleen door microscopisch onderzoek kunnen de soorten onderscheiden worden. Hierbij heeft de rode kelkzwam rechte haren op de buitenkant van de kelk en de krulhaarkelkzwam wollig in elkaar gedraaide haren. Beide soorten komen voor, op in de grond begraven takjes van wilg, els, es of esdoorn in voedselrijke loofbossen en leven van het hout dat ze verteren.

Waar

De krulhaarkelkzwam is zeldzaam in Nederland en de rode kelkzwam zeer zeldzaam. Opvallend is dat de soorten vaak samen voorkomen (zijn het dan wel 2 soorten?).

Waar

ze voorkomen komen ze soms massaal voor zoals in vochtige bossen. Vooral uit Flevoland zijn een aantal van dergelijke plekken bekend en ook een uit het Amsterdamse Bos.

Terugmeldingen

Op tenminste drie plaatsen in de Haarlemmermeer zijn ijsvogels teruggekomen na het smelten van het ijs. Het feit dat ze zich daar nu (met het voorjaar in de lucht) voor langere tijd ophouden, wijst op het feit dat ze overwegen te gaan broeden en op een langstrekkende partner wachten. Vorig jaar was dit een maand lang het geval op tenminste 1 plek. Toen is het niet gelukt om tot broeden te komen. Wellicht dit jaar wel?