bovenfoto

Rekeningnummer

Stichting MEERGroen heeft naast fysieke steun uw financiële steun hard nodig.
Ons rekeningnummer is NL62 INGB 0657 1221 06

PIF World

Stichting MEERGroen kan ook financieel gesteund worden door gebruik te maken van de Pay It Forward (PIF) site.

Doneren

Doelen

Als u geen specificatie aanbrengt zal uw bijdrage ten goede komen aan de algemene middelen van MEERGroen.
U kunt er ook voor kiezen uw bijdrage te bestemmen voor een of meer van de hierna volgende projecten. Het zijn allen innovatieve projecten met een grote belofte op sociaal en ecologisch rendement. Wilt u uw keuze dan op uw overboeking vermelden?

 

We zijn een ideële stichting zonder winstoogmerk met een ANBI status sinds 2012. Een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Giften aan ANBI’s kunnen worden afgetrokken van de belasting.
Wij voldoen aan de sinds januari geldende eis tot het openbaar maken van onze gegevens zoals jaarverslagen en plannen. U kunt deze vinden op algemene gegevens.

Waar wij voor staan

Stichting MEERGoen heeft geen vaste inkomensbronnen en financiert zijn activiteiten met eenmalige bijdragen of het uitvoeren van werkzaamheden onder contract. Ons werkconcept is grotendeels op vrijwilligers gebaseerd en wij maken principieel gebruik van gerecyclede materialen. Daardoor kunnen wij bij veel projecten een 5 tot 10 keer hogere productiviteit per geïnvesteerde euro leveren dan reguliere organisaties.

Het gaat ons om het ecologsiche en sociale rendement en minder om de economische omzet. Veel projecten starten wij ook zelf op zonder beginkapitaal, omdat wij het belangrijk vinden dat er voortgang zit in de M.E.E.E.R. waarden die wij nastreven.

Informatie

Voor alle genoemde projecten en meer kunt u informatie krijgen bij Franke van der Laan (directeur)
info@stichtingmeergroen.nl of 06-4822690

Te kiezen projecten

 1. De Heimanshof heeft meer terrein nodig, het barst uit zijn voegen. De huidige 60 groentetuintjes willen wij in de loop van 3 - 5 jaar uitbreiden naar 300 tot 400, zodat de stormachtige belangstelling voor stadslandbouw (gezond voedsel verbouwd met gezonde activiteit) een kans krijgt. We hebben ook tuintjes nodig voor schoolklassen die geen eigen schooltuintjes hebben. Die moeten naar elders verhuizen zodat er ruimte komt om de natuurontdekelementen van natuurspeelplaats De Struintuin uit te breiden.

 2. meermond

  Natuurspeelplaats Meermond in Heemstede

  Sinds juli 2013 beheert onze vrijwilligersgroep dit terrein en ontwikkelt het verder. Eerst is het achterstallig onderhoud weggewerkt en verder bouwen we aan nieuwe spel en ecologische elementen: een boomgaard (maart 2014), een wilgentenenlabyrint met een heksenpad door het moeras enz.

  Het aantal deelnemers aan onze projecten is gestegen van 60 naar 1200 in 5 jaar tijd. Dit succes is ook buiten de Haarlemmermeer niet onopgemerkt gebleven.
  Ook in Heemstede leeft de wens bij burgers en de gemeente naar meer participatie. Voor participatie in het groen is er een eerste plek gevonden in Speelbos Meermond. Meermond trekt mede hierdoor steeds meer bezoekers en werkers. We zien Meermond als een eerste terrein in Heemstede en willen graag in meer terreinen met mensen en flora en fauna aan de gang,. U kunt dit project steunen door de handen uit de mouwen te steken of financieel te steunen. Zie voor meer informatie over dit project projecten#meermond

 3. ripperda groentetuin

  De Mobiele groentetuin in Haarlem Noord

  Met Slowfood Haarlem en 75 enthousiaste bewoners van de Ripperdakazerne en omgeving bebouwen we daar een groene tuin van een halve ha. Financiële bijdragen zijn welkom voor o.a. een zitkuil; een druivenpergola, boomgaard. gereedschap.

  Sinds 2013 hebben we een Mobiele groene tuin opgezet op een halve ha voorheen braakliggende grond. Elke zondag wordt er gewerkt. Er is nog ruimte voor meer gezinnen. Zie voor meer informatie over dit project projecten#ripperda

 4. kas

  De 2 ha kassen voor de Voedselbank Aalsmeer

  Er is enorme potentie om gezond voedsel voor meer partijen te gaan verbouwen. Maar kassen hebben onderhoud nodig. En we willen graag investeren in meer kassen en meer land om biologische streekproducten betaalbaar te maken voor een groot publiek.

  In Aalsmeer werken we samen met de voedselbank om in de in onbruik geraakte kassen gezond voedsel te produceren met vrijwilligers. De grond en de kassen zijn er ideaal geschikt voor. Ook praktische hulp is zeer welkom.

 5. De 8 km Haarlemmeermeerspoorlijn Amsterdam/Amstelveen

  Deze spoordijk is een ecologisch pareltje waar talloze bijzondere planten en dieren voorkomen. Samen met de museum tramlijn wil Stichting MEERGoen deze spoordijk in ecologisch beheer nemen. We zoeken sponsoren die dit werk mogelijk willen maken.

  Het laatste stukje spoorlijn van het Haarlemmermeerstation in Amsterdam tot Bovenkerk is 8 km lang. Sinds 1975 wordt het gebruikt voor toeristische ritten door de museumtramlijn. We proberen een vaste vrijwilligersgroep op te richten om alle M.E.E.E.R. potentie tot zijn recht te laten komen. Zie voor meer informatie over dit project projecten#tram