bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Bomen en Bouwen, 7 dec 2019

 

Boomweggeefactie en Klimaatbos

De bladeren zijn van de bomen en daarmee zijn ze nu in rust. Dat is het startschot voor het verzamelen van zaailingen die we rond de nationale boomfeestdag (18 maart) bijna gratis weg gaan geven aan iedereen die zijn tuin of terrein natuurvriendelijk wil inrichten. Dat doen we al vanaf 2009. Dit jaar werken we toe naar ca 30.000 boompjes van ca 60 soorten.

Inmiddels hebben we de in 2 weken al weer ca 4000 zaailingen verzameld ,waaronder al weer veel leuker soorten zoals aalbes,kruisbes, vlinderstruik, zure kers, taxus en robinia. Die liggen gewoon overal voor het oprapen als je je ogen gebruikt. Maar we gaan dit jaar nog een stuk verder. Er is nl. grote zorg over de klimaatverandering, waar veel over vergaderd wordt, maar nog weinig aan gedaan. Eigenlijk is het wereldwijde ecosysteem al zo uit balans dat we te laat zijn als we nu pas beginnen. Maar er is altijd hoop. Met het planten van 100 miljoen km2 klimaatbos in 30 jaar zouden we 50-100 jaar tijd kunnen winnen. Maar dat moet dan wel een topprioriteit worden. Wij beginnen

vast, ook in de Haarlemmermeer en met een paar 100.000 gratis zaailingen kan dat een stuk goedkoper dan normaal. En met klimaatbos overal, in Park 21, Spaarnwoude, wegbermen en waar dan ook kunnen we ook voedselbossen, biodiversiteit, fijn stof vangen en nog veel meer doelen combineren. Zo zijn tamme kastanjes en robinia (valse acacia) soorten die hout leveren van de kwaliteit tropisch hardhout ( 25-30 jaar ongeschilderd tegen weer en wind bestand) . Die moeten we zelf dus flink gaan aanplanten. Dan hoeven we de regenwouden niet meer leeg te trekken!

Bouwactiviteiten

Als het weer minder wordt is het ook leuk om een plek te hebben waar we binnenwerkzaamheden kunnen doen. Die hebben we gevonden in Heemstede . Daar zijn sinds september al weer 4 grote en 15 kleine insectenhotels ontstaan en een slechtvalken kast. Een speciaal project voor dit jaar is om ecologisch wat te doen aan de eikenprocessie rups. De ( nacht) vlinders worden nl grif gegeten door vleermuizen en de rupsen door mezen. Dus we werken aan 25-50 mezen kasten en vleermuizenkasten om bij de broedhaarden van vorig jaar op te hangen om te kijken of dat helpt.

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

23 nov 2019Klimaatbos en Strijders

Bloemenweides

De bloemenweides zijn inmiddels grotendeels op orde en met 2-3 ha uitgebreid naar 8 ha in de Haarlemmermeer en 2.5 ha in Heemstede. Door de regen was niet alles te hooien, te frezen en in te zaaien. Nog 0,7 ha moet maat in het voorjaar gefreesd en/of ingezaaid. Maar het hooien is vorige week door de heftige regen van af half september tot met pijn en moeite klaar gekomen.

Tuinen

Nu die fase in het seizoen afgerond is ( want zaad kiemt niet meer) richten we onze aandacht op de winterwerkzaamheden: d.w.z. de tuinen klaar maken voor een nieuwe seizoen: wieden, leegoogsten, wieden., compost op brengen en spitten .Soms zoals op Park 2020 waar we naast onze eigen productie van 10 m3 nog 25 m3 extra compost hebben verkregen een klus die enkel diep doro water en modder leidt. Maar daarvoor leggen we planken uit.

Boomweggeefactie en klimaatbos

Maar er is nog veel meer te doen, de hele winter door: Half november zijn de bladeren van de bomen en de bomen in rust. Dan gaan we weer zaailingen verzamelen voor de boomweggeefactie . Dit jaar willen we er weer meer dan vorig jaar: toen 25000, dus dit jaar op naar de 30.000 van altijd ca 60 soorten. Ook de bulk soorten nemen we dit jaar mee zoals esdoorn en berk. Die zijn bedoeld voor de aanleg van het klimaatbos. En daar zoeken we er honderdduizenden voor. Maar voor

we dat klimaatbos kunnen aanleggen moeten we net de overheid in contact komen. We zoeken nl areaal om in te planten om de zorg over het klimaat om te buigen in een ’yes we can gevoel’; om er samen wat aan te doen. Daar toe zijn we met tienallen instellingen en kleine en grote bedrijven in gesprek om het draagvlak voor zo’n aanpak te vergroten.

Binnenwerk

In de winter doen we nog meer. Om het in de nattigheid en bij koude leuk te houden en toch door te kunnen gaan bouwen we als het weer te bar is nestkasten, vleermuizenkasten, insectenhotels en egelkasten en dit jaar ook een slechtvalkenkast, uilenkast en torenvalkennestkast. De vleermuizen- en nestkasten zijn dit jaar met name bedoeld als een ecologische maatregel om iets te doen aan de overlast van de eiken processie rups. Vleermuizen eten nl de vlinders en mezen de rupsen.

Strijders

Mede n.a.v. de verkiezing in de nationale duurzame top 100 werden we benaderd door RTV NH. Die maken sinds kort een programma genaamd Strijders. Het programma gaat over mensen en organisaties die voor hun ideaal gaan. Op 19 november werden er 10 onderwerpen opgenomen, waaronder MEERGroen. Dat was een zeer inspirerende avond met allemaal energieke mensen die positiviteit uitstralen en nog iets bereikten ook. En die uitstraling is het doel van het programma: alle mensen inspireren dat als je wilt, je meer kunt bereiken datje denkt. Ons item wordt op 2 januari 2020 uitgezonden.

2 nov 2019Stadsnomaden

Bloemenweides

Na 4-6 weken van overmatige regen, was het deze week grotendeels droog en zonnig.

IN de natte periode was het heel moeilijk om op de bloemen wiedes e werken. Omdat de regen begon net nadat er gemaaid was lag er nog tonnen hooi soms volledig onder water, zoals op de orchideeënweides en rond de skate baan van Floriande. Deze week grepen we onze kans om de inmiddels doorgroeide en vastgeplakte ‘bende’ los te harken zodat het als nog op geruimd kon worden.

Ook het inzaaien van bloemenweides gaat moeilijk als het terrein bestaat uit blubber.

Maar aan het einde van deze week waren de condities zo verbeterd dat we met de hand de resterende 1 ha konden inzaaien en onder harken.

Inmiddels ontwikkelen de wel op tijd gefreesde en ingezaaide bloemweides zich prima. Op de meeste plekken staan er 100 tot 500 kiemplanten per m2. Als het nog 2 weken

duurt voor er serieuze vorst komt zijn die kiemplanten stevig genoeg om de winter te door staan.

Op maandag hadden we nog tijd om met een groep van enthousiaste FedEx mensen een laatste verzamelrond in het hazelnotenbos te doen. In totaal hebben we ca 100 kg hazelnoten kunnen rapen van de naar schatting 300 kg die er van de 600 struiken af gekomen zijn. Dus de muizen en Vlaamse gaaien hebben ook nog ruimschoots hun deel kunnen nemen.

Stadsnomaden op Meermond

Het gesprek van de week was over de stadsnomaden die in Meermond waren neergestreken met 3 boten, 2 scooters, vele fietsen en 2 waakhonden. Die waren Haarlem uitgezet, maar nu liepen en reden ze ons moeras kapot , strooiden vuilnis en blikjes rond en poepten overal. Vooral de honden waren onaangenaam goed afgericht op bewaken.4 weken lang werden er pogingen gedaan die er niet toe leidden dat ze vertrokken en toen vielen deze week de honden kinderen aan die er liepen of speelden. Ten gevolge daarvan wed een hond door de politie neergeschoten. Dat incident lijkt er nu eindelijk toe te leiden dat er effectieve actie genomen wordt.

26 okt 2019Blubber

stage en bloemenweides

In de 14 dagen sinds de verkiezing in de nationale duurzame top honderd is er al weer flink wat gebeurt :

Een halve week lang hadden we 10 VWO stagiaires van het Amsterdam Zuid College op bezoek. Die hadden nog niet echt veel aan de praktijk geroken, dus 3 dagen bij ons viel ze niet mee, maar ze maakten wel sprongen in ontwikkeling. Jammer dat geen stage maar 20 uur de tijd krijgt en geen 200. We deden in dagen 8 projecten: stenenveld ontdoen van bramen, park2020 wieden en oogsten, hazelnotenbos oogsten en snoeien, maar vooral bloemenweides inzaaien, zoals op de Thorbeckelaan , de ringvaartdijk en de Cruquiusweg in Heemstede. Ook legden ze beplanting aan de Cruquiusweg, die fijnstof en C02 vast moet leggen en konden ze een halve daglos gaan op speel bos Meermond met hooien, bramen uit steken en een beetje spelen.

We zitten nog steeds n de periode om bloemenweides aan te leggen. De al bestaande bloemenweides die alleen gehooid en gefreesd hoefden te worden , omdat er genoeg zaad beschikbaar is, waren al klaar. Maar er was geld en belangstelling om nog een paar ha erbij in te zaaien. En dat viel niet mee na de regen van de afgelopen weken. Tractoren konden de blubber niet door, dus het grootste dele moest met de hand ingezaaid en in geharkt. In Floriande Hoofddorp deden we dat zelf op plekken waar het zo nat was dat er dik reit stond. En bij het Oude Slot in Heemstede zou 2000 m2 klaar liggen om met de Molen werf school in te zaaien. Maar dat bleek 6000 m2 waarvan 4000 m2 ook blubber.

Behalve de verzorging van de bloemenweides is ook over beheer nodig. Voor de amfibieënpoel van 3000 m2 op het Jansonius terrein hadden we tijd en energie over om het riet te maaien en rietwortels uit de modder te trekken

met sloot harken. Daar na konden onze kleren in de was!

Bosbeheer

Dan is het beter werken op het duinzand van Groenendaal. We namen de Belvedere heuvel onder handen en haalden er ca 500 flink uit de kluiten gewassen esdoorns uit met wortel en al. De grote bomen maakten we beschikbaar als stammetjes voor speelbos Meermond ter vervanging van de verbrande hutten, waarmee kinderen weer kunnen spelen.

Nog meer vandalisme

Vandalisme bleef 3 weekenden achter elkaar onze aandacht opeisen op Park 2020: na het vertrappen van onze pompoen voorraad, werd de kas in chaos veranderd door 2 jongens en het 3e weekend werden we verrast met een grote kotsplek van 5 vandaaltjes. Gelukkig hebben we ze op de film

In memoriam Cees Broekhoven

En deze week was de begrafenis van Cees Broekhoven, die een grote rol speelde bij de oprichting van MEERGroen en 7 jaar als adviseur onschatbare adviezen gaf. We zullen hem ontzettend missen.

Paddenstoelen

Ook de flora en Fauna verdiend in deze periode aandacht. Met het zachte natte weer was het een fantastische paddenstoelentijd. Zie bv de reuzenbovist waarvan we er 20 vonden en de witte kluifjes zwammen, waarvan er tienduizenden stonden in het hazel notenbos

Ringslangen

Oktober s ook de tijd om ringslangenbroed hopen te checken op gelegde en uit gekomen eieren. Dit jaar vonden we er met tal van enthousiaste kinderen en volwassenen meer dan 2000, waarvan een 50 tal nog niet uitgekomen.. en een stuk of 12 jonge slangetjes die nog in de hopen zaten. Ook heel bijzonder was dat er een tiental larven en poppen van neushoornklevers in een hoop zaten.

21 okt 2019Klimaatbosproject en Cees Broekhoven overleden

Klimaatbos/Future Forest project

2018 en 2019 hebben duidelijk gemaakt aan veel mensen dat klimaat verandering niet een korte termijn lineair proces is, maar dat het uit de bocht vliegen van de klimaat crisis exponentieel uit de bocht aan het vliegen is. Dat wil zeggen dat we als ‘mensdom’ op een situatie aankoersen dat we ‘als het kalf verdronken is, pas de put gaat dempen’. De maatregelen die er tot nu toe ‘besproken’ zijn bestaan vooral uit technische projecten, die groei moeten continueren, maar dan niet met fossiele energie maar met zonne- en wind energie. Daarmee is de kern van het probleem, nl oneindige groei in een eindig systeem nog niet eens onderwerp van gesprek. Intussen maakt iedereen zich steeds meer zorgen , maar lijkt verlamd om te doen wat nodig is. Omdat de ernst van de situatie nu wel duidelijk is ( voor velen, nog lang niet iedereen) staan wij een aanpak voor, die ervoor kan zorgen dat nu het eigenlijk te laat is er nog 50- 100 jaar tijd gewonnen wordt om de echte omslag van een fossiele groei samenleving naar een fossiel vrijer circulaire samenleving te bereiken.(Oftewel: Liever ten halve gekeerd , dan ten helé gedwaald’) En daarbij willen we de exponentiële groei krachten van de natuur inschakelen en ons welbekende burgerparticipatie model. Oftewel we willen samen met iedereen in 20- of 30 jaar alle overmaat CO2 uit de lucht halen wereld wijd door de aanplant van klimaatbossen en nog beter, moerassen aan te leggen. Te beginnen in de Haarlemmermeer om te laten zien dat het kan en hoe dat werkt en daarna in Nederland, Europa en Wereldwijd .Dat vereist wel inzicht inde urgentie van het probleem en het samen werken van alle stakeholders van onze toekomst…. De keuze is nl, ‘of nog 20- 30 jaar potverteren en dan jijbakken over wiens schuld het is dat we onder water lopen’ of ‘in een 3e wereld oorlog verzeild raken door partijen die nog snel willen pakken wat ze kunnen pakken’ of alle vrije ruimte gebruiken (zegt 100 miljoen km2) om die CO2 vast te leggen. Een makkelijke keuze denken we. Maar dan moet je wel verder kijken dan je neus lang is.

Met dit idee

zijn we de boer om gegaan en bijen iedereen die we erop aanspreken begrijpt dat het een goed idee is om de steeds grotere groei van de zorg over de toekomst om te zetten is ’een yes we can’ gevoel , om voor onszelf en onze kinderen een toekomst te regelen. De technische details gaan een beetje ver om hier uit te leggen. Die komen binnenkort op onze nieuwe websites: klimaatbossen.nl en FutureForsts.org. Of ze kunnen via info@stichtingmeergroen.nl aangevraagd worden

En iedereen die mee wil doen met land met een stuk land om vol te planten, handjes et leveren om te helpen, brieven te ondertekenen naar Ben W Haarlemmermeer, De Provincies, Minister Wiebes, de Europese Commissie en de VN is ook welkom om zich te melden. Deze winter willen we al 50- 100 ha aanplanten en het maakt niet uit of het een groot blok bos wordt of overal kleine snippers en wegbermen, tuinen bv.

We horen het graag, wie op wat voro manier mee wil doen

Mede oprichter Stichting MEERGroen: Cees Broekhoven overleden

In memoriam

Net toen ik hem weer eens wilde bellen om te vragen hoe het ermee ging, ontdekte ik dat Cees Broekhoven op maandag 17 oktober is overleden, aan ‘een slopende ziekte’ .

Cees was iemand met het hart op de juiste plaats en met een groot netwerk. Hij was zijn hele leven actief in het bedrijfsleven , de politiek en maatschappelijke organisaties. Het was Cees die als voorzitter van de WMO innovatieraad de eerste grote prijs van €25000 toekende waarmee de toen nog Heimanshof projecten buiten de tuin een grote vlucht konden nemen. Ook als lid van provinciale staten speelde hij een grote rol bij de toekenning van de prijs van €360.000 die er toe geleid heeft dat Stichting MEERGroen op gericht werd in 2011. Als die jaren tot 2018 was hij actief als adviseur en daarbij vaak belangrijker dan menig bestuurslid. Het is daarom met diep leedwezen dat we vernomen hebben dat Cees er niet meer is. Eigenlijk kunnen we niet zonder hem en dat geldt niet alleen voor Stichting MEERGroen maar voor vele clubs en organisaties.

12 okt 2019Duurzame top 100

Plek 21 in de duurzame top 100 van 2019

We zijn in een opperbeste stemming, want op 10 oktober, op de dag van de duurzaamheid, zijn we verkozen op plek 21 in de Trouw top 100 duurzaamste organisaties van Nederland in Pakhuis de Zwijger. We kregen die plek omdat we na 8 jaar 35 projecten op 150 ha met ruim 1000 mensen hebben gerealiseerd en een aanpak hebben die lineair van lokaal via nationaal naar mondiaal uit te breiden valt. En dat is hard nodig as je als ambitie hebt om een zachte landing te regelen voor de vele ecologische crises waarmee de mensheid zijn eigen voortbestaan in gevaar brengt. We hopen dat deze morele steun gaat bijdragen in het feit dat onze bottom-up burgerparticipatie aanpak door gaat groeien van lokaal naar nationaal en hopelijk nog verder. We werken daar hard aan en hopen binnenkort een plan te presenteren 50-100 jaar extra tijdwinst te boeken om nu het eigenlijk al te laat is, de klimaatcrisis structureel op te lossen.

Het gewone werk

Inmiddels gaat het gewone werk door. Na het hooien is het nu tijd om de bloemenweides te frezen ( rul te maken) zodat de akkerkruiden zijn al te veel concurrenten kunnen kiemen. Natuurlijk laten we een paar extra stukken frezen zodat er weer meer bloemen weides komen in 2010. Daar steken we ruim 8000 euro aan extra zaad in naast de kosten voor het frezen. Maar dan heb je ook

wat.

Op het stenen veld boekten we weer mooie vorderingen. Uit dit voor Nederland bijzondere biotoop halen we boompje en kruiden weg zodat er een geschikte plek ontstaat voor vetplanten, Amfibieën en reptielen.

Vandalisme 2x!

Helaas hadden we ( door het natte deprimerende weer?) veelte maken met vandalisme. In Meermond werden voor het eerst in 6 jaar de speelhutten in de brand gestoken en op Park 2020 werden de groentein in onze winkel kort en klein geslagen. Daarop hebben we een oproep in de kranten gezet om onze werk wijze uit te leggen en de dader op te sporen. De Meermond actie hebben we opgelost door in Groenendaal weer honderden nieuwe palen en stammetjes te zagen waarmee de leuke bezoekers van Meermond weer goed kunnen spelen. Daarvan knapt Groenendaal en Meermond op en zo willen we het graag volgens ons ’1+1= 5 model’.

Samenwerking met grote bedrijven

Last but not least beginnen de kantoren op en rond Park 2020 onze aanwezigheid steeds meer op te merken en te waarderen. Naast Sanoma, Fedex, L’Oréal wordt ook het Danone/Nutricia kantoor steeds actiever en mochten we het atrium van hun hoofdkwartier inde week van de duurzaamheid een dag overnemen om alle produceren van onze tuin te laten proeven en te verkopen. En dat was een doorslaan succes wat wederzijds letterlijk smaakte naar meer.

28 sep 2019Burendagen

We zitten in middels volop in de herfst. Eindelijk valt er was regen .Het as tot nu toe zo droog dat een stok niet verder dan 10-12 cm diep de grond n geduwd kon worden. Daaronder was de Haarlemmermeerse klei nog beton hard. Ook het grondwaterpeil stond op 2,5 tot 3 m diep ipv de gebruikelijke 1.5 tot 1.8 m. afgelopen week is dat wat verbeterd.

De regen is geen goed nieuws voor onze hooiactiviteiten. Ca 50 ton droog hooi van onze bloemen weides ligt nu op rillen die in middels ca 150 ton wegen . En omdat je voor storten per kilo moet betalen is dat een flink probleem.

Afgelopen week waren ook de nationale burendagen. Omdat ons werk niet alleen om ecologisch beheer maar ook om sociale cohesie gaat, deden we daar flink aan mee in 6-7 projecten. Onze burendagen waren opgebouwd rond de oogst van boomgaarden en groente tuinen die in deze tijd maximaal is.

Van te voren maakten we appeltaart of pompoensoep en als activiteit informeerden we bezoekers en oogstten we appels, hazelnoten, groenten

en verwerken we die tot appelmoes. Dat was in Heemstede een groot succes met 70 kinderen en volwassenen van de Molenwerf school, maar in de Haarlemmermeer viel het bar tegen. In park 2020 kwam er buiten ons eigen groepje 2 mensen. In de Jansoniusstrook een stuk of 5, in Floriande 8 en in Houtwijkerveld 10 . Het is dus nogal bar en boos gesteld met de sociale betrokkenheid, want deze opkomst was het resultaat van persbekendheid, deur aan deur flyeren en volop sociale media aandacht.

Al met al hebben we toch 150 kilo appel tot appeltaart en appelmoes verwerkt , 10 kilo pompoenen en 10 kilo courgettes. En wijzelf hadden een leuke en nuttige tijd omdat we ipv mensen ontvangen lekker gewerkt hebben aan het beheer.

Bij als dat gewerk kwamen we ook allerlei leuk natuurzaken tegen zoals 2 reusachtige reuzenbovisten op Meermond en een nest bosspitsmuizen op het Jansoniusterrein. En de bezoekers van Jongerencentrum Studio 5 in Floriande hadden een flinke eyeopener toen ze ontdekten dat je zomaar 50 kilo appels kon plukken in het openbaar groen.

22 sep 2019Maaien en hooien

In de week naar half september is de dominante activiteit het maaien en hooien van de bloemen weides. Daar hebben weer inmiddels heel wat van: 1 ha Jansonius, 0,5 ha Houtwijkerveld, 8 ha Ijtocht zone, 4ha Heemstede en dan nog verschilleden kleine snippers. Het meeste wordt daarom uitbesteed aan aannemers met tractoren. Maar er blijft nog genoeg werk over om met de hand te doen: hellingen, plukjes rondom bomen, oeverkanten, etc . En dat moet allemaal met de bos maaier: we zijn er al weken mee bezig. Al met al komt er meer dan 50 ton hooi af. Jammer dat we het niet voor elkaar kregen om het hooi te verkopen.

Naast de bloemenweides vragen de boomgaarden veel aandacht inmiddels hebben we daar een stuk of 9 van in beheer met bijna 400 bomen inmiddels. Deze week was het vooral oogsten voor

dat wespen, kauwen en halsband parkieten het fruit ruïneren. Het is altijd een lastige afweging tussen het rijp laten worden met het risico van aanpikken (n wegrotten) en het vroeg tijdig plukken. We schipperen daar meestal tussen door net als bij bramen, en druiven.

Deze week hebben we ruim 100 kilo vast geplukt als zekerheidstelling voor de burendag activiteiten die 27, 28 en 29 september gehouden zullen worden en die meestal draaien om appeltaart- en appelmoes festijnen. Volgende week meer.

Op het stenenveld zien we na 5 jaar en dit voorjaar een inhaalslag met een kraan dei 600 boomstronken er uit heeft getrokken dat we structureel aan het winnen zijn van op slag en bramen. Het is eindelijk geen Sisyphus klus meer en 80 % is nu zo op orde dat we het bij kunnen houden.

7 sep 2019Een hete zomer

Het heeft even geduurd na de vorige blog door de vakantie en omdat er nogal wat gebeurt is. Zo is er verwijdering ontstaan tussen het bestuur van De Heimanshof en MEERGroen waardoor we De Heimanshof niet meer als uitvalsbasis konden gebruiken. We hopen dat dat tijdelijk is en intussen hebben we onze tenten op 2 ander plaatsen op geslagen bv hier in Park2020 waar we van uit de voedsel tuin, het kantoor van Delta en deze werk keet kunnen werken. En in Heemstede hebben we een heel nieuwe gebouw ter beschikking gekregen dat kan dienen als uitvalsbasis voor de steeds groeiende aantallen projecten als daar. Dit gebouw aan de Meijers laan ligt naast het Sorghbosch waar we elke zaterdag willen gaan werken , de Kohnstamlaan bloemenweide en Groenendaal. Het is ook geschikt voor lezingen en bijeenkomsten tot 50 mensen en we kunnen er in de winter insectenhotels, nestkasten en vleermuizen kasten bouwen. Super de luxe en fijn van de gemeente Heemstede.. En dat heeft alle maal veel werk aan de inrichting en meer.

Natuurlijk is er nog meer gebeurt in deze zomer die weer een aantal klimaatrecords heeft gebroken. Het was dankzij de regen in juli toch nog een goed bloemenweidejaar. Zo goed zelfs dat het Binnenstebuitenprogramma er op 3 september een uitzending aan wijdde.

Intussen zijn we druk aan het maaien, hooien en frezen zodat het volgend jaar weer mooi wordt.

De oogsten op Park 2020 waren dan zij het beschikbare water weer overvloedig en we hebben het aantal afnemers aanzienlijk kunnen uitbreiden

naar 4 restaurants en een biologische groentemarkt. En de loop op ons winkeltje is aan zienlijk toegenomen. Ook de in huis duurzaamheidsmarkt bij L’Oréal was een groot succes. Blijk daarvan is onze nieuwsbrief die nu door bijna 300 mensen wordt ontvangen.

Op Park2020 is nog meer gebeurt. Tussen de grote kantoren is er een veelbelovend initiatief aan het ontluiken om een soort Green Deal te maken om wat te doen aan maatschappelijk draagvlak en de klimaatproblematiek. Daarover later meer.

Ook onze 9 boomgaarden beginnen steeds meer volwassen bomen te krijgen . De oogst daarvan gaan we gebruiken om 5 burendag happenings te houden op 27, 28 en 29 september in de vorm van appelmoes- en appeltaart feesten en happy hours.

Last but nog least zijn we er zeer trots dat Stichting MEERGroen is doorgedrongen tot de duurzame top 100 lijst van Trouw en Pakhuis de Zwijger. We weten nog niet welke plaats

Intussen komen we vele bedrijven die komen werken van L’Oréal met 60 mensen, Fedex met 10, Sanoma en Danone elk met 2x 15, en BeljonWesterterp met 10 mensen. En dat was van beide kanten buitengewoon voldoeningscheppend om te doen.

En dan nog wat nieuwtjes uit de natuur. Het slechtvalken paar bij park2020 heeft voor het 2e jaar gebroed, maar nu zonder jongen, het was een invasie zomer van distel vlinders en in het centrum van Hoofddorp verscheen een super zeldzaam woudaapje. Waarvan er nog maar 20 paar in Nederland broeden.

6 jul 2019Werkvoorbereiding en Acquisitie

Na een hectisch week met bedrijven die meehielpen, was het deze week weer wat rustiger.

De focus lag op het organiseren van het bloemenweide beheer en de acquisitie van een paar nieuwe projecteren.

Heading bloemen weides;

Inmiddels hebben we ruim 12 ha bloemen weides in beheer. Dat is te veel om met de hand en met bosmaaiers te bewerken. We proberen ze zo te beheren dat het geen kostenpost wordt maar wat oplevert. Dat doen we in samenwerking met een zadenbedrijf. Ca €3000 aan zaad hebben we er afgelopen herfst ingezaaid en we willen er zonder de kwaliteit van de kiemplanten voor volgend jaar geweld mee aan te doen zovele mogelijk zaad van oogsten voor de verkoop. Deze week zin we met dat zaden bedrijf rond geweest en ook met een aannemer die de rest van het werk gaat doen (hooien , balen persen en frezen) en die ook wil mee denken over een optimaal beheer. De akkerkruidenvelden kunnen dus als het stro droog is ( gefaseerd voor verschillende soorten door elkaar heen) geoogst worden en de weides waar veel groene biomassa blijft

staan doen we op een ander manier. Die worden eerst gemaaid en daarna na drogen gedorst. Ook daar kom dan weer zaad uit en hopelijk ook hooi wat voor paardenhouders en aan biologische boeren leverbaar is, Daartoe halen we er handmatig de kruiskruiden ,distels, zuringen en zwerfvuil uit.

Acquisitie

Nog eens 12 ha bloemenweides komt in zicht langs wegen. Om die optimaal met de bestaande beheerder in biodiversiteit te beheren moet er eerst een overzicht zijn van de soortenrijkdom en waar al of niet gewerkt kan worden ivm veiligheid . Dat is deze week gebeurt. Vervolgens komt er overleg over de aanpak. Met de uitvoering vanaf half september

Ook in Haarlem komt er weer een project inzicht met een projectontwikkelaar. Vandaag de maten op genomen en wat er nodig is om er iets leuks van te maken.

Heemstede uitvalsbasis

Deze week hebben we ook na de scheidingswand tussen het werk- en het verblijfsdeel van ons gebouwtje in Heemstede het nodige meubilair verzameld en verhuisd.

29 jun 2019Zomer in het land

Glanshaver

Iedereen weet dat 21 juni de langste dag is en dat de zomer begint. Maar er zijn ecologische indicatoren die dat ook aan geven , maar die mee variëren met hoe het seizoen zich ontwikkeld. De eerste is het gras glanshaver. Dat is een meerjarig gras wat wel 2 m hoog wordt en in alle bermen groeit die niet heel voedselarm zijn. In de Haarlemmermeer zijn dat alle bermen van wegen waar klei in de grond zit dus alleen niet op de plek waar vroeger zandbanken lagen in de Waddenzee die hier 10.000 jaar geleden lag. Dat is langs de N201 mooi te zien: ten oosten van de brandweer Hoofddorp is de grond kleiig en staat dat hoge gras en ten westen van de brandweer lag een zandbank en groeit er alleen kort gras en veel klaver soorten zoals rol klaver ( Geel bloeiend). Glanshaver steekt zo boven alle andere planten uit dat het het zicht domineert als je er horizontaal tegen aan kijkt. En rond 21 juni rijpt zijn zaad af en worden de bermen in een paar dagen van lentegroen zomergeel. Dit jaar gebeurde dat door het warme weer rond 15 juni. De 2e indicator zie je niet met je ogen, maar kun je horen met je oren, net zoals voor mij de lente begint als de tjiftjaf overal zingt rond 21 maart

Rond 21 juni heeft de grote sabelsprinkhaan (tot 8 cm lang) al zijn 5 vervellingsstadia doorlopen en is hij volwassen. Naar de vrouwtjes, die een legboor hebben, heet deze soort sabelsprinkhaan maar de mannetje heb ook iets kenmerkends. Beide geslachten zijn egaal groen en de mannetjes tjirpen onophoudelijk minutenlang in het gras. Hun geluid lijkt het

meest op een naaimachine. Dit jaar begon het tjirpen op 26 juni. En dan is het meteen overal te horen. IK heb dit geluid wel eens op gegeven als een kenmerkend geluid van de Haarlemmermeer. Want ze zitten overal. Jammer alleen dat bijna niemand goed luistert. Wat bijna iedereen die ik erop wijs is verbaasd en zegt het nog nooit eerder gehoord te hebben.

Bloemenweides optimaliseren

Met de zomer in het land willen ook de zuringen en de distels gaan bloeien en zaad zetten. Die hebben we liever niet in onze bloemenweides en dus trekken we er in deze tijd van het jaar dag in dag uit op uit , om die ongewenste soorten er handmatig uit te trekken: uit roeien doe je ze niet, maar het worden er elk jaar wel minder als je dat doet in plaats van dat ze steeds algemener worden. Deze week had weer een paar temperatuur records en op de heetste dag van het jaar had het Bedrijf L’Oréal een jaar eerder besloten om zijn Citizins dag te houden: het hele personeel deed mee aan maatschappelijke activiteiten. Een stuk of 50 mensen hielpen ons met het verwijderen van distels, zuring, riet en kruiskruiden uit onze bloemenweiden van de Ijtocht. En het moet gezegd worden: het was heet maar ze zetten hun beste beentje voor. Er werd keihard gewerkt en 3 ha was weer pico bello op orde. Omdat het zo heet was, werd er een halve dag gewerkt tot 12 uur en een andere keer doe we de rest. Zo’n initiatief en inzet mag wel eens in het zonnetje gezet worden!

Wij hebben zelf ook de bloemen wiedes in Park 2020,. Jansonius, Houtwijkerveld en in Heemstede Meermond en de Vrijheidsdreef nagelopen.