bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Start van 2020, 11 jan 2020

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar eigenlijk zijn we niet gestopt,. Toch is het handig om aan te haken op het gevoel dat veel mensen een nieuwe start willen maken> We surfen dus lekker mee op deze positieve vibe.

RTV Noord Holland Strijders ( nr 14)

Het jaar begon goed met een uitzending van het programma Strijders van RTV Noord Holland op 2 januari ( opgenomen in november). Het is een programma dat probeert mensen een podium te geven die ondanks alle traagheid en tegen werking toch iets weten te bereiken. Om daarmee de Noord Hollanders die ook een maatschappelijk idee hebben een hart onder de riem te steken.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=H3W0iW8CcBU&t=79s of ons eigen youtubekanaal St. meergroen

Klimaatbos

Inmiddels hebben we 21000 boompjes van 56 soorten verzameld voor de boomweggeefactie en de aanleg van klimaatbos en we zijn bezig met 2 plekken, mogelijk drie waar er kansen zouden kunnen zijn om die in te planten.

Park 2020

De voedseltuin hebben we nu voor het 6e jaar ( van een 3 jarig contract) in beheer. Op de klei van de bouwrijp gemaakte grond kun je niet telen omdat die zo kleiig is en in de winter zo nat dat er geen groenten groeien. Daarom telen we op met

compost verrijkte verhoogde teeltvakken. Om die grond bij elkaar te houden zijn die verhoogde bakken om sloten door planken ( samen 700 m lang). Maar die infrastructuur voor 3 jaar was na 5 jaar nattigheid helemaal verrot. Dan is het in de winter een mooie tijd om die 700 m bakken weer te herstellen. En dan nemen we meteen de bescherming tegen de biodiversiteit ook mee. Er zitten nl tussen de 100 en250 konijnen die ook wel groenten lusten. En de vossen- en bunzingpaartjes kunnen de aanwas van de konijnen niet echt bijhouden. Daarom zijn alle teeltvakken naast een bak ook omsloten met een hek met kippengaasvan80 cm hoog … en ook die is na 5 jaar onhandig overstappen behoorlijk gehavend zodat de konijnen overal binnen dringen. Dus dat nemen we ook meteen mee.

Heemstede

In ons Heemsteeds centrum zijn we druk met het voorbereiden van het moment dat iedereen het voorjaar in zijn hoofd krijgt. En dan wil iedereen wel een nestkastje, vleermuizen kast, bloemenweide of insectenhotel. Dus wij zorgen dat we tegen die tijd er een paar100 klaar hebben om te verkopen of voor workshops. Zo gaan we 27 februari bij de Gamma in Hoofddorp zo’n workshop doen. Zowel bij de Gamma als in Heemstede hangen we deze workshops en acties op aan het idee om bijen en wespen te stimuleren en Eikenprocessie rups en buxus motten op ecologische wijze terug te dringen ipv met gif of branden. Misschien helpt het de bewustwording

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

5 jan 2020Frisse start van 2020

Afsluiting 2019

De week tussen kerst en oude en nieuw is een periode om terug te kijken en de balans van het jaar op te maken. Dat hebben we dan ook volop gedaan door het jaarverslag van MEERgroen te schrijven en de boekhouding klaar te maken voor de accountant.

Natuurmarketing

De vlogs op ons youtube kanaal st.meergoen zijn een poging om te visualiseren wat voor leuke dingen er het hele jaar door langs komen. En daarmee willen we natuurlijk zovele mogelijk mensen bij ons burgerparticipatie aanpak en de M.E.E.E.R. waarden betrekken.. Het is alleen lastig om afhankelijk te zijn van mensen die willen inspreken en andere mensen die willen monteren. Daarom is deze week ook tijd daarin geïnvesteerd is. De eerste geheel zelfstandige vlog productieis vlog 44.

RTV Noord Holland Strijders

Deze week kwam ook de uitzending14 van RTV NoordHolland uit van de Strijders serie. Die was 20 november op enomen. Het strijders programma is een lovenswaardig initiatief van RTV NH om mensen die ondanks soms enorme problemen en weerstanden toch doorzetten om, maatschappelijke initiatieven te realiseren, het woord te geven. En de intentie daarbij van RTV NH is om daarmee andere mensen de moed en de energie te geven om ook niet op te geven en voor hun passies te blijven gaan, Het is dus een eer om voor dit programma gevraagd te worden. Het resultaat staat op de site RTV NH maar ook op op eigens kanaal, St.meergroen

Klimaatbos

Met alle overstromingen, stormen, branden en mislukte klimaatconferenties gaat het met de klimaatcrisis nog niet de goede kant op. Daar over bezorgd, maar ook vastbesloten om er iets aan te doen, zijn we met een groepje voortrekkers rond park 2020 bezig om een ‘Future Forest’ concept op poten te zetten. De achterliggende ideeën en doelen daar bij zijn:

- De wereldgemeenschap

heeft tot op heden geen effectief antwoord op de exponentieel

uit de hand lopende klimaatveranderingen

- Een groot deel van de mensheid kan lange termijn ecologische processen geen handen en

voeten geven en om die reden ontstaat er onvoldoende maatschappelijk en politiek

draagvlak.

- Overheden en bedrijfsleven zien duurzaamheid nog te veel als nieuw technisch

verdienmodel om verder te groeien, terwijl de kern van het probleem juist groei is

door het feit dat het wereld ecosysteem de inname en de uitstoot van de mensheid niet

meer kan bufferen

Dit leidt tot de volgende doelstellingen van Stichting FutureForest:

1: Het mobiliseren van maatschappelijk, commercieel en politiek draagvlak voor een ecologische aanpak van het klimaatprobleem;

2: Om complementair aan alle andere duurzaamheidsinitiatieven , natuurkrachten te mobiliseren om de overmaat van CO2 uit de dampkring te fixeren;

3: Zodat er tijd gewonnen wordt om de te langzaam op gang komende herstructurering in evenwicht met de draagkracht van het ecosysteem te realiseren;

4: Daarbij wordt burgerparticipatie en het verzamelen van zaailingen uit de natuur ingezet als middel omdat maatschappelijk draagvlak te generen en betaalbaar te maken;

5: Deze zaailingen worden ingezet voor de inrichting van klimaatbossen en moerassen als CO2 sink;

6: Te beginnen lokaal in een proof-of-concept project, maar zodra het aantal partners en draagvlak dat toelaat, ook regionaal, nationaal, Europees en wereldwijd, want alleen op wereldwijde schaal heeft deze aanpak het vereiste effect.

31 dec 2019Kerstrust of Kerstdrukte

Kerstrust of Kerstdrukte

De week tussen kerst en oud en nieuw is de tijd dat de meeste vrijwilligers thuis willen zijn. In die week loopt het jaar ten einde en kan de balans op gemaakt worden. Daarom wordt deze week al sinds jaar en dag gebruikt om de boekhouding en de jaarverslagen op orde te krijgen. Dan kan van af 1 januari weer fris met een nieuw jaar begonnen worden.

Het op orde maken van die zaken is, heeft ook zijn eigen charme. Het jaar komt in perspectief te staan het wordt duidelijk of en hoe veel geld er over is. En dat is weer leuk omdat we pas dan bepalen hoeveel er voor onze eigen inzet beschikbaar is.

Dat valt soms tegen en soms mee. Zo draaiden de 4 Haarlemmermeerse projecten dit jaar een negatief saldo. Maar elders was er wel wat over. Maar genoeg om de 3359 uur organisatie die er in 2019 MEERGroen in de organisatie geïnvesteerd is, is er niet. En dat was er nog nooit. In die zin lijken we op het bedrijf Uber, wat ook alleen maar verlies draait, maar toch succesvol is.

Code Rood

Met de vele contacten met de grote bedrijven op Park 2020 begon het dit jaar al te knellen dat het boekje met onze werkwijze en filosofie alleen in het Nederlands beschikbaar is. Dus in deze periode is er ook

tijd gevonden om een Engelstalige versie te maken en te proberen de merendeels Nederlandse context met meer internationaal aansprekende voor beelden aan te vullen. De Nederlandstalige versie heeft 10 jaar nodig gehad voor hij in druk kon verschijnen. Laten we hopen dat deze versie wat sneller kan.

Naar buiten moet ook even elke dag!

Een hele dag binnen zitten is niets voor obs. Daarom nemen we elke dag ook ook nog een paar uur om de tuin op de Geniedijk klaar te maken voor een nieuw seizoen. En daar is met 1000 m2 natuurtuin en 1000 m2 groentetuin genoeg werk aan via spitten, wortelkruiden zoals heksenkruid en haagwinde terug dringen, bramen snoeien,. Compost hopen bouwen, bemesten en overmatige boomgroei terug dringen.

Vandalisme

En last but not least proberen we het sinds oktober constante vandalisme op Park 2020 met achtergelaten rotzooi, brandjes, kotsplekken en in Meermond met vernielingen terug te dringen door er regel matig langs te gaan, ook in avond en nacht.

Plezier

En bij al die activiteit blijft er nog genoeg tijd over voor familiebezoek, oliebollen bakken, op excursie te gaan met de GeeenTeens, te leren vlogje op te nemen en te monteren ( zie de eerste volledig eigen productie Vlog 44 op youtube kanaal st.meergroen en op deze site!)

15 dec 2019Winterwerk

Boomweggeefactie en Klimaatbos

Na de bloemenweideperiode is het nu tijd voor wilgenknotten, en we zijn massaal boompjes aan het verzamelen en inkuilen voor de boomweggeefactie en de aanplant van klimaatbos. We gaan voor een paar honderdduizenden zaailingen dit jaar van 70 soorten. Leuke soorten als vlinderstruik, aalbes kruisbes, hulst, meidoorn, haagbeuk, taxus en Europese vogel kers hebben we al. En naast de 30.000 stuks voor de boom weggeefactie verzamelen we dit jaar ook alle geschikte ‘bulk’bomen om klimaatbos aan te leggen (om veel CO2 te fixeren). Zo hebben we al 1000 esdoorns, 1500 berkjes, en 15000 wilgen .En we zijn nu pas 3 weken bezig. De boomweggeefactie loopt van 18 maart ( nationale boomfeestdag ) tot 1 april en klimaatbossen aanleggen begint zodra we terreinen beschikbaar hebben.

Eiken processie rups

Voor de gemeente Heemstede doen

we een project om de eikenprocessie rups onder controle te krijgen met mezen kasten (waarvan de jongen met de rupsen gevoerd worden ) en vleermuizen kasten ( die de volwassen nacht vlinders eten). kijken of het helpt, want in 3 jaar nam het aantal nesten toe van 2 via 20 naar 50.

Heading : Paddenstoelen

Ook is er veel Flora en Fauna nieuws. Met het zachte natte weer was het een fantastische paddenstoelentijd. Zie bv de reuzenbovist waarvan we er 20 vonden en de witte kluifjeszwammen, waarvan er tienduizenden stonden in het hazelnotenbos. En van uitgewerkte oesterzwammenpakketten hebben we een compostmuur gemaakt op Park 2020…En door de regen ondanks de koude zijn deze geëxplodeerd in heel veel nieuwe oesterzwammen

Slechtvalk

Er hangt er jaren een slechtvalk rond in Hoofddorp. Wij hebben op een geschikte locatie nu een nestkast ( van 185 kg!) neergezet./Laten we hopen dat hij nu gaat broeden

7 dec 2019 Bomen en Bouwen

Boomweggeefactie en Klimaatbos

De bladeren zijn van de bomen en daarmee zijn ze nu in rust. Dat is het startschot voor het verzamelen van zaailingen die we rond de nationale boomfeestdag (18 maart) bijna gratis weg gaan geven aan iedereen die zijn tuin of terrein natuurvriendelijk wil inrichten. Dat doen we al vanaf 2009. Dit jaar werken we toe naar ca 30.000 boompjes van ca 60 soorten.

Inmiddels hebben we de in 2 weken al weer ca 4000 zaailingen verzameld ,waaronder al weer veel leuker soorten zoals aalbes,kruisbes, vlinderstruik, zure kers, taxus en robinia. Die liggen gewoon overal voor het oprapen als je je ogen gebruikt. Maar we gaan dit jaar nog een stuk verder. Er is nl. grote zorg over de klimaatverandering, waar veel over vergaderd wordt, maar nog weinig aan gedaan. Eigenlijk is het wereldwijde ecosysteem al zo uit balans dat we te laat zijn als we nu pas beginnen. Maar er is altijd hoop. Met het planten van 100 miljoen km2 klimaatbos in 30 jaar zouden we 50-100 jaar tijd kunnen winnen. Maar dat moet dan wel een topprioriteit worden. Wij beginnen

vast, ook in de Haarlemmermeer en met een paar 100.000 gratis zaailingen kan dat een stuk goedkoper dan normaal. En met klimaatbos overal, in Park 21, Spaarnwoude, wegbermen en waar dan ook kunnen we ook voedselbossen, biodiversiteit, fijn stof vangen en nog veel meer doelen combineren. Zo zijn tamme kastanjes en robinia (valse acacia) soorten die hout leveren van de kwaliteit tropisch hardhout ( 25-30 jaar ongeschilderd tegen weer en wind bestand) . Die moeten we zelf dus flink gaan aanplanten. Dan hoeven we de regenwouden niet meer leeg te trekken!

Bouwactiviteiten

Als het weer minder wordt is het ook leuk om een plek te hebben waar we binnenwerkzaamheden kunnen doen. Die hebben we gevonden in Heemstede . Daar zijn sinds september al weer 4 grote en 15 kleine insectenhotels ontstaan en een slechtvalken kast. Een speciaal project voor dit jaar is om ecologisch wat te doen aan de eikenprocessie rups. De ( nacht) vlinders worden nl grif gegeten door vleermuizen en de rupsen door mezen. Dus we werken aan 25-50 mezen kasten en vleermuizenkasten om bij de broedhaarden van vorig jaar op te hangen om te kijken of dat helpt.

23 nov 2019Klimaatbos en Strijders

Bloemenweides

De bloemenweides zijn inmiddels grotendeels op orde en met 2-3 ha uitgebreid naar 8 ha in de Haarlemmermeer en 2.5 ha in Heemstede. Door de regen was niet alles te hooien, te frezen en in te zaaien. Nog 0,7 ha moet maat in het voorjaar gefreesd en/of ingezaaid. Maar het hooien is vorige week door de heftige regen van af half september tot met pijn en moeite klaar gekomen.

Tuinen

Nu die fase in het seizoen afgerond is ( want zaad kiemt niet meer) richten we onze aandacht op de winterwerkzaamheden: d.w.z. de tuinen klaar maken voor een nieuwe seizoen: wieden, leegoogsten, wieden., compost op brengen en spitten .Soms zoals op Park 2020 waar we naast onze eigen productie van 10 m3 nog 25 m3 extra compost hebben verkregen een klus die enkel diep doro water en modder leidt. Maar daarvoor leggen we planken uit.

Boomweggeefactie en klimaatbos

Maar er is nog veel meer te doen, de hele winter door: Half november zijn de bladeren van de bomen en de bomen in rust. Dan gaan we weer zaailingen verzamelen voor de boomweggeefactie . Dit jaar willen we er weer meer dan vorig jaar: toen 25000, dus dit jaar op naar de 30.000 van altijd ca 60 soorten. Ook de bulk soorten nemen we dit jaar mee zoals esdoorn en berk. Die zijn bedoeld voor de aanleg van het klimaatbos. En daar zoeken we er honderdduizenden voor. Maar voor

we dat klimaatbos kunnen aanleggen moeten we net de overheid in contact komen. We zoeken nl areaal om in te planten om de zorg over het klimaat om te buigen in een ’yes we can gevoel’; om er samen wat aan te doen. Daar toe zijn we met tienallen instellingen en kleine en grote bedrijven in gesprek om het draagvlak voor zo’n aanpak te vergroten.

Binnenwerk

In de winter doen we nog meer. Om het in de nattigheid en bij koude leuk te houden en toch door te kunnen gaan bouwen we als het weer te bar is nestkasten, vleermuizenkasten, insectenhotels en egelkasten en dit jaar ook een slechtvalkenkast, uilenkast en torenvalkennestkast. De vleermuizen- en nestkasten zijn dit jaar met name bedoeld als een ecologische maatregel om iets te doen aan de overlast van de eiken processie rups. Vleermuizen eten nl de vlinders en mezen de rupsen.

Strijders

Mede n.a.v. de verkiezing in de nationale duurzame top 100 werden we benaderd door RTV NH. Die maken sinds kort een programma genaamd Strijders. Het programma gaat over mensen en organisaties die voor hun ideaal gaan. Op 19 november werden er 10 onderwerpen opgenomen, waaronder MEERGroen. Dat was een zeer inspirerende avond met allemaal energieke mensen die positiviteit uitstralen en nog iets bereikten ook. En die uitstraling is het doel van het programma: alle mensen inspireren dat als je wilt, je meer kunt bereiken datje denkt. Ons item wordt op 2 januari 2020 uitgezonden.

2 nov 2019Stadsnomaden

Bloemenweides

Na 4-6 weken van overmatige regen, was het deze week grotendeels droog en zonnig.

IN de natte periode was het heel moeilijk om op de bloemen wiedes e werken. Omdat de regen begon net nadat er gemaaid was lag er nog tonnen hooi soms volledig onder water, zoals op de orchideeënweides en rond de skate baan van Floriande. Deze week grepen we onze kans om de inmiddels doorgroeide en vastgeplakte ‘bende’ los te harken zodat het als nog op geruimd kon worden.

Ook het inzaaien van bloemenweides gaat moeilijk als het terrein bestaat uit blubber.

Maar aan het einde van deze week waren de condities zo verbeterd dat we met de hand de resterende 1 ha konden inzaaien en onder harken.

Inmiddels ontwikkelen de wel op tijd gefreesde en ingezaaide bloemweides zich prima. Op de meeste plekken staan er 100 tot 500 kiemplanten per m2. Als het nog 2 weken

duurt voor er serieuze vorst komt zijn die kiemplanten stevig genoeg om de winter te door staan.

Op maandag hadden we nog tijd om met een groep van enthousiaste FedEx mensen een laatste verzamelrond in het hazelnotenbos te doen. In totaal hebben we ca 100 kg hazelnoten kunnen rapen van de naar schatting 300 kg die er van de 600 struiken af gekomen zijn. Dus de muizen en Vlaamse gaaien hebben ook nog ruimschoots hun deel kunnen nemen.

Stadsnomaden op Meermond

Het gesprek van de week was over de stadsnomaden die in Meermond waren neergestreken met 3 boten, 2 scooters, vele fietsen en 2 waakhonden. Die waren Haarlem uitgezet, maar nu liepen en reden ze ons moeras kapot , strooiden vuilnis en blikjes rond en poepten overal. Vooral de honden waren onaangenaam goed afgericht op bewaken.4 weken lang werden er pogingen gedaan die er niet toe leidden dat ze vertrokken en toen vielen deze week de honden kinderen aan die er liepen of speelden. Ten gevolge daarvan wed een hond door de politie neergeschoten. Dat incident lijkt er nu eindelijk toe te leiden dat er effectieve actie genomen wordt.

26 okt 2019Blubber

stage en bloemenweides

In de 14 dagen sinds de verkiezing in de nationale duurzame top honderd is er al weer flink wat gebeurt :

Een halve week lang hadden we 10 VWO stagiaires van het Amsterdam Zuid College op bezoek. Die hadden nog niet echt veel aan de praktijk geroken, dus 3 dagen bij ons viel ze niet mee, maar ze maakten wel sprongen in ontwikkeling. Jammer dat geen stage maar 20 uur de tijd krijgt en geen 200. We deden in dagen 8 projecten: stenenveld ontdoen van bramen, park2020 wieden en oogsten, hazelnotenbos oogsten en snoeien, maar vooral bloemenweides inzaaien, zoals op de Thorbeckelaan , de ringvaartdijk en de Cruquiusweg in Heemstede. Ook legden ze beplanting aan de Cruquiusweg, die fijnstof en C02 vast moet leggen en konden ze een halve daglos gaan op speel bos Meermond met hooien, bramen uit steken en een beetje spelen.

We zitten nog steeds n de periode om bloemenweides aan te leggen. De al bestaande bloemenweides die alleen gehooid en gefreesd hoefden te worden , omdat er genoeg zaad beschikbaar is, waren al klaar. Maar er was geld en belangstelling om nog een paar ha erbij in te zaaien. En dat viel niet mee na de regen van de afgelopen weken. Tractoren konden de blubber niet door, dus het grootste dele moest met de hand ingezaaid en in geharkt. In Floriande Hoofddorp deden we dat zelf op plekken waar het zo nat was dat er dik reit stond. En bij het Oude Slot in Heemstede zou 2000 m2 klaar liggen om met de Molen werf school in te zaaien. Maar dat bleek 6000 m2 waarvan 4000 m2 ook blubber.

Behalve de verzorging van de bloemenweides is ook over beheer nodig. Voor de amfibieënpoel van 3000 m2 op het Jansonius terrein hadden we tijd en energie over om het riet te maaien en rietwortels uit de modder te trekken

met sloot harken. Daar na konden onze kleren in de was!

Bosbeheer

Dan is het beter werken op het duinzand van Groenendaal. We namen de Belvedere heuvel onder handen en haalden er ca 500 flink uit de kluiten gewassen esdoorns uit met wortel en al. De grote bomen maakten we beschikbaar als stammetjes voor speelbos Meermond ter vervanging van de verbrande hutten, waarmee kinderen weer kunnen spelen.

Nog meer vandalisme

Vandalisme bleef 3 weekenden achter elkaar onze aandacht opeisen op Park 2020: na het vertrappen van onze pompoen voorraad, werd de kas in chaos veranderd door 2 jongens en het 3e weekend werden we verrast met een grote kotsplek van 5 vandaaltjes. Gelukkig hebben we ze op de film

In memoriam Cees Broekhoven

En deze week was de begrafenis van Cees Broekhoven, die een grote rol speelde bij de oprichting van MEERGroen en 7 jaar als adviseur onschatbare adviezen gaf. We zullen hem ontzettend missen.

Paddenstoelen

Ook de flora en Fauna verdiend in deze periode aandacht. Met het zachte natte weer was het een fantastische paddenstoelentijd. Zie bv de reuzenbovist waarvan we er 20 vonden en de witte kluifjes zwammen, waarvan er tienduizenden stonden in het hazel notenbos

Ringslangen

Oktober s ook de tijd om ringslangenbroed hopen te checken op gelegde en uit gekomen eieren. Dit jaar vonden we er met tal van enthousiaste kinderen en volwassenen meer dan 2000, waarvan een 50 tal nog niet uitgekomen.. en een stuk of 12 jonge slangetjes die nog in de hopen zaten. Ook heel bijzonder was dat er een tiental larven en poppen van neushoornklevers in een hoop zaten.

21 okt 2019Klimaatbosproject en Cees Broekhoven overleden

Klimaatbos/Future Forest project

2018 en 2019 hebben duidelijk gemaakt aan veel mensen dat klimaat verandering niet een korte termijn lineair proces is, maar dat het uit de bocht vliegen van de klimaat crisis exponentieel uit de bocht aan het vliegen is. Dat wil zeggen dat we als ‘mensdom’ op een situatie aankoersen dat we ‘als het kalf verdronken is, pas de put gaat dempen’. De maatregelen die er tot nu toe ‘besproken’ zijn bestaan vooral uit technische projecten, die groei moeten continueren, maar dan niet met fossiele energie maar met zonne- en wind energie. Daarmee is de kern van het probleem, nl oneindige groei in een eindig systeem nog niet eens onderwerp van gesprek. Intussen maakt iedereen zich steeds meer zorgen , maar lijkt verlamd om te doen wat nodig is. Omdat de ernst van de situatie nu wel duidelijk is ( voor velen, nog lang niet iedereen) staan wij een aanpak voor, die ervoor kan zorgen dat nu het eigenlijk te laat is er nog 50- 100 jaar tijd gewonnen wordt om de echte omslag van een fossiele groei samenleving naar een fossiel vrijer circulaire samenleving te bereiken.(Oftewel: Liever ten halve gekeerd , dan ten helé gedwaald’) En daarbij willen we de exponentiële groei krachten van de natuur inschakelen en ons welbekende burgerparticipatie model. Oftewel we willen samen met iedereen in 20- of 30 jaar alle overmaat CO2 uit de lucht halen wereld wijd door de aanplant van klimaatbossen en nog beter, moerassen aan te leggen. Te beginnen in de Haarlemmermeer om te laten zien dat het kan en hoe dat werkt en daarna in Nederland, Europa en Wereldwijd .Dat vereist wel inzicht inde urgentie van het probleem en het samen werken van alle stakeholders van onze toekomst…. De keuze is nl, ‘of nog 20- 30 jaar potverteren en dan jijbakken over wiens schuld het is dat we onder water lopen’ of ‘in een 3e wereld oorlog verzeild raken door partijen die nog snel willen pakken wat ze kunnen pakken’ of alle vrije ruimte gebruiken (zegt 100 miljoen km2) om die CO2 vast te leggen. Een makkelijke keuze denken we. Maar dan moet je wel verder kijken dan je neus lang is.

Met dit idee

zijn we de boer om gegaan en bijen iedereen die we erop aanspreken begrijpt dat het een goed idee is om de steeds grotere groei van de zorg over de toekomst om te zetten is ’een yes we can’ gevoel , om voor onszelf en onze kinderen een toekomst te regelen. De technische details gaan een beetje ver om hier uit te leggen. Die komen binnenkort op onze nieuwe websites: klimaatbossen.nl en FutureForsts.org. Of ze kunnen via info@stichtingmeergroen.nl aangevraagd worden

En iedereen die mee wil doen met land met een stuk land om vol te planten, handjes et leveren om te helpen, brieven te ondertekenen naar Ben W Haarlemmermeer, De Provincies, Minister Wiebes, de Europese Commissie en de VN is ook welkom om zich te melden. Deze winter willen we al 50- 100 ha aanplanten en het maakt niet uit of het een groot blok bos wordt of overal kleine snippers en wegbermen, tuinen bv.

We horen het graag, wie op wat voro manier mee wil doen

Mede oprichter Stichting MEERGroen: Cees Broekhoven overleden

In memoriam

Net toen ik hem weer eens wilde bellen om te vragen hoe het ermee ging, ontdekte ik dat Cees Broekhoven op maandag 17 oktober is overleden, aan ‘een slopende ziekte’ .

Cees was iemand met het hart op de juiste plaats en met een groot netwerk. Hij was zijn hele leven actief in het bedrijfsleven , de politiek en maatschappelijke organisaties. Het was Cees die als voorzitter van de WMO innovatieraad de eerste grote prijs van €25000 toekende waarmee de toen nog Heimanshof projecten buiten de tuin een grote vlucht konden nemen. Ook als lid van provinciale staten speelde hij een grote rol bij de toekenning van de prijs van €360.000 die er toe geleid heeft dat Stichting MEERGroen op gericht werd in 2011. Als die jaren tot 2018 was hij actief als adviseur en daarbij vaak belangrijker dan menig bestuurslid. Het is daarom met diep leedwezen dat we vernomen hebben dat Cees er niet meer is. Eigenlijk kunnen we niet zonder hem en dat geldt niet alleen voor Stichting MEERGroen maar voor vele clubs en organisaties.

12 okt 2019Duurzame top 100

Plek 21 in de duurzame top 100 van 2019

We zijn in een opperbeste stemming, want op 10 oktober, op de dag van de duurzaamheid, zijn we verkozen op plek 21 in de Trouw top 100 duurzaamste organisaties van Nederland in Pakhuis de Zwijger. We kregen die plek omdat we na 8 jaar 35 projecten op 150 ha met ruim 1000 mensen hebben gerealiseerd en een aanpak hebben die lineair van lokaal via nationaal naar mondiaal uit te breiden valt. En dat is hard nodig as je als ambitie hebt om een zachte landing te regelen voor de vele ecologische crises waarmee de mensheid zijn eigen voortbestaan in gevaar brengt. We hopen dat deze morele steun gaat bijdragen in het feit dat onze bottom-up burgerparticipatie aanpak door gaat groeien van lokaal naar nationaal en hopelijk nog verder. We werken daar hard aan en hopen binnenkort een plan te presenteren 50-100 jaar extra tijdwinst te boeken om nu het eigenlijk al te laat is, de klimaatcrisis structureel op te lossen.

Het gewone werk

Inmiddels gaat het gewone werk door. Na het hooien is het nu tijd om de bloemenweides te frezen ( rul te maken) zodat de akkerkruiden zijn al te veel concurrenten kunnen kiemen. Natuurlijk laten we een paar extra stukken frezen zodat er weer meer bloemen weides komen in 2010. Daar steken we ruim 8000 euro aan extra zaad in naast de kosten voor het frezen. Maar dan heb je ook

wat.

Op het stenen veld boekten we weer mooie vorderingen. Uit dit voor Nederland bijzondere biotoop halen we boompje en kruiden weg zodat er een geschikte plek ontstaat voor vetplanten, Amfibieën en reptielen.

Vandalisme 2x!

Helaas hadden we ( door het natte deprimerende weer?) veelte maken met vandalisme. In Meermond werden voor het eerst in 6 jaar de speelhutten in de brand gestoken en op Park 2020 werden de groentein in onze winkel kort en klein geslagen. Daarop hebben we een oproep in de kranten gezet om onze werk wijze uit te leggen en de dader op te sporen. De Meermond actie hebben we opgelost door in Groenendaal weer honderden nieuwe palen en stammetjes te zagen waarmee de leuke bezoekers van Meermond weer goed kunnen spelen. Daarvan knapt Groenendaal en Meermond op en zo willen we het graag volgens ons ’1+1= 5 model’.

Samenwerking met grote bedrijven

Last but not least beginnen de kantoren op en rond Park 2020 onze aanwezigheid steeds meer op te merken en te waarderen. Naast Sanoma, Fedex, L’Oréal wordt ook het Danone/Nutricia kantoor steeds actiever en mochten we het atrium van hun hoofdkwartier inde week van de duurzaamheid een dag overnemen om alle produceren van onze tuin te laten proeven en te verkopen. En dat was een doorslaan succes wat wederzijds letterlijk smaakte naar meer.

28 sep 2019Burendagen

We zitten in middels volop in de herfst. Eindelijk valt er was regen .Het as tot nu toe zo droog dat een stok niet verder dan 10-12 cm diep de grond n geduwd kon worden. Daaronder was de Haarlemmermeerse klei nog beton hard. Ook het grondwaterpeil stond op 2,5 tot 3 m diep ipv de gebruikelijke 1.5 tot 1.8 m. afgelopen week is dat wat verbeterd.

De regen is geen goed nieuws voor onze hooiactiviteiten. Ca 50 ton droog hooi van onze bloemen weides ligt nu op rillen die in middels ca 150 ton wegen . En omdat je voor storten per kilo moet betalen is dat een flink probleem.

Afgelopen week waren ook de nationale burendagen. Omdat ons werk niet alleen om ecologisch beheer maar ook om sociale cohesie gaat, deden we daar flink aan mee in 6-7 projecten. Onze burendagen waren opgebouwd rond de oogst van boomgaarden en groente tuinen die in deze tijd maximaal is.

Van te voren maakten we appeltaart of pompoensoep en als activiteit informeerden we bezoekers en oogstten we appels, hazelnoten, groenten

en verwerken we die tot appelmoes. Dat was in Heemstede een groot succes met 70 kinderen en volwassenen van de Molenwerf school, maar in de Haarlemmermeer viel het bar tegen. In park 2020 kwam er buiten ons eigen groepje 2 mensen. In de Jansoniusstrook een stuk of 5, in Floriande 8 en in Houtwijkerveld 10 . Het is dus nogal bar en boos gesteld met de sociale betrokkenheid, want deze opkomst was het resultaat van persbekendheid, deur aan deur flyeren en volop sociale media aandacht.

Al met al hebben we toch 150 kilo appel tot appeltaart en appelmoes verwerkt , 10 kilo pompoenen en 10 kilo courgettes. En wijzelf hadden een leuke en nuttige tijd omdat we ipv mensen ontvangen lekker gewerkt hebben aan het beheer.

Bij als dat gewerk kwamen we ook allerlei leuk natuurzaken tegen zoals 2 reusachtige reuzenbovisten op Meermond en een nest bosspitsmuizen op het Jansoniusterrein. En de bezoekers van Jongerencentrum Studio 5 in Floriande hadden een flinke eyeopener toen ze ontdekten dat je zomaar 50 kilo appels kon plukken in het openbaar groen.