bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Top week, 9 feb 2020

 

Het was een week met mooi weer waarin we verschillende keren al buiten konden koffie drinken ( 1e week februari!), maar ook in andere opzichten was het een topweek.

Gemeente Amsterdam

Zo legden we vruchtbare contacten met Amsterdamse e Ambtenaren die duurzaamheid en ecologie doen hoog in het vaandel hebben staan. Dat belooft vroeger of later een doorbraak in Amsterdams projecten

Klimaatbos

Ook begint er na 9 maande duwen en trekken een beetje beweging te komen in het maken van klimaatbos. Het verzamelen van boompjes hadden we al wat beperkt, maar nu er op 3 plekken uitzicht komt in het aanleggen van klimaatbos kon de turbo er weer op. Dat leverde deze week in 2 werkdagen meer dan 7000 zaailingen op. Vanaf nu van de 35000 op naar de 100.000. En ook de stichting nationale boomfeestdag begint te bewegen om de boomweggeefactie nationaal bekend te maken en er zijn signalen van meer plekken waar men wil gaan verzamelen en uitdelen

International school

Ook

de contacten met de internationaal school worden intensiever. Deze week concrete op tie bespreken om met de GreenTeams van deze school aan het werk te gaan. Hun reforestation ideeën passen goed op onze klimaatbosinitiatieven.

Hading: Projectvoorstellen

Met 2 loonwerkbedrijven zijner deze week concrete ideeën tot stand gekomen om projecten aan te kaarten. Het eerste project is met een agrarische loonwerker om biodiversiteit in agrarisch natuurbeheer op de kaart te zetten. Dat voorstel voor het Deltaplan biodiversiteit focust op een unieke samenwerking van vrijwilligers en machinewerk wat heel mooi complementair is een al 12 jaar steeds intensiever wordt.

Het 2e plan gaat om bermbeheer . Dat bermbeheer is meestal alleen gericht op maaien en veiligheid en biodiversiteit komt er bekaaid af. Onder de paraplu van Betrekken bij Groen hebben we met de reguliere beheerder die ook wel meer biodiversiteit wil, een plan voor 14 ha bermen geformuleerd.

Beide projecten vallen onder de noemer: waar een wil is, is een weg (of een mooie berm)

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

2 feb 2020Ijsvogelwand

Temperatuur en Fenologie

Het ongewoon warme weer had de laatste week van januari weer uitschieters naar 12 graden. Geen ijs te bekennen en bloemenweides ( Die groeien boven de 10 graden) worden steeds groener. Vooral de voorjaarsbollen zoals krokus zijn extreem vroeg: in plaats van half maart beginnen ze al massaal te bloeien 1 februari en ook groot hoefblad bloeit al op Meermond: beide 6- 8 weken vroeger dan gebruikelijk.

werkzaamheden

Zoals gebruikelijk inde winter werken we in een mix van binnen- en buitenprojecten. Zo proberen we elke week 1 van de 12 verhoogde teeltvakken van de voedsel tuin van Park 2020 te repareren door de oude verrotte planken en hekken met nieuwe planken te voorzien. Deze week kwam vak 7 klaar en met vak 8 werd een begin geweest. Omdat het zo zacht is en we genoeg compost hebben zijn we ook begonnen met de fruitboomgaarden: boomspiegels maken en compost rond de voet brengen en snoeien. De helt van de 45 bomen op Meermond zijn klaar, de 40 peren van Park 2020, 6 van de 8 bomen bij restaurant Den Burgh en 20 van 80 Goudrenetten van de Ijtocht zone. Die laatste zijn in 15 jaar nog nooit gesnoeid , alleen opgekroond. Dus daar komt heel wat hout uit voor er weer licht in de kroon kan komen. Alleen op de Kaag en in Houtwijkerveld zijn we nog niet begonnen.

Binnenwerk

De binnen werkzaamheden bestonden uit het installeren van de ijsvogel wand voor de natuurbegraafplaats Heemstede ( naast Groenendaal) en het verzagen van het laatste hout voor mezen kasten. Inmiddels hebben we 35 vleermuizen

kasten en 40 mezenkasten klaar. Om meer hout te krijgen wachten we op hout van de boswachters en op medewerking van de bevolking na veenpersbericht om iets aan de eikenprocessierups te doen.

IJsvogelwand

De ijsvogelwand komt op een plek met duinzand. Daarvan verwachten we dat de oever niet stabiel genoeg zou zijn om een holletje in te graven. Daarom hadden we met 4 cm dikke hardhouten planken een wand gemaakt met daarin gaten en buizen. Toen we die wilden installeren bleken er 2 dingen: De grond was vergeven met hele en kapotte klinkers, waardoor we zelfs na 3 uur graven en boren de steunpalen niet de grond in konden krijgen en de oever zat vol met wortels die wel stabiliteit boden. Dus uiteindelijk was alleen afsteken wel een mogelijkheid.

Botshol

De week sloten we af met een bezoek aan een Natuurmonumentenwerk groep in Botshol. We hoopten daar bij op een plek waar vuilboompjes weggehaald konden worden voor de boomweggeefactie. Maar dat mocht niet zo zijn. Het bleek een zaagdag van dikke elzen en wilgen te worden, waar we maar een paar lijsterbessen aan over hielden. Maar toch lekker uitgewaaid.

Sequoia’se

Op Meermond verscheen een gemotiveerde bezoeker die net als wij veel met bomen op had. Hij vulde dat in met het opkweken van b v mammoetbomen( beide soorten) uit zaad, maar hij plantte die tussen het gras en het riet dat de 10 tot 30 cm hoge zaailingen helemaal zou verdringen. Dus daarom gaan we zijn250 planten in een apart plek opkweken tot ze groot genoeg zijn om uit te planten of in de boomweggeefactie op te nemen

26 jan 2020International School

Eindelijk droog weer

Afgelopen week werd gekarakteriseerd dooreen groot hogedruk gebied, waardoor het voor het eerst in maanden niet regelmatig regende. Zo konden de tuinen en bloemenweides een beetje opdrogen en dat was hard nodig. In Park 2020 liepen we op sommige plekken al weken tot onze enkels in de modder i.p.v. op het gras. De winter is überhaupt al weer angstwekkend zacht waardoor ook eigenlijk te laat ingezaaide bloemen weides er prachtig bijstaan omdat de groei gewoon door gaat bij 10 graden plus. Vooral de Vrijheidsdreef, Meermond en de Kohnstamlaan staan er perfect bij met honderden kiemplanten per m2, maar ook in de IJtocht zone, bij het Oude slot, op de ringvaartdijk en aan de Cruquius weg is het OK. Alleen de Thorbeckelaan laat te wensen over door te veel geloop en het storten van sloot bagger en op de Jansoniusstrook en Houtwijkerveld hebben we door de nattigheid niet eens kunnen frezen. Dat moet in April dan nog maar.

Bijzondere soorten voor de Boomweggeefactie

Zoal gebruikelijk werd maandag besteed om weer boompjes in te kuilen. Er zaten weer een paar bijzondere soorten bij: de Robinia of valse acacia en een paar gouden regen bomen. Vooral de Robinia is een waardevolle soort met een mooie boodschap. Hij bloeit nl uitbundig en is daarom een nectarbron voor bijen, maar hij levert onder Europese condities hout van hardhout kwaliteit. We zouden er dus bossen mee aan moeten leggen om te voorkomen dat we, uit gemakzucht als die regenwouden leegkappen.

Compost

Verder hadden we weer 25 m3 compost geleverd gekregen om de laatste groentevakken van de tuin van Park 2020 aan te vullen en om een nieuw aardbeivak aan te leggen. Van aardappels hebben we nl elk jaar te veel (eet niemand meer aardappels?) maar aan aardbeien hebben we schreeuwend te kort. Dat bloemenveld namen we over van de huishovenier, omdat er aan het beheer niets meer werd gedaan en het verwilderde. Maar er stond nog een heleboel interessant soorten in zoals wilde bertram en margriet. Die hebben er bij het schoonmaken uitgehouden en dat leverde misschien wel 500 kg plan materiaal op (2000 stekken a 1- 5 euro)

die we op de bomendijkjes in de Ijtochtzone hebben geplant. Dat is een vast patroon in onze manier van werken: We hoeven niet te kopen als we onze velden en bossen zo beheren dat ze goed groeien. Zo kunnen we ze ook als kwekerij gebruiken. Het mooiste voorbeeld daarvan dateert uti 2006: toen hebben we 30.000 sneeuwklokjes uit een verlaten tuin uitgezet die in 2020 inmiddels vermeerderd zijn naar 250 miljoen( elk jaar verdubbelen en dikke pollensteedas splitsen!) En onze 100.000 - 200.000 zaailingen van de boomweggeefactie staan ook voor een waarde van ca €300.000 tot €600.000 als we die weg gaan geven. Met een beetje aandacht en planning ligt het geld overal op straat in in de velden! En tijd en geld zijn uit wisselbaar.

International School

Deze week kwam er ook een verzoek van de vrijwilligerscentrale Amstelveen om te helpen een soort maatschappelijke stage programma op de internationaal school te helpen op zetten. Daar doen we natuurlijk graag aan mee en naast het aanleggen vaneen natuurtuin op school, het op school bouwen van insectenhotels, etc zijn er ook tig projecten te verzinnen waar 700 kids aan mee kunnen doen: het weer in beheer nemen van de museumspoorlijn en bv boompjes verzamelen en uit planten in klimaatbos. Wordt vervolgd.

Groenendaal

Deze week was het op vrijdag weer tijd om in Groenendaal aan het werk te gaan. De ene helft van de groep hielp de boswachters om ruw gezaagde eikenhouten planken van gevelde bomen op droog plekken en naar de gemeentelijke werkplaats te brengen. Daar worden ze geschikt gemaakt als planken voor bankjes, tafels en om er nestkasten etc van te bouwen. De andere helft hielp om een stukje Groenendaal langs het hek van de Glipperdreef op te knappen. Daar stond het helemaal dicht met esdoorn, kardinaalsmuts en vogelkers. Het werk leverde weer 3000 zaailingen voor de boomweggeefactie op en een strook waar we in de herfst stinsenbollen kunnen planten en een paar aantrekkelijke doorkijkjes die mensen laat zien hoe mooi het landgoed kan zijn. Een daarvan was het doorzicht over de vijver tussen Groenendaal en de begraafplaats en daar hebben we met een knipoog ook een bord op gehangen om de aandacht erop te vestigen

18 jan 2020Start van 2020

Kklimaaturgentie

We zijn het jaar 2020 met veel energie ingegaan omdat er veel leuke dingen te doen zijn en om dat er een steeds grotere urgentie is om vaart te maken met het onderwerp dat ons het meest bezig houd: de vernietiging van het ecosysteem om ons heen omdat we als mensheid alleen maar ons zelf en korte termijn belangen boven alles stellen.

Het is verbijsterend om te moeten constateren dat geen enkele nieuwe klimaatramp brand (Australië, Siberië, Indonesië, Amazone, etc) , orkanen (Filipijnen, Bangladesh, Japan, VS, etc), etc, etc leidt tot effectieve actie (mislukken van klimaatconferentie in Madrid.

En nog erger: ook het onwerkbaar worden van spoorwegvervoer (bv kromme rails door hitte), de stikstofproblematiek, etc leidt allen tot de conclusie dat er meer geld nodig is door en voor elke belangenpartij.

Op vrijwel geen enkel vlak wordt de echte fundamentele oorzaak ook maar besproken: er zijn gewoon teveel mensen en die vormen een te zware belasting voor wat het ecosysteem aan kan, zowel in inname van materialen als in uitstoot van alles. Zolang we deze fundamentele problemen niet eerst bespreekbaar maken en vervolgens aanpakken, gaat geen enkel ‘duurzaamheids’ beleid weren. Heel simpel gesteld: vliegen en auto rijden is hele maal niet slecht, maar 4 miljard auto’s en 5 miljard vliegreizen zijn dat wel. En het maakt niet uit of we dat gaan vervangen door elektrisch vervoer. Want te veel elektrisch rijden wordt ook weer net zo’n probleem. Net als eeuwige groei nastreven met zonnepanelen e windmolens in plaats van kolen - en gas centrales. De dosis is het probleem, niet de techniek zelf.

Start van het jaar

Na de kerst vakantie nam iedereen 1 of 2 weken om zich te organiseren en in de 3e week barstte het overleg circus in volle hevigheid los. Die hele week was daarom gevuld met overleg, vergaderingen en conferenties. In ons geval over de klimaatproblematiek: In Park 2020 over de organisatie die nodig is om ons klimaatbosproject op de rails te zetten, bilaterale contacten om in Nederland en in het buitenland klimaatbossen en CO2 certificaten op de rails te zetten, en een conferentie van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties om klimaatbuffers een rol te laten spelen. Helaas ging die conferentie weer vooral over het gebruik van de natuur om een rol te spelen in bv water opslag etc. Dat is helaas weer een in Nederland dominante denkwijze dat we ons moeten( kunnen?) wapenen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen en is niet gericht op het oplossen of voorkomen daarvan. ( we laten het dus gelaten over ons heenkomen!) En helaas komt die gedachte voort uit het denken dat we het allemaal wel (technisch) kunnen oplossen.

Ik twijfel daar steeds meer aan. 2 voorbeelden waarom ik dat denk: in 2008 dachten de wetenschappers dat de noordelijke Noordpool route zomers bevaarbaar zou zijn in 2040, in 2009 werd dat bijgesteld tot 2030 en in2014 was het zo ver. De mens en ook diep studerende wetenschappers denken nog steeds lineair en op korte termijn. Maar de natuur werkt exponentieel en op lange termijn, waarbij allerlei ecologische processen elkaar steeds verder versterken: denk maar aan de hockey stick van de bevolkingsgroei. Dat leidt tot voor beeld 2 , wat direct voor Nederland relevant is: de zeespiegelstijging. 10 jaar geleden was de inschatting van wetenschappers dat in 2100 de zee tussen de 20 en 40 cm gestegen zou zijn. Vorige week werd dat bijgesteld naar misschien wel 1.5 meter. Die schatting is mede ingegeven om niet teveel paniek te creëren en het idee fixe van een technologie oplossing (en daarvoor geld te vragen) hoog te houden. Neem van mij aan dat voordat het 2100 is, die schatring bijgesteld zal moeten worden tot 3, 4 of zelfs 6m zeespiegel stijging of meer. We blijven met zijn allen hardleers om niet aan de echte oplossing te willen werken. Het idee dat groei de enige weg voorwaarts is lijkt op een

verslaving.

Aan het werk

Tot zover de klimaaturgentie. Dat is een beetje de punt op de horizon, waar we naar toe werken. Vanuit de gedachte: ‘Think global and act local’ is er ook deze week weer een boel werk verzet. Het plezier daarin en de bereikte resultaten vormen naast de urgente dat er meer moet gebeuren een bron van energie om ‘lekker‘ door te gaan.

Bouwwerkzaamheden

In de winter bouwen we veel insectenhotels en nestkasten in het volste vertrouwen dat ze allemaal een mooie bestemming zullen krijgen. En deze week gebeurde er op dat vlak veel: zo kwam er interesse om maar liefst 4 grote insectenhotels

op het 60 ha grote zonnepanelenveld van SADC bij Hoofddorp te plaatsen gecombineerd met een bloemenweide. Bij Gamma gaan we weer een workshop doen ( 22 februari) om insectenhotels , nestkasten en vleermuizen kasten in te zetten als ecologisch middel om eikenprocessie rupsen(EPR) en buxus motten ‘in even wicht te houden’, maar ook daarmee mensen erop te wijzen dat spuiten niet de beste aanpak is. Vleemuizen eten nl de nachtvlinders en mezen de rupsen. En ook de gemeente Heemstede wil die kant op: 3 jaar geleden waren daar 2 EPR nesten, 2 jaar geleden 20-, vorig jaar 50 en je kunt op je vingers natellen dat dat er in 2020 80 tot 100 zullen worden. De zorg van de mensen daarover is een prima manier om ecologische bestrijding en zelf mee doen in het blikveld te brengen.

In Heemstede gebeurde nog meer; bij de bibliotheek ontstaat een leuke nieuwe samenwerking om kruidentuinen, een boomgaard en speelplekken te maken, in de nieuwe natuurbegraafplaats kunnen we een ijsvogelwand maken. Leuk toch?

Park 2020 en compost

Op park 2020 gaan we in 2020 het 6 jaar is van een driejarig contract. Maar de infrastructuur was ingesteld op 3 jaar. De bouwgrond is zo slecht (Natte en dichtgereden klei) dat we eigenlijk alleen in verhoogde compost bakken telen en die bakken worden omsloten door planken die inmiddels verrot zijn. Dus we zijn nu bezig om 700 m nieuwe planken aan te leggen voor de komend 2-3 jaar. En dan maken we meteen de hekwerken om de bakken ook weer dicht om de bloeiende konijnenpopulatie eruit te houden.

Tegelijkertijd hogen we de grond weer op. Eerst met 25 m3 compost, maar we kwamen nog 10 m3 tekort. Die kregen we deze week geleverd met nog 15 m3 die we gebruiken om al onze boomgaarden te verzorgen: Fruitbomen leveren het meeste op als je ze goed snoeit zodat er licht in de kroon komt, als je de concurrentie van grassen om de voet terug dringt ( dat heet een boomspiegel) en op die plek brengen we dan een flinke berg voedselrijke compost op. Dat doen we ook bij de fruit bomen en fruitstruiken op de Jansonius natuurstrook. Alles bij elkaar 15 m3 voor meer dan 300 bomen en struiken op 12 plekken.

Jansonius

De brugboom over de amfibieënpoel in Jansonius is bedoeld als een speelobject. Maar zo’n stam is vrij glad. Dus om hem voor de jeugd bruikbaar te maken is een soort leuning wel handig. Maar de bestaande leuning liep diagonaal , dus men moest er halverwege de overtocht onderdoor. Dat werkt niet. Dus ook daar hebben we wat aan gedaan en we hebben antislip kippengaas aan gebracht. En we hebben de Janoniuswilgen die met groot geweld geknot zijn (zodat de knot jaar na jaar steeds verder uit model groeit) een beetje gefatsoeneerd.

In de winter straat de natuur ca 5-6 maanden stil en dat geeft de mogelijkheid om allerlei zaken zo te maken dat het weer een groeiseizoen beheerbaar kan blijven.

HeadingL Meermond

Dan Park Meermond. Ook daar hebben we een boomgaard van 45 bomen en 60 fruitstruiken en zijn we begonnen met boomspiegels maken, en compost toedienen en snoeien. Dat hebben we met de helft van de bomen gedaan zodat de andere helft met de school kan gebeuren die de boomgaard geadopteerd heeft. En deze winter bood ook ‘lucht’ om iets te doen aan een plaag waar we al 5 jaar niet aan toe waren gekomen: Japanse duizendknoop. Op 4 plekken zijn er ( rond 2005) wortels van deze plant mee gekomen met de grond waarmee de onderliggende vuilnisbelt is afgedekt. Op 3 plekken hebben we die plant die tot 3 m diep wortels een beetje bijgehouden, maar op 1 plek is er een oerwoud van 3 m hoog en 110 lang en 15 m breed ontstaan. Daar hebben we deze winter ook maar eens de zaag, de spade en de bosmaaier ingezet. Niet met de hoop om het op te lossen, maar wel om deze kloon te verzwakken e beheersbaar te houden als hij niet meer in bloei komt

Heading : Groenendaal

Landgoed Groenendaal is een van de voornaamste plekken waar we zaailingen verzamelen voor onze boomweggeef actie. Inmiddels hebben we 21.000 stuks van 55-60 soorten verzameld en de meeste komen van Groenendaal en van knotwilgen in Meermond.

In Groenendaal kwamen we terecht op een leuk stuk bos met heel veel zaailingen, vooral natuurlijk esdoorns, maar ook interessante soorten als vogelkers, kruisbes en aalbes. En achter al die zaailingen kwamen prachtige doorkijkjes over de waterpartij bij de begraafplaats tevoorschijn. Dat bracht ons weer op de gedachte (met een knipoog) dat de meest mensen dat niet opmerken en daarom hangen we er ws een bord neer vanaf de Glipperdreef met de tekst: ‘Dit uitzicht wordt u aangeboden door de gemeente Heemstede en stichting MEERGroen’.

11 jan 2020Start van 2020

Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar eigenlijk zijn we niet gestopt,. Toch is het handig om aan te haken op het gevoel dat veel mensen een nieuwe start willen maken> We surfen dus lekker mee op deze positieve vibe.

RTV Noord Holland Strijders ( nr 14)

Het jaar begon goed met een uitzending van het programma Strijders van RTV Noord Holland op 2 januari ( opgenomen in november). Het is een programma dat probeert mensen een podium te geven die ondanks alle traagheid en tegen werking toch iets weten te bereiken. Om daarmee de Noord Hollanders die ook een maatschappelijk idee hebben een hart onder de riem te steken.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=H3W0iW8CcBU&t=79s of ons eigen youtubekanaal St. meergroen

Klimaatbos

Inmiddels hebben we 21000 boompjes van 56 soorten verzameld voor de boomweggeefactie en de aanleg van klimaatbos en we zijn bezig met 2 plekken, mogelijk drie waar er kansen zouden kunnen zijn om die in te planten.

Park 2020

De voedseltuin hebben we nu voor het 6e jaar ( van een 3 jarig contract) in beheer. Op de klei van de bouwrijp gemaakte grond kun je niet telen omdat die zo kleiig is en in de winter zo nat dat er geen groenten groeien. Daarom telen we op met

compost verrijkte verhoogde teeltvakken. Om die grond bij elkaar te houden zijn die verhoogde bakken om sloten door planken ( samen 700 m lang). Maar die infrastructuur voor 3 jaar was na 5 jaar nattigheid helemaal verrot. Dan is het in de winter een mooie tijd om die 700 m bakken weer te herstellen. En dan nemen we meteen de bescherming tegen de biodiversiteit ook mee. Er zitten nl tussen de 100 en250 konijnen die ook wel groenten lusten. En de vossen- en bunzingpaartjes kunnen de aanwas van de konijnen niet echt bijhouden. Daarom zijn alle teeltvakken naast een bak ook omsloten met een hek met kippengaasvan80 cm hoog … en ook die is na 5 jaar onhandig overstappen behoorlijk gehavend zodat de konijnen overal binnen dringen. Dus dat nemen we ook meteen mee.

Heemstede

In ons Heemsteeds centrum zijn we druk met het voorbereiden van het moment dat iedereen het voorjaar in zijn hoofd krijgt. En dan wil iedereen wel een nestkastje, vleermuizen kast, bloemenweide of insectenhotel. Dus wij zorgen dat we tegen die tijd er een paar100 klaar hebben om te verkopen of voor workshops. Zo gaan we 27 februari bij de Gamma in Hoofddorp zo’n workshop doen. Zowel bij de Gamma als in Heemstede hangen we deze workshops en acties op aan het idee om bijen en wespen te stimuleren en Eikenprocessie rups en buxus motten op ecologische wijze terug te dringen ipv met gif of branden. Misschien helpt het de bewustwording

5 jan 2020Frisse start van 2020

Afsluiting 2019

De week tussen kerst en oude en nieuw is een periode om terug te kijken en de balans van het jaar op te maken. Dat hebben we dan ook volop gedaan door het jaarverslag van MEERgroen te schrijven en de boekhouding klaar te maken voor de accountant.

Natuurmarketing

De vlogs op ons youtube kanaal st.meergoen zijn een poging om te visualiseren wat voor leuke dingen er het hele jaar door langs komen. En daarmee willen we natuurlijk zovele mogelijk mensen bij ons burgerparticipatie aanpak en de M.E.E.E.R. waarden betrekken.. Het is alleen lastig om afhankelijk te zijn van mensen die willen inspreken en andere mensen die willen monteren. Daarom is deze week ook tijd daarin geïnvesteerd is. De eerste geheel zelfstandige vlog productieis vlog 44.

RTV Noord Holland Strijders

Deze week kwam ook de uitzending14 van RTV NoordHolland uit van de Strijders serie. Die was 20 november op enomen. Het strijders programma is een lovenswaardig initiatief van RTV NH om mensen die ondanks soms enorme problemen en weerstanden toch doorzetten om, maatschappelijke initiatieven te realiseren, het woord te geven. En de intentie daarbij van RTV NH is om daarmee andere mensen de moed en de energie te geven om ook niet op te geven en voor hun passies te blijven gaan, Het is dus een eer om voor dit programma gevraagd te worden. Het resultaat staat op de site RTV NH maar ook op op eigens kanaal, St.meergroen

Klimaatbos

Met alle overstromingen, stormen, branden en mislukte klimaatconferenties gaat het met de klimaatcrisis nog niet de goede kant op. Daar over bezorgd, maar ook vastbesloten om er iets aan te doen, zijn we met een groepje voortrekkers rond park 2020 bezig om een ‘Future Forest’ concept op poten te zetten. De achterliggende ideeën en doelen daar bij zijn:

- De wereldgemeenschap

heeft tot op heden geen effectief antwoord op de exponentieel

uit de hand lopende klimaatveranderingen

- Een groot deel van de mensheid kan lange termijn ecologische processen geen handen en

voeten geven en om die reden ontstaat er onvoldoende maatschappelijk en politiek

draagvlak.

- Overheden en bedrijfsleven zien duurzaamheid nog te veel als nieuw technisch

verdienmodel om verder te groeien, terwijl de kern van het probleem juist groei is

door het feit dat het wereld ecosysteem de inname en de uitstoot van de mensheid niet

meer kan bufferen

Dit leidt tot de volgende doelstellingen van Stichting FutureForest:

1: Het mobiliseren van maatschappelijk, commercieel en politiek draagvlak voor een ecologische aanpak van het klimaatprobleem;

2: Om complementair aan alle andere duurzaamheidsinitiatieven , natuurkrachten te mobiliseren om de overmaat van CO2 uit de dampkring te fixeren;

3: Zodat er tijd gewonnen wordt om de te langzaam op gang komende herstructurering in evenwicht met de draagkracht van het ecosysteem te realiseren;

4: Daarbij wordt burgerparticipatie en het verzamelen van zaailingen uit de natuur ingezet als middel omdat maatschappelijk draagvlak te generen en betaalbaar te maken;

5: Deze zaailingen worden ingezet voor de inrichting van klimaatbossen en moerassen als CO2 sink;

6: Te beginnen lokaal in een proof-of-concept project, maar zodra het aantal partners en draagvlak dat toelaat, ook regionaal, nationaal, Europees en wereldwijd, want alleen op wereldwijde schaal heeft deze aanpak het vereiste effect.

31 dec 2019Kerstrust of Kerstdrukte

Kerstrust of Kerstdrukte

De week tussen kerst en oud en nieuw is de tijd dat de meeste vrijwilligers thuis willen zijn. In die week loopt het jaar ten einde en kan de balans op gemaakt worden. Daarom wordt deze week al sinds jaar en dag gebruikt om de boekhouding en de jaarverslagen op orde te krijgen. Dan kan van af 1 januari weer fris met een nieuw jaar begonnen worden.

Het op orde maken van die zaken is, heeft ook zijn eigen charme. Het jaar komt in perspectief te staan het wordt duidelijk of en hoe veel geld er over is. En dat is weer leuk omdat we pas dan bepalen hoeveel er voor onze eigen inzet beschikbaar is.

Dat valt soms tegen en soms mee. Zo draaiden de 4 Haarlemmermeerse projecten dit jaar een negatief saldo. Maar elders was er wel wat over. Maar genoeg om de 3359 uur organisatie die er in 2019 MEERGroen in de organisatie geïnvesteerd is, is er niet. En dat was er nog nooit. In die zin lijken we op het bedrijf Uber, wat ook alleen maar verlies draait, maar toch succesvol is.

Code Rood

Met de vele contacten met de grote bedrijven op Park 2020 begon het dit jaar al te knellen dat het boekje met onze werkwijze en filosofie alleen in het Nederlands beschikbaar is. Dus in deze periode is er ook

tijd gevonden om een Engelstalige versie te maken en te proberen de merendeels Nederlandse context met meer internationaal aansprekende voor beelden aan te vullen. De Nederlandstalige versie heeft 10 jaar nodig gehad voor hij in druk kon verschijnen. Laten we hopen dat deze versie wat sneller kan.

Naar buiten moet ook even elke dag!

Een hele dag binnen zitten is niets voor obs. Daarom nemen we elke dag ook ook nog een paar uur om de tuin op de Geniedijk klaar te maken voor een nieuw seizoen. En daar is met 1000 m2 natuurtuin en 1000 m2 groentetuin genoeg werk aan via spitten, wortelkruiden zoals heksenkruid en haagwinde terug dringen, bramen snoeien,. Compost hopen bouwen, bemesten en overmatige boomgroei terug dringen.

Vandalisme

En last but not least proberen we het sinds oktober constante vandalisme op Park 2020 met achtergelaten rotzooi, brandjes, kotsplekken en in Meermond met vernielingen terug te dringen door er regel matig langs te gaan, ook in avond en nacht.

Plezier

En bij al die activiteit blijft er nog genoeg tijd over voor familiebezoek, oliebollen bakken, op excursie te gaan met de GeeenTeens, te leren vlogje op te nemen en te monteren ( zie de eerste volledig eigen productie Vlog 44 op youtube kanaal st.meergroen en op deze site!)

15 dec 2019Winterwerk

Boomweggeefactie en Klimaatbos

Na de bloemenweideperiode is het nu tijd voor wilgenknotten, en we zijn massaal boompjes aan het verzamelen en inkuilen voor de boomweggeefactie en de aanplant van klimaatbos. We gaan voor een paar honderdduizenden zaailingen dit jaar van 70 soorten. Leuke soorten als vlinderstruik, aalbes kruisbes, hulst, meidoorn, haagbeuk, taxus en Europese vogel kers hebben we al. En naast de 30.000 stuks voor de boom weggeefactie verzamelen we dit jaar ook alle geschikte ‘bulk’bomen om klimaatbos aan te leggen (om veel CO2 te fixeren). Zo hebben we al 1000 esdoorns, 1500 berkjes, en 15000 wilgen .En we zijn nu pas 3 weken bezig. De boomweggeefactie loopt van 18 maart ( nationale boomfeestdag ) tot 1 april en klimaatbossen aanleggen begint zodra we terreinen beschikbaar hebben.

Eiken processie rups

Voor de gemeente Heemstede doen

we een project om de eikenprocessie rups onder controle te krijgen met mezen kasten (waarvan de jongen met de rupsen gevoerd worden ) en vleermuizen kasten ( die de volwassen nacht vlinders eten). kijken of het helpt, want in 3 jaar nam het aantal nesten toe van 2 via 20 naar 50.

Heading : Paddenstoelen

Ook is er veel Flora en Fauna nieuws. Met het zachte natte weer was het een fantastische paddenstoelentijd. Zie bv de reuzenbovist waarvan we er 20 vonden en de witte kluifjeszwammen, waarvan er tienduizenden stonden in het hazelnotenbos. En van uitgewerkte oesterzwammenpakketten hebben we een compostmuur gemaakt op Park 2020…En door de regen ondanks de koude zijn deze geëxplodeerd in heel veel nieuwe oesterzwammen

Slechtvalk

Er hangt er jaren een slechtvalk rond in Hoofddorp. Wij hebben op een geschikte locatie nu een nestkast ( van 185 kg!) neergezet./Laten we hopen dat hij nu gaat broeden

7 dec 2019 Bomen en Bouwen

Boomweggeefactie en Klimaatbos

De bladeren zijn van de bomen en daarmee zijn ze nu in rust. Dat is het startschot voor het verzamelen van zaailingen die we rond de nationale boomfeestdag (18 maart) bijna gratis weg gaan geven aan iedereen die zijn tuin of terrein natuurvriendelijk wil inrichten. Dat doen we al vanaf 2009. Dit jaar werken we toe naar ca 30.000 boompjes van ca 60 soorten.

Inmiddels hebben we de in 2 weken al weer ca 4000 zaailingen verzameld ,waaronder al weer veel leuker soorten zoals aalbes,kruisbes, vlinderstruik, zure kers, taxus en robinia. Die liggen gewoon overal voor het oprapen als je je ogen gebruikt. Maar we gaan dit jaar nog een stuk verder. Er is nl. grote zorg over de klimaatverandering, waar veel over vergaderd wordt, maar nog weinig aan gedaan. Eigenlijk is het wereldwijde ecosysteem al zo uit balans dat we te laat zijn als we nu pas beginnen. Maar er is altijd hoop. Met het planten van 100 miljoen km2 klimaatbos in 30 jaar zouden we 50-100 jaar tijd kunnen winnen. Maar dat moet dan wel een topprioriteit worden. Wij beginnen

vast, ook in de Haarlemmermeer en met een paar 100.000 gratis zaailingen kan dat een stuk goedkoper dan normaal. En met klimaatbos overal, in Park 21, Spaarnwoude, wegbermen en waar dan ook kunnen we ook voedselbossen, biodiversiteit, fijn stof vangen en nog veel meer doelen combineren. Zo zijn tamme kastanjes en robinia (valse acacia) soorten die hout leveren van de kwaliteit tropisch hardhout ( 25-30 jaar ongeschilderd tegen weer en wind bestand) . Die moeten we zelf dus flink gaan aanplanten. Dan hoeven we de regenwouden niet meer leeg te trekken!

Bouwactiviteiten

Als het weer minder wordt is het ook leuk om een plek te hebben waar we binnenwerkzaamheden kunnen doen. Die hebben we gevonden in Heemstede . Daar zijn sinds september al weer 4 grote en 15 kleine insectenhotels ontstaan en een slechtvalken kast. Een speciaal project voor dit jaar is om ecologisch wat te doen aan de eikenprocessie rups. De ( nacht) vlinders worden nl grif gegeten door vleermuizen en de rupsen door mezen. Dus we werken aan 25-50 mezen kasten en vleermuizenkasten om bij de broedhaarden van vorig jaar op te hangen om te kijken of dat helpt.

23 nov 2019Klimaatbos en Strijders

Bloemenweides

De bloemenweides zijn inmiddels grotendeels op orde en met 2-3 ha uitgebreid naar 8 ha in de Haarlemmermeer en 2.5 ha in Heemstede. Door de regen was niet alles te hooien, te frezen en in te zaaien. Nog 0,7 ha moet maat in het voorjaar gefreesd en/of ingezaaid. Maar het hooien is vorige week door de heftige regen van af half september tot met pijn en moeite klaar gekomen.

Tuinen

Nu die fase in het seizoen afgerond is ( want zaad kiemt niet meer) richten we onze aandacht op de winterwerkzaamheden: d.w.z. de tuinen klaar maken voor een nieuwe seizoen: wieden, leegoogsten, wieden., compost op brengen en spitten .Soms zoals op Park 2020 waar we naast onze eigen productie van 10 m3 nog 25 m3 extra compost hebben verkregen een klus die enkel diep doro water en modder leidt. Maar daarvoor leggen we planken uit.

Boomweggeefactie en klimaatbos

Maar er is nog veel meer te doen, de hele winter door: Half november zijn de bladeren van de bomen en de bomen in rust. Dan gaan we weer zaailingen verzamelen voor de boomweggeefactie . Dit jaar willen we er weer meer dan vorig jaar: toen 25000, dus dit jaar op naar de 30.000 van altijd ca 60 soorten. Ook de bulk soorten nemen we dit jaar mee zoals esdoorn en berk. Die zijn bedoeld voor de aanleg van het klimaatbos. En daar zoeken we er honderdduizenden voor. Maar voor

we dat klimaatbos kunnen aanleggen moeten we net de overheid in contact komen. We zoeken nl areaal om in te planten om de zorg over het klimaat om te buigen in een ’yes we can gevoel’; om er samen wat aan te doen. Daar toe zijn we met tienallen instellingen en kleine en grote bedrijven in gesprek om het draagvlak voor zo’n aanpak te vergroten.

Binnenwerk

In de winter doen we nog meer. Om het in de nattigheid en bij koude leuk te houden en toch door te kunnen gaan bouwen we als het weer te bar is nestkasten, vleermuizenkasten, insectenhotels en egelkasten en dit jaar ook een slechtvalkenkast, uilenkast en torenvalkennestkast. De vleermuizen- en nestkasten zijn dit jaar met name bedoeld als een ecologische maatregel om iets te doen aan de overlast van de eiken processie rups. Vleermuizen eten nl de vlinders en mezen de rupsen.

Strijders

Mede n.a.v. de verkiezing in de nationale duurzame top 100 werden we benaderd door RTV NH. Die maken sinds kort een programma genaamd Strijders. Het programma gaat over mensen en organisaties die voor hun ideaal gaan. Op 19 november werden er 10 onderwerpen opgenomen, waaronder MEERGroen. Dat was een zeer inspirerende avond met allemaal energieke mensen die positiviteit uitstralen en nog iets bereikten ook. En die uitstraling is het doel van het programma: alle mensen inspireren dat als je wilt, je meer kunt bereiken datje denkt. Ons item wordt op 2 januari 2020 uitgezonden.

2 nov 2019Stadsnomaden

Bloemenweides

Na 4-6 weken van overmatige regen, was het deze week grotendeels droog en zonnig.

IN de natte periode was het heel moeilijk om op de bloemen wiedes e werken. Omdat de regen begon net nadat er gemaaid was lag er nog tonnen hooi soms volledig onder water, zoals op de orchideeënweides en rond de skate baan van Floriande. Deze week grepen we onze kans om de inmiddels doorgroeide en vastgeplakte ‘bende’ los te harken zodat het als nog op geruimd kon worden.

Ook het inzaaien van bloemenweides gaat moeilijk als het terrein bestaat uit blubber.

Maar aan het einde van deze week waren de condities zo verbeterd dat we met de hand de resterende 1 ha konden inzaaien en onder harken.

Inmiddels ontwikkelen de wel op tijd gefreesde en ingezaaide bloemweides zich prima. Op de meeste plekken staan er 100 tot 500 kiemplanten per m2. Als het nog 2 weken

duurt voor er serieuze vorst komt zijn die kiemplanten stevig genoeg om de winter te door staan.

Op maandag hadden we nog tijd om met een groep van enthousiaste FedEx mensen een laatste verzamelrond in het hazelnotenbos te doen. In totaal hebben we ca 100 kg hazelnoten kunnen rapen van de naar schatting 300 kg die er van de 600 struiken af gekomen zijn. Dus de muizen en Vlaamse gaaien hebben ook nog ruimschoots hun deel kunnen nemen.

Stadsnomaden op Meermond

Het gesprek van de week was over de stadsnomaden die in Meermond waren neergestreken met 3 boten, 2 scooters, vele fietsen en 2 waakhonden. Die waren Haarlem uitgezet, maar nu liepen en reden ze ons moeras kapot , strooiden vuilnis en blikjes rond en poepten overal. Vooral de honden waren onaangenaam goed afgericht op bewaken.4 weken lang werden er pogingen gedaan die er niet toe leidden dat ze vertrokken en toen vielen deze week de honden kinderen aan die er liepen of speelden. Ten gevolge daarvan wed een hond door de politie neergeschoten. Dat incident lijkt er nu eindelijk toe te leiden dat er effectieve actie genomen wordt.