bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Duurzame top 100, 12 okt 2019

 

Plek 21 in de duurzame top 100 van 2019

We zijn in een opperbeste stemming, want op 10 oktober, op de dag van de duurzaamheid, zijn we verkozen op plek 21 in de Trouw top 100 duurzaamste organisaties van Nederland in Pakhuis de Zwijger. We kregen die plek omdat we na 8 jaar 35 projecten op 150 ha met ruim 1000 mensen hebben gerealiseerd en een aanpak hebben die lineair van lokaal via nationaal naar mondiaal uit te breiden valt. En dat is hard nodig as je als ambitie hebt om een zachte landing te regelen voor de vele ecologische crises waarmee de mensheid zijn eigen voortbestaan in gevaar brengt. We hopen dat deze morele steun gaat bijdragen in het feit dat onze bottom-up burgerparticipatie aanpak door gaat groeien van lokaal naar nationaal en hopelijk nog verder. We werken daar hard aan en hopen binnenkort een plan te presenteren 50-100 jaar extra tijdwinst te boeken om nu het eigenlijk al te laat is, de klimaatcrisis structureel op te lossen.

Het gewone werk

Inmiddels gaat het gewone werk door. Na het hooien is het nu tijd om de bloemenweides te frezen ( rul te maken) zodat de akkerkruiden zijn al te veel concurrenten kunnen kiemen. Natuurlijk laten we een paar extra stukken frezen zodat er weer meer bloemen weides komen in 2010. Daar steken we ruim 8000 euro aan extra zaad in naast de kosten voor het frezen. Maar dan heb je ook

wat.

Op het stenen veld boekten we weer mooie vorderingen. Uit dit voor Nederland bijzondere biotoop halen we boompje en kruiden weg zodat er een geschikte plek ontstaat voor vetplanten, Amfibieën en reptielen.

Vandalisme 2x!

Helaas hadden we ( door het natte deprimerende weer?) veelte maken met vandalisme. In Meermond werden voor het eerst in 6 jaar de speelhutten in de brand gestoken en op Park 2020 werden de groentein in onze winkel kort en klein geslagen. Daarop hebben we een oproep in de kranten gezet om onze werk wijze uit te leggen en de dader op te sporen. De Meermond actie hebben we opgelost door in Groenendaal weer honderden nieuwe palen en stammetjes te zagen waarmee de leuke bezoekers van Meermond weer goed kunnen spelen. Daarvan knapt Groenendaal en Meermond op en zo willen we het graag volgens ons ’1+1= 5 model’.

Samenwerking met grote bedrijven

Last but not least beginnen de kantoren op en rond Park 2020 onze aanwezigheid steeds meer op te merken en te waarderen. Naast Sanoma, Fedex, L’Oréal wordt ook het Danone/Nutricia kantoor steeds actiever en mochten we het atrium van hun hoofdkwartier inde week van de duurzaamheid een dag overnemen om alle produceren van onze tuin te laten proeven en te verkopen. En dat was een doorslaan succes wat wederzijds letterlijk smaakte naar meer.

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

28 sep 2019Burendagen

We zitten in middels volop in de herfst. Eindelijk valt er was regen .Het as tot nu toe zo droog dat een stok niet verder dan 10-12 cm diep de grond n geduwd kon worden. Daaronder was de Haarlemmermeerse klei nog beton hard. Ook het grondwaterpeil stond op 2,5 tot 3 m diep ipv de gebruikelijke 1.5 tot 1.8 m. afgelopen week is dat wat verbeterd.

De regen is geen goed nieuws voor onze hooiactiviteiten. Ca 50 ton droog hooi van onze bloemen weides ligt nu op rillen die in middels ca 150 ton wegen . En omdat je voor storten per kilo moet betalen is dat een flink probleem.

Afgelopen week waren ook de nationale burendagen. Omdat ons werk niet alleen om ecologisch beheer maar ook om sociale cohesie gaat, deden we daar flink aan mee in 6-7 projecten. Onze burendagen waren opgebouwd rond de oogst van boomgaarden en groente tuinen die in deze tijd maximaal is.

Van te voren maakten we appeltaart of pompoensoep en als activiteit informeerden we bezoekers en oogstten we appels, hazelnoten, groenten

en verwerken we die tot appelmoes. Dat was in Heemstede een groot succes met 70 kinderen en volwassenen van de Molenwerf school, maar in de Haarlemmermeer viel het bar tegen. In park 2020 kwam er buiten ons eigen groepje 2 mensen. In de Jansoniusstrook een stuk of 5, in Floriande 8 en in Houtwijkerveld 10 . Het is dus nogal bar en boos gesteld met de sociale betrokkenheid, want deze opkomst was het resultaat van persbekendheid, deur aan deur flyeren en volop sociale media aandacht.

Al met al hebben we toch 150 kilo appel tot appeltaart en appelmoes verwerkt , 10 kilo pompoenen en 10 kilo courgettes. En wijzelf hadden een leuke en nuttige tijd omdat we ipv mensen ontvangen lekker gewerkt hebben aan het beheer.

Bij als dat gewerk kwamen we ook allerlei leuk natuurzaken tegen zoals 2 reusachtige reuzenbovisten op Meermond en een nest bosspitsmuizen op het Jansoniusterrein. En de bezoekers van Jongerencentrum Studio 5 in Floriande hadden een flinke eyeopener toen ze ontdekten dat je zomaar 50 kilo appels kon plukken in het openbaar groen.

22 sep 2019Maaien en hooien

In de week naar half september is de dominante activiteit het maaien en hooien van de bloemen weides. Daar hebben weer inmiddels heel wat van: 1 ha Jansonius, 0,5 ha Houtwijkerveld, 8 ha Ijtocht zone, 4ha Heemstede en dan nog verschilleden kleine snippers. Het meeste wordt daarom uitbesteed aan aannemers met tractoren. Maar er blijft nog genoeg werk over om met de hand te doen: hellingen, plukjes rondom bomen, oeverkanten, etc . En dat moet allemaal met de bos maaier: we zijn er al weken mee bezig. Al met al komt er meer dan 50 ton hooi af. Jammer dat we het niet voor elkaar kregen om het hooi te verkopen.

Naast de bloemenweides vragen de boomgaarden veel aandacht inmiddels hebben we daar een stuk of 9 van in beheer met bijna 400 bomen inmiddels. Deze week was het vooral oogsten voor

dat wespen, kauwen en halsband parkieten het fruit ruïneren. Het is altijd een lastige afweging tussen het rijp laten worden met het risico van aanpikken (n wegrotten) en het vroeg tijdig plukken. We schipperen daar meestal tussen door net als bij bramen, en druiven.

Deze week hebben we ruim 100 kilo vast geplukt als zekerheidstelling voor de burendag activiteiten die 27, 28 en 29 september gehouden zullen worden en die meestal draaien om appeltaart- en appelmoes festijnen. Volgende week meer.

Op het stenenveld zien we na 5 jaar en dit voorjaar een inhaalslag met een kraan dei 600 boomstronken er uit heeft getrokken dat we structureel aan het winnen zijn van op slag en bramen. Het is eindelijk geen Sisyphus klus meer en 80 % is nu zo op orde dat we het bij kunnen houden.

7 sep 2019Een hete zomer

Het heeft even geduurd na de vorige blog door de vakantie en omdat er nogal wat gebeurt is. Zo is er verwijdering ontstaan tussen het bestuur van De Heimanshof en MEERGroen waardoor we De Heimanshof niet meer als uitvalsbasis konden gebruiken. We hopen dat dat tijdelijk is en intussen hebben we onze tenten op 2 ander plaatsen op geslagen bv hier in Park2020 waar we van uit de voedsel tuin, het kantoor van Delta en deze werk keet kunnen werken. En in Heemstede hebben we een heel nieuwe gebouw ter beschikking gekregen dat kan dienen als uitvalsbasis voor de steeds groeiende aantallen projecten als daar. Dit gebouw aan de Meijers laan ligt naast het Sorghbosch waar we elke zaterdag willen gaan werken , de Kohnstamlaan bloemenweide en Groenendaal. Het is ook geschikt voor lezingen en bijeenkomsten tot 50 mensen en we kunnen er in de winter insectenhotels, nestkasten en vleermuizen kasten bouwen. Super de luxe en fijn van de gemeente Heemstede.. En dat heeft alle maal veel werk aan de inrichting en meer.

Natuurlijk is er nog meer gebeurt in deze zomer die weer een aantal klimaatrecords heeft gebroken. Het was dankzij de regen in juli toch nog een goed bloemenweidejaar. Zo goed zelfs dat het Binnenstebuitenprogramma er op 3 september een uitzending aan wijdde.

Intussen zijn we druk aan het maaien, hooien en frezen zodat het volgend jaar weer mooi wordt.

De oogsten op Park 2020 waren dan zij het beschikbare water weer overvloedig en we hebben het aantal afnemers aanzienlijk kunnen uitbreiden

naar 4 restaurants en een biologische groentemarkt. En de loop op ons winkeltje is aan zienlijk toegenomen. Ook de in huis duurzaamheidsmarkt bij L’Oréal was een groot succes. Blijk daarvan is onze nieuwsbrief die nu door bijna 300 mensen wordt ontvangen.

Op Park2020 is nog meer gebeurt. Tussen de grote kantoren is er een veelbelovend initiatief aan het ontluiken om een soort Green Deal te maken om wat te doen aan maatschappelijk draagvlak en de klimaatproblematiek. Daarover later meer.

Ook onze 9 boomgaarden beginnen steeds meer volwassen bomen te krijgen . De oogst daarvan gaan we gebruiken om 5 burendag happenings te houden op 27, 28 en 29 september in de vorm van appelmoes- en appeltaart feesten en happy hours.

Last but nog least zijn we er zeer trots dat Stichting MEERGroen is doorgedrongen tot de duurzame top 100 lijst van Trouw en Pakhuis de Zwijger. We weten nog niet welke plaats

Intussen komen we vele bedrijven die komen werken van L’Oréal met 60 mensen, Fedex met 10, Sanoma en Danone elk met 2x 15, en BeljonWesterterp met 10 mensen. En dat was van beide kanten buitengewoon voldoeningscheppend om te doen.

En dan nog wat nieuwtjes uit de natuur. Het slechtvalken paar bij park2020 heeft voor het 2e jaar gebroed, maar nu zonder jongen, het was een invasie zomer van distel vlinders en in het centrum van Hoofddorp verscheen een super zeldzaam woudaapje. Waarvan er nog maar 20 paar in Nederland broeden.

6 jul 2019Werkvoorbereiding en Acquisitie

Na een hectisch week met bedrijven die meehielpen, was het deze week weer wat rustiger.

De focus lag op het organiseren van het bloemenweide beheer en de acquisitie van een paar nieuwe projecteren.

Heading bloemen weides;

Inmiddels hebben we ruim 12 ha bloemen weides in beheer. Dat is te veel om met de hand en met bosmaaiers te bewerken. We proberen ze zo te beheren dat het geen kostenpost wordt maar wat oplevert. Dat doen we in samenwerking met een zadenbedrijf. Ca €3000 aan zaad hebben we er afgelopen herfst ingezaaid en we willen er zonder de kwaliteit van de kiemplanten voor volgend jaar geweld mee aan te doen zovele mogelijk zaad van oogsten voor de verkoop. Deze week zin we met dat zaden bedrijf rond geweest en ook met een aannemer die de rest van het werk gaat doen (hooien , balen persen en frezen) en die ook wil mee denken over een optimaal beheer. De akkerkruidenvelden kunnen dus als het stro droog is ( gefaseerd voor verschillende soorten door elkaar heen) geoogst worden en de weides waar veel groene biomassa blijft

staan doen we op een ander manier. Die worden eerst gemaaid en daarna na drogen gedorst. Ook daar kom dan weer zaad uit en hopelijk ook hooi wat voor paardenhouders en aan biologische boeren leverbaar is, Daartoe halen we er handmatig de kruiskruiden ,distels, zuringen en zwerfvuil uit.

Acquisitie

Nog eens 12 ha bloemenweides komt in zicht langs wegen. Om die optimaal met de bestaande beheerder in biodiversiteit te beheren moet er eerst een overzicht zijn van de soortenrijkdom en waar al of niet gewerkt kan worden ivm veiligheid . Dat is deze week gebeurt. Vervolgens komt er overleg over de aanpak. Met de uitvoering vanaf half september

Ook in Haarlem komt er weer een project inzicht met een projectontwikkelaar. Vandaag de maten op genomen en wat er nodig is om er iets leuks van te maken.

Heemstede uitvalsbasis

Deze week hebben we ook na de scheidingswand tussen het werk- en het verblijfsdeel van ons gebouwtje in Heemstede het nodige meubilair verzameld en verhuisd.

29 jun 2019Zomer in het land

Glanshaver

Iedereen weet dat 21 juni de langste dag is en dat de zomer begint. Maar er zijn ecologische indicatoren die dat ook aan geven , maar die mee variëren met hoe het seizoen zich ontwikkeld. De eerste is het gras glanshaver. Dat is een meerjarig gras wat wel 2 m hoog wordt en in alle bermen groeit die niet heel voedselarm zijn. In de Haarlemmermeer zijn dat alle bermen van wegen waar klei in de grond zit dus alleen niet op de plek waar vroeger zandbanken lagen in de Waddenzee die hier 10.000 jaar geleden lag. Dat is langs de N201 mooi te zien: ten oosten van de brandweer Hoofddorp is de grond kleiig en staat dat hoge gras en ten westen van de brandweer lag een zandbank en groeit er alleen kort gras en veel klaver soorten zoals rol klaver ( Geel bloeiend). Glanshaver steekt zo boven alle andere planten uit dat het het zicht domineert als je er horizontaal tegen aan kijkt. En rond 21 juni rijpt zijn zaad af en worden de bermen in een paar dagen van lentegroen zomergeel. Dit jaar gebeurde dat door het warme weer rond 15 juni. De 2e indicator zie je niet met je ogen, maar kun je horen met je oren, net zoals voor mij de lente begint als de tjiftjaf overal zingt rond 21 maart

Rond 21 juni heeft de grote sabelsprinkhaan (tot 8 cm lang) al zijn 5 vervellingsstadia doorlopen en is hij volwassen. Naar de vrouwtjes, die een legboor hebben, heet deze soort sabelsprinkhaan maar de mannetje heb ook iets kenmerkends. Beide geslachten zijn egaal groen en de mannetjes tjirpen onophoudelijk minutenlang in het gras. Hun geluid lijkt het

meest op een naaimachine. Dit jaar begon het tjirpen op 26 juni. En dan is het meteen overal te horen. IK heb dit geluid wel eens op gegeven als een kenmerkend geluid van de Haarlemmermeer. Want ze zitten overal. Jammer alleen dat bijna niemand goed luistert. Wat bijna iedereen die ik erop wijs is verbaasd en zegt het nog nooit eerder gehoord te hebben.

Bloemenweides optimaliseren

Met de zomer in het land willen ook de zuringen en de distels gaan bloeien en zaad zetten. Die hebben we liever niet in onze bloemenweides en dus trekken we er in deze tijd van het jaar dag in dag uit op uit , om die ongewenste soorten er handmatig uit te trekken: uit roeien doe je ze niet, maar het worden er elk jaar wel minder als je dat doet in plaats van dat ze steeds algemener worden. Deze week had weer een paar temperatuur records en op de heetste dag van het jaar had het Bedrijf L’Oréal een jaar eerder besloten om zijn Citizins dag te houden: het hele personeel deed mee aan maatschappelijke activiteiten. Een stuk of 50 mensen hielpen ons met het verwijderen van distels, zuring, riet en kruiskruiden uit onze bloemenweiden van de Ijtocht. En het moet gezegd worden: het was heet maar ze zetten hun beste beentje voor. Er werd keihard gewerkt en 3 ha was weer pico bello op orde. Omdat het zo heet was, werd er een halve dag gewerkt tot 12 uur en een andere keer doe we de rest. Zo’n initiatief en inzet mag wel eens in het zonnetje gezet worden!

Wij hebben zelf ook de bloemen wiedes in Park 2020,. Jansonius, Houtwijkerveld en in Heemstede Meermond en de Vrijheidsdreef nagelopen.

16 jun 2019Klaprozentijd

Er is wat tijd over heen gegaan sinds de laatste blog, omdat er veel werk was en een buitenlandexpeditie om de ongeëvenaarde natuur, cultuur, culinaire bijzonderheden en geologie van het land waar ik jaren gewoond heb en een dorpje (in Umbria) aan over gehouden heb te bezoeken en te inventariseren op flora en fauna

Maar de natuur gaat volop door hier en wij dus ook. Inmiddels is de droogte achterhaald en is er genoeg regen gevallen. Dat heeft onze bloemen weides goedgedaan en staat er op veel plekken zeer inspirerende natuur volop in bloei, vooral in de vorm van klaprozen en korenbloemen, maar ook met volop bijzondere soorten zoals ridderspoor en klein en groot spiegel klokje. Ook ratelaars en orchideeën staan volop in bloei zoals een nieuwe groep van 300 vleeskleurige orchissen in Floriande, en 150 bijenorchissen bij onze tuin van Restaurant Den Burgh, duizenden rietorchissen in Meermond, Groene Carre zuid en Ijtocht Zone. Maar de grote klapper moet nog komen in juli met honderdduizenden moeraswespenorchissen.

De afgelopen week hebben we 2-3 weken achterstallig wrk pobereninte lopen in de Jansonius naturu stook, Houtwijkerveld. Meermond, Park 2020, Raadhuisplein, Stenen veld en op nog meer plekken. En verder was het druk net het Collecteren voro het Oranje fonds en De Heimanshof met de GreenTeens. En voor het 3e jaar op rij lijkt het erop dat we bij de top 3 opbrengensten gaan komen met bijna € 3000.

Met

het voorjaar in de 4e versnelling is er genoeg werk en daarom is het heel fijn dat er een aantal bedrijven zijn die zich inzetten om ons te help en tegelijkertijd iets leuks te doen: zo komt Danone/Nutricia 2 keer met 20 mensen helpen in de voedsel tuin van Park 2020, komt L’Oréal voor het 4 achtereenvolgende jaar met 50 mensen helpen. En Dit jaar doen we een handmatig wiedrondje in de 8 ha bloemen wiedes van de Ijtocht Zone: distels trekken zuring uitsteken, en kruiskruiden verwijderen. Als we dat doen kunnen we van 3000 euro ingezaaid zaad misschien wel voor €10.000 zaad oogsten en het hooi gebruiken om balen van te persen die voor €5000 verkoopbaar zijn in plaats van voor €3000 gestort moeten worden.

Ook in Heemstede gebeurt van alles. Van de gemeente hebben we een gebouwtje gekregen dat we als 2e uitvalsbasis voor de Heemstede projecten kunnen gebruiken. We hebben dat gebouwtje ingedeeld in een werkdeel waar een zaag machine komt ne een schoon deel om lezingen en bijeenkomsten te houden. Ook in Heemstede met zijn duinzandbodems staan de bloemenweides er erg mooi (en oogstbaar) bij. En we hebben daar verschillende rondleiding gehouden en een lezing bij de lokale boekhandel Blokker.

Last but not least. Het lijkt in het Jansonius terrein, Houtwijkerveld, Heimanshof en Meermond een goed fruitjaar te worden. Dat geeft uitzicht op veel appeltaart en appelmoes feesten in het najaar.

18 mei 2019Bloemenweides op hun mooist

Bomen actie:

De Binnenstebuiten uitzending over het boomweggeefconcept van 6 februari ( zie Youtube kanaal St.Meergroen)heeft dit jaar een extra schwung aan onze actie gegeven. Op 1000 boompjes na hebben alle 18000 exemplaren van 70 soorten weer een nieuw plekje gevonden. En er zijn vrucht bare contacten met de landelijke Boomfeestdagstichting en met andere landelijke groene organisaties uit voort gekomen die nog steeds door lopen en hopelijk een groot effect zulle hebben op de actie in 2020. We zijn trouwens populair bij Binnenstebuiten. Op onze klacht dat ze alleen winter opnames ( 3x) maakten kwam het antwoord dat wij als de spoeling dun is leuke dingen deden. Maar nu komen ze op 29 mei toch langs om een item over bloemen weides te maken (‘Tot je kruis in de klap rozen werken’).

Bloemenweides:

Die bloemenweides, waarvan we inmiddels ruim 5 ha van naar onze zin hebben gemaakt , zijn in deze periode op hun mooist. Daarom zijn er binnenkort een serie rondleidingen voor belangstellenden, buurtbewoners over de soorten en de te verwachten insecten, hoe men zelf bloemenweides met allerlei soorten kan maken en houden, en last but not least hoe men daar zelf in de eigen tuin of omgeving of met en voor ons aan mee kan werken

In Heemstede en omgeving:

- 24 mei om 16 uur op de Vrijheidsdreef bij het monument

- Kohnstamlaan in de Geleerdenwijk om 20 uur

- Vrijdagmorgen 24 mei en 29 mei, 7 juni van af 9.30 uur op Meermond.

In

Hoofddorp en Omgeving:

- Zaterdagmorgen 25 mei: 10 uur Jansonius terrein: verzamelen voor Hospice Bardo

- Zaterdagavond 25 mei: 20 uur, Houtwijkerveld: verzamelen bij nr 8

- Maandagavond 27 mei: 20 uur: Fietstocht langs de 25 bloemenvelden van de Ijtochtzone in Overbos en Floriande. Verzamelen 20 uur Ravensbos: auto entree wijk

Groepen en mensen die op deze tijden niet kunnen, maar wel graag informatie willen, kunnen een aparte afspraak maken. Voor meer informatie: Franke van der Laan: info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490

Park2020

In Park 2020 is er zicht op nog een paar jaar verlenging , terwijl we al in jaar 5 van 3 zitten van tijdelijk gebruik.

Ook weten steeds meer individuen en bedrijven ons te vinden om te ervaren hoe inspirerend de exponentiële groei in de natuur en onze tuinen is. Nu nog de cateraars, want de productie is een groot luxe probleem: per week groeit er bv 100 kilo rabarber bij en 20 kilo munt, terwijl we maar resp 40 en 5 kilo af kunnen zetten. En nu moeten de courgettes, bonen, tomaten komkommers, pompoenen en aardappels, uit en, wortels, etc nog komen

Heemstede

In Heemstede is er nu zicht op de ondertekening van het Sorghbosch contract zodat we eindelijk mensen kunnen gaan werven en systematisch aan het werk kunnen. En de gemeente kwam daarbij met een aangename verrassing. OP 4 minuten lopen van het Sorghbosch krijgen we de beschikking over een gebouwtje dat we als uitvalsbasis en werk locatie voor het maken van insectenhotels kunnen gaan gebruiken en wie weet waar dat weer toe leidt.

4 mei 2019Goed tuin weer

Goed tuin weer

In de meeste jaren dat we tuinieren is het regelmatig nodig dat we na een eerste inzaai, nog 1 of 2x ( of zelfs vaker) moeten nazaaien. 2019 is mede door de niet zo gewone opbouw van het weer ook een bijzonder tuin jaar aan het worden. De warmte van maart en begin april en het niet te natte maar net vochtige weer in de 2e helft van april en mei ,heeft als verrassend bij effect gekregen dat bijna alles wat we op de Geniedijk, In park 2020 en in de

tuin van Den Burgh ( en ook elders) gezaaid hebben in een keer bijna zonder verlies goed op is gekomen.

Bepaalde gewassen doen het zelf extra goed zoals rabarber. Daar groeide in de eerste week van mei (bij 200 planten bijna 150 kilo aan oogst in een week bij!)

PR

Ook wat PR betreft was het een goede week, met een radio interview bij radio Alphen, de eerste contacten met Hilversumse journalisten en al weer een belletje van het programma BinnensteBuiten

27 apr 2019April of juni omstandigheden?

Park2020

Vorig jaar was een extreem droog jaar en toen moesten we sproeien op Park2020 van juli tm september. Nu is dat al nodig in april! Gelukkig hebben we bijna overal het gebruik van drinkwater kunnen uitbannen. Hier sproeien we met water uit het regenwaterreservoir/vijver.

Insectenweer

Vanaf begin april is het namelijk al bijna constant droog een zonnig weer. Met water geven erbij is dat goed voor de gewassen, maar het is ook zeker goed voor de insecten. Jan Terwel heeft prachtige foto’s gemaakt van insecten op insectenhotels zoals deze goud wesp: een zgn koekoekswesp die zowel de larven als de voedsel voorraad van andere wespen opeet. Een tragische foto maakte hij van 2 metselbijen die helemaal vol zitten met honderden varroa mijten, een plaag die imkers uit Azië geïntroduceerd hebben en die zowel solitaire als honing bijen ernstig verzwakt doordat ze vet en lichaamsvloeistof opzuigen. (Zie de foto’s bij de columns op deze site van 14 en 28 april)

Imkers

Imkers riepen deze week 2x onze hulp in om bloemenweides in Haarlem (Waarderpolder) en Heemstede (Cruquiusdreef) in te zaaien. 25 april is nl een soort nationale bloeminzaaidag aan het worden met ca 800 plekken dit jaar . Alleen jammer

dat bloemen die eind april gezaaid worden pas bloeien in augustus als het bijen seizoen voorbij is. Ook lopen deze zaden het risico door 1 buitje te kiemen en daarna met het vaak mooie en droge weer van mei te verdrogen. Veel beter is het om in september te zaaien. Dan is er altijd genoeg vocht en warmte en bloeien de bloemen al in mei en juni!

Ringslangenbroedhopen

In Waterland deden we mee met de ringslangenwerk groep om (6 van) 30 ringslangen broedhopen te leren maken. Vorig jaar zaten daar 2100 eitjes in. Laten we hopen dat het er dit jaar weer meer worden. En natuurlijk vonden de kids die mee gingen een paar jonge slangetjes, waarvan ze er 1 konden vangen om goed te bekijken.

Last but not least hadden we weer een paar leuke uitdagingen op Meermond. Elk groot schip dat door het Spaarne vaart stuurt een vloedgolf de mond van Meermond in. Om het afkalvende effect daarvan te stoppen, hebben we met vereende krachten de schijnbaar onmogelijk klus geklaard om een balk van 7 m lang en 200- 250 kilo zwaar aan de brug te bevestigen.

Ook zijn we na het onder controle krijgen van het riet, bramen en reuzen berenklauwen begonnen aan het terugdringen van de Japanse Duizend knoop, die op een aantal plekken behoorlijk woekert en planten van inmiddels 3- 4 m hoog. Een helling van 100 x 25 m bestaat er zelfs voor bijna 100 % uit.

20 apr 2019Droogte en bloemen weides

Droogte en bloemen weides

Het is nu 2e helft april en al een week of 3 hebben we een groot hogedruk gebied boven Scandinavië waardoor we ‘mooi’ weer hebben. Mooi weer voor stadsbewoners dus, die niet verder kijken dan hun neus lang is. Het lijkt er op dat dit het hogedrukgebied is waar we in 80 % van de jaren ons mooie weer in mei aan te danken hebben. Dat houdt het risico in dat we na een zeer droge maart en april maand nog een gortdroge mei maand tegemoet gaan. En wie weet wat er daarna nog volgt. Als natuurbeheerder en tuinder bekijk ik dat proces met zorg . Ik hoop niet dat het een 2018 jaar in het kwadraat gaat worden. Dan gaat de klimaatverandering nog sneller dan mijn al niet conservatieve ( want exponentiële!) schattingen.

In de praktijk betekent deze situatie in het beheer dat bijna alle werk moet blijven liggen om vooral veel water te geven. Gelukkig hebben we in De Heimanshof een verbinding met de Hoofdvaart gemaakt en kunnen putten uit een regen kelder en in Park 2020 en de tuin bij restaurant Den Burgh en de tuin op het Dr Nanninga bad hebben een regenwatervijver en een brede sloot.

Bloemenweides

Midden in deze

droge periode val 25 april: Dat is een dag dat de imkers uitgeroepen hebben tot nationale zaaidag. Vorige jaren waren we daar al tegen aan gelopen omdat bv de gemeente Heemstede ( naast 800 andere plekken) er enthousiast aan mee doet. Zelf zaaien we altijd rond half september. Dat heeft de ecologische logica dat zaden tegen die tijd rijp zijn en dat het ideaal warm en vochtig is voor zaden om te kiemen en voor de winter een stevige grootte en worteldiepte te bereiken. Zaden die eind april gezaaid worden lopen het risico dat er voor de nomaliter mooie 2-3 weken in mei nog 1 bui valt waarbij de zaden kiemen en vervolgens kunnen die met hun kleine worteltje de uit droging niet bijbenen en gaan dood. Ik kan mij voorstellen dat imkers in het voor jaar aandacht voor bijen en bloemen willen vragen, maar naast de kans op dood gaan is het ook onhandig dat planten die nu gezaaid worden pas in augustus in bloei komen. En het imker seizoen loop eigenlijk van maart tm juli. Daarna is er eigenlijk geen dracht (nectar) meer. Terwijl de zaden die je in september zaait volop bloeien van mei tm augustus. Dus we moeten maar eens met de imkers gaan overleggen of hun in principe heel goede en educatief succesvolle actie niet beter naar september verplaatst kan worden. Inmiddels hebben we in Haarlem inde Waarderpolder al een stuk helpen inzaaien en komt er in Heemstede 25 april ook een stuk bij.